Inclusie

We vinden het belangrijk dat iedereen in gemeente Ede mee kan doen: jong en oud, met welke culturele of sociale achtergrond dan ook. Het maakt niet uit wat iemands seksuele geaardheid, opleidingsniveau of beperking is. Waar het wél om gaat is waar ieders talent, kwaliteit en vermogens het best tot zijn recht komen. Dat noemen we ook wel inclusie. Samen met inwoners maken we gemeente Ede toegankelijker.

De gemeente Ede vindt het belangrijk dat iedereen in Ede meedoet: jong en oud, met welke culturele of sociale achtergrond dan ook. Het maakt niet uit wat iemands seksuele geaardheid, opleidingsniveau of beperking is. Waar het wél om gaat is waar ieders talent, kwaliteit en vermogen het best tot zijn recht komt. Pas dan krijg je een inclusieve maatschappij waarin iedereen meedoet.

Daarom nam de gemeenteraad in 2016 unaniem de motie ‘Toegankelijke gemeente’ aan. Deze motie gaat nog wat verder dan het VN-verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap. De gemeente bouwt aan een inclusieve samenleving samen met de Koplopers.

We kijken naar inclusie op verschillende gebieden. Hoe toegankelijk is bijvoorbeeld het onderwijs, werk, de openbare ruimte of activiteiten in uw vrije tijd?

 • Het keurmerk Ongehinderd heeft bijvoorbeeld getoetst hoe toegankelijk gemeentelijke gebouwen zijn. Vijf gebouwen (de Wildkansel Veluwe, BSO/peuterspeelzaal Ederveen, Kinderboerderij De Zanderij, Natuurcentrum Veluwe en Kinderboerderij de Proosdij) kregen al zo’n keurmerk. Met kleine aanpassingen kunnen ook andere gebouwen dit keurmerk krijgen.
 • Ook binnen de gemeente zelf is gekeken hoe we kunnen werken aan een gemeentelijke organisatie waarin iedereen meedoet. Op verschillende afdelingen hebben mensen met een beperking een vaste aanstelling gekregen. Ook hebben we gekeken naar ons inkoopbeleid. We willen graag zaken doen met maatschappelijk verantwoorde ondernemers en hebben het inkoopbeleid daarop aangepast.
 • We hebben binnen onze dienstverlening verschillende voorzieningen voor mensen met een gehoorbeperking. Er is Teletolk en de Raadszaal heeft een ringleiding. Daarnaast kunnen mensen met een gehoorbeperking drie soorten hulpmiddelen gebruiken bij de balies Publiekszaken: met een halslus kunnen bezoekers gebruikmaken van de T-stand op hun eigen hoortoestel (ringleidingstand). Ook kunnen mensen hun persoonlijke streamer aansluiten. En er is de mogelijkheid een hoofdtelefoon te gebruiken.  

Samen maken we Ede toegankelijker! Een speciale Koplopersgroep met Edese inwoners adviseert en ondersteunt ons daarbij.  Zij adviseren vanuit hun eigen verschillende achtergronden (afkomst, beperking, seksuele geaardheid). De Koplopers denken mee over toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld over zaken waar u tegenaan loopt wanneer u een lichamelijke beperking hebt. Maar ook over belemmeringen die u ervaart door uw seksuele voorkeur, huidskleur of opleiding. De koplopers doen dit op vrijwillige basis.

Wilt u meer weten over de Koplopers of wilt u Koploper worden? Stuur een e-mail naar: info@ede.nl of bel naar: 14 0318

Met de nieuwsbrief ‘Ede voor iedereen’ willen wij u inspireren en mooie initiatieven delen over een toegankelijk Ede. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer vier keer per jaar. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Meldt u dan aan via dit formulier.

Als u een idee heeft voor een activiteit die bijdraagt aan diversiteit en inclusie, kunt u daarvoor subsidie aanvragen. U kunt tot maximaal 5000 euro aanvragen, twee keer per jaar. Gebruik om aan te vragen onderstaande knop.

Voor wat soort activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

 • activiteiten die bijdragen aan ontmoeten en verbinden van verschillende groepen;
 • activiteiten die groepen mensen helpen die moeite hebben om volledig mee te doen in de samenleving;
 • activiteiten die de zichtbaarheid en sociale acceptatie van groepen mensen vergroten die zich beperkt voelen om volledig mee te doen;
 • voorzieningen die bijdragen aan inclusie en diversiteit.
Subsidie aanvragen

Discriminatie is verboden. Of het nu gaat om leeftijdsdiscriminatie, of om een handicap, levensovertuiging of seksuele geaardheid, het is belangrijk dat u melding doet als u wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie. Inwoners van Ede kunnen dat melden bij Discriminatie.nl. Dat kan ook anoniem en hulp van Discriminatie.nl Regio Gelderland is gratis.

U kunt discriminatie melden bij Discriminatie.nl. Dat kan via deze meldpagina of via telefoonnummer 0800-0880.

U kunt bij Discriminatie.nl terecht voor:

 • het melden van discriminatie
 • advies over hoe u met discriminatie om kunt gaan
 • informatie over wat u tegen discriminatie kunt doen
 • bemiddeling tussen u en degene die u discrimineert
 • hulp bij het opstarten van een klachtenprocedure
 • hulp bij het aangifte doen bij de politie