Ede Regenbooggemeente

Sinds begin februari 2021 is Ede de 55e Regenbooggemeente van Nederland. Dat betekent dat we ons inzetten voor de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+’ers. We gaan actief aan de slag voor mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse zijn (LHBTIQ+). We vragen bijvoorbeeld aandacht voor diversiteit op scholen en binnen geloofsgemeenschappen en (sport)verenigingen. Op IDAHOT-day en Coming Out Day hijsen we de regenboogvlag en er staat een regenboogbank in het centrum van Ede.

De gemeenteraad van Ede heeft op 4 februari 2021 Ede uitgeroepen tot Regenbooggemeente. Vervolgens hebben we de ‘Intentieverklaring van de Regenboogsteden en de minister van OCW’ getekend.

We zetten ons in op verschillende gebieden: zichtbaarheid, veiligheid en sociale acceptatie. Wat doen we dan bijvoorbeeld?

  • We ondersteunen initiatieven uit de samenleving die zich richten op LHBTIQ+-gemeenschap.
  • We besteden aandacht aan IDAHOT, Coming Out Day en Paarse Vrijdag.
  • We stimuleren scholen, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties om discriminatie aan te pakken.
  • We hebben oog voor seksuele diversiteit en jezelf mogen zijn in onze communicatie.
  • We maken de Regenboog zichtbaar in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenboogbank in Ede Cenrum.

De gemeente zet zich in voor zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+’ers. Wilt u daarover meedenken met ons? Stuur dan een mail.

We zullen u regelmatig vragen om over verschillende onderwerpen met ons mee te denken. Ook delen we nieuws op het gebied van de Regenbooggemeente met de groep en organiseren we bijeenkomsten.

Als u een idee heeft voor een activiteit die bijdraagt aan diversiteit en inclusie, kunt u daarvoor subsidie aanvragen. U kunt tot maximaal 5000 euro aanvragen, twee keer per jaar. Gebruik om aan te vragen onderstaande knoppen.

Voor wat soort activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

  • activiteiten die bijdragen aan ontmoeten en verbinden van verschillende groepen;
  • activiteiten die groepen mensen helpen die moeite hebben om volledig mee te doen in de samenleving;
  • activiteiten die de zichtbaarheid en sociale acceptatie van groepen mensen vergroten die zich beperkt voelen om volledig mee te doen;
  • voorzieningen die bijdragen aan inclusie en diversiteit.
Subsidie aanvragen personen Subsidie aanvragen groep/organisatie

Politie: Roze in Blauw

Roze in Blauw is het landelijk netwerk van de politie. Het is belangrijk dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTIQ+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken die samenhangen met hun hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit melding doen. Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via RozeinBlauw@politie.nl. U kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus.

Vizier Oost

Het is belangrijk u melding doet als u wordt gediscrimineerd vanwege uw seksuele geaardheid of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie. Inwoners van Ede kunnen dat melden bij Vizier. Dat kan ook anoniem en hulp van Vizier is gratis. U kunt discriminatie melden bij Discriminatieoost.nl, onderdeel van Vizier. Dat kan via deze meldpagina of via telefoonnummer 085-0734600.

Fierce

Fierce is een LHBTI+ organisatie uit Ede die zich inzet voor de gemeenschap uit Ede en omstreken. Ze zijn te vinden op Instagram.

GSA

Verschillende scholen in gemeente Ede hebben een Gender & Sexuality Alliance. Zij zijn te vinden op Instagram:

De Christelijke Hogeschool Ede heeft LHBT op de CHE. Die hebben een Facebookpagina.