De APV in begrijpelijke taal

De officiële Algemene plaatselijke verordening (APV) is in moeilijke taal geschreven. Ook staat er juridische vaktaal in de officiële regeling. Maar de gemeente Ede vindt het belangrijk dat haar inwoners en bezoekers de regels van de gemeente begrijpen. Want dan weten de inwoners en bezoekers wat er wel en niet mag in de gemeente. En voorkomen we onduidelijkheid, misverstanden en verschillen van mening. Daarom is er een nieuwe versie van de APV gemaakt: de regeling in begrijpelijke taal.

In de APV vind je regels die in de gemeente Ede gelden. De regels gaan bijvoorbeeld over veiligheid, evenementen, demonstraties, horecabedrijven, straathandel, parkeren en honden. Iedereen die in de gemeente Ede woont of de gemeente bezoekt, moet zich aan deze regels houden. De gemeenteraad heeft deze regeling vastgesteld en heeft het college van burgemeester en wethouders ook gevraagd een begrijpelijker versie te maken, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Burgemeester René Verhulst: “de algemeen plaatselijke verordening is eigenlijk de basis van de regels van hoe we in Ede met elkaar omgaan. Hij is normaal in juridische taal geschreven en dus moeilijk leesbaar. Goed dat iedereen er kennis van kan nemen.”

Deze regeling wijzigt soms

Meestal wordt één keer per jaar gekeken of de regeling moet worden aangepast. Dan wordt de officiële APV opnieuw vastgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Dit vindt aanstaande donderdag 21 maart plaats. We passen dan ook deze regeling in begrijpelijke taal aan.

Lees hier de APV in begrijpelijke taal