Ede Regenbooggemeente

Sinds begin februari 2021 is Ede de 55e Regenbooggemeente van Nederland. Dat betekent dat we ons inzetten voor de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+’ers. We gaan actief aan de slag voor mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse zijn (LHBTIQA+). We vragen bijvoorbeeld aandacht voor diversiteit op scholen en binnen geloofsgemeenschappen en (sport)verenigingen. Op IDAHOT-day en Coming Out Day hijsen we de regenboogvlag en er staat een regenboogbank in het centrum van Ede.

De gemeenteraad van Ede heeft op 4 februari 2021 Ede uitgeroepen tot Regenbooggemeente. Vervolgens hebben we de ‘Intentieverklaring van de Regenboogsteden en de minister van OCW’ getekend.

We zetten ons in op verschillende gebieden: zichtbaarheid, veiligheid en sociale acceptatie. Wat doen we dan bijvoorbeeld?

  • We ondersteunen initiatieven uit de samenleving die zich richten op LHBTIQA+-gemeenschap.
  • We besteden aandacht aan IDAHOT, Coming Out Day en Paarse Vrijdag.
  • We stimuleren scholen, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties om discriminatie aan te pakken.
  • We hebben oog voor seksuele diversiteit en jezelf mogen zijn in onze communicatie.
  • We maken de Regenboog zichtbaar in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenboogbank in Ede Centrum.

In Ede werken we aan een samenleving waarbij iedereen meedoet. Ongeacht geloof, huidskleur, handicap of geaardheid. Samendoen begint met kennis over elkaar. Daarom is er nu de verhalenbundel Kijk niet weg, maar kijk een beetje beter.

Tien Edenaren vertellen in het boekje hun persoonlijke verhaal. Dennis legt bijvoorbeeld uit dat hij is geboren in een meisjeslichaam. Savitri vertelt dat ze niet op alleen mannen of alleen vrouwen valt, maar op een persoon. ‘Het gaat me om de emotionele klik.’ Koen valt binnen de zogeheten intersekse conditie. Dat betekent dat zijn lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft. Lees in het boekje ook over Henrike, Rob, Jetske, Fallon, Laura, Dascha en Hüseyin.

In gesprek

We hebben het boekje gemaakt om het gesprek over diversiteit makkelijker te kunnen voeren. Bent u lid van een vereniging, (zorg)organisatie of kerk en ontvangt u graag een aantal exemplaren van het boekje? Stuur dan een e-mail naar regenboog@ede.nl.

Waar u het boekje kunt vinden

Op verschillende plekken in de gemeente kunt u het boekje gratis afhalen. In Ede kan dit bij boekhandel Boek en Buro (Grotestraat 26), Astrant (Kuiperplein 31) en Cultura (Molenstraat 45). Ook liggen ze bij onze balies van Werkplein, Burgerzaken en het Raadhuis. In Lunteren in het Westhoffhuis (Dorpsstraat 26) kunt u het boekje ook afhalen.

De gemeente zet zich in voor zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTIQA+’ers. Wilt u daarover meedenken met ons? Dat kan door u aan te melden voor ons Pink Panel. Dit kan anoniem. Stuur ons een mail.

We zullen u regelmatig vragen om over verschillende onderwerpen met ons mee te denken. Ook delen we nieuws op het gebied van de Regenbooggemeente met de groep en organiseren we bijeenkomsten.

Als u een idee heeft voor een activiteit die bijdraagt aan diversiteit en inclusie, kunt u daarvoor subsidie aanvragen. U kunt tot maximaal 5000 euro aanvragen, twee keer per jaar. Gebruik om aan te vragen onderstaande knop.

Voor wat soort activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

  • activiteiten die bijdragen aan ontmoeten en verbinden van verschillende groepen;
  • activiteiten die groepen mensen helpen die moeite hebben om volledig mee te doen in de samenleving;
  • activiteiten die de zichtbaarheid en sociale acceptatie van groepen mensen vergroten die zich beperkt voelen om volledig mee te doen;
  • voorzieningen die bijdragen aan inclusie en diversiteit.
Subsidie aanvragen

Politie: Roze in Blauw

Roze in Blauw is het landelijk netwerk van de politie. Het is belangrijk dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTIQA+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken die samenhangen met hun hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit melding doen. Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via RozeinBlauw@politie.nl. U kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus.

Discriminatie.nl

Het is belangrijk u melding doet als u wordt gediscrimineerd vanwege uw seksuele geaardheid of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie. Inwoners van Ede kunnen dat melden bij Discriminatie.nl. Dat kan ook anoniem en hulp van Discriminatie.nl Regio Gelderland is gratis. Een melding doen kan via deze meldpagina of via telefoonnummer 0800-0880.

Fierce

Fierce is een LHBTI+ organisatie uit Ede die zich inzet voor de gemeenschap uit Ede en omstreken. Ze zijn te vinden op Instagram.

GSA

Verschillende scholen in gemeente Ede hebben een Gender & Sexuality Alliance. Zij zijn te vinden op Instagram:

De Christelijke Hogeschool Ede heeft LHBT op de CHE. Die hebben een Facebookpagina.

Ede Pride

De organisatie van de Ede Pride realiseerde een eerste pride in september 2022. Een programma vol sport, cultuur, literatuur, religie, maatschappij, jeugd, film en  food. Ze zijn nu bezig met de organisatie van de tweede pride, op 1 juli 2023. Meer informatie staat op de website.