Crisisnoodopvang verlengd

Al vanaf 1 maart 2023 is er aan de Galvanistraat 9 een crisisnoodopvang (CNO) gevestigd voor maximaal 111 asielzoekers. In eerste instantie ging het om een half jaar met een mogelijkheid tot verlenging van een half jaar. Op basis van een positieve evaluatie deze zomer heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te verlengen van 1 september 2023 tot 1 maart 2024.

Evalutatie

Eind mei was er een inloopmoment met omwonenden uit de Rietkampen en de Galvanistraat om te praten over hun ervaringen met de crisisnoodopvang hun buurt. Ook hebben we gesproken met bedrijven en winkels in de buurt en de klankbordgroep waaraan ook onder andere politie en toezicht deelnemen. Uit de evaluatie bleek dat er weinig tot geen overlast wordt ervaren. Er waren wat aandachtspunten over spelende kinderen en de ruimte rond het pand. Deze zijn besproken met de leiding van de CNO en daar wordt extra aandacht aan besteed.

Meer informatie over de toekomst

De hele evaluatie en andere informatie over de CNO is te vinden op www.ede.nl/cno. Omdat de landelijke vraag naar opvang onverminderd hoog blijft, wil het college van B&W graag de mogelijkheden onderzoeken om het pand aan de Galvanistraat ook in de toekomst te blijven gebruiken voor vluchtelingenopvang. Dit onderzoek wordt binnenkort gestart.