Grote mijlpaal voor EnergieWEB: lokale opwek, lokaal gebruik!

Vanaf deze zomer komt een groot deel van de energie die de gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Scherpenzeel gebruiken van lokale duurzame bronnen. Stroom die nodig is voor bijvoorbeeld de gemeentelijke gebouwen, het opladen van elektrische auto’s of verkeerslichten wordt opgewekt met zonnepannelen van bedrijven en energiecoöperaties uit de deelnemende gemeenten. De unieke samenwerking EnergieWEB maakt lokale opwek en lokaal gebruik mogelijk.

Samenwerking tussen gemeenten en lokale opweklocaties

Tot nog toe sloot elke gemeente een energiecontract af met een reguliere energieleverancier. Het is dan niet direct inzichtelijk waar de stroom vandaan komt. Om meer vaart te zetten achter de gemeentelijke energietransitie kopen de gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Scherpenzeel met EnergieWEB nu gezamenlijk en lokaal duurzame energie in. Er wordt samengewerkt met drie lokale organisaties: de coöperaties ValleiEnergie en Duurzaam Kootwijkerbroek en het bedrijf Van de Glind Handel. Deze locaties hebben samen negen opweklocaties met bij elkaar een omvang van meer dan 4 voetbalvelden aan zonnepanelen. Deze opweklocaties kunnen over een geheel jaar gemiddeld 20% van de totale elektriciteitsvraag van deze gemeenten leveren. Het doel van EnergieWEB is de komende jaren door te groeien naar 100% lokaal opgewekte duurzame energie. Lokaal opgewekte energie helpt om netcongestie (soort file op het stroomnet) tegen te gaan.

Lokale opwek van belang in de energietransitie

Het lokaal opwekken en gebruiken van duurzame energie is van belang voor de energietransitie. Nieuwe energiebronnen zijn nodig door de afbouw van het gebruik van fossiele energiebronnen (zoals kolen en gas) en de ambitie om minder CO2 uit te stoten. “Door elektriciteit van lokale opweklocaties te kopen ondersteunen we als gemeenten de opwek van meer duurzame elektriciteit in de regio en worden we minder afhankelijk van bijvoorbeeld energie uit het buitenland” aldus wethouder Arnold Versteeg van gemeente Ede. “De samenwerking heeft ook voordelen voor de aanbieders. Zij krijgen een langdurig contract en leveren de energie tegen een goede vaste prijs.”

Aanbieders en de gemeenten zijn blij met de samenwerking

Wethouder Jolanda de Heer van de gemeente Barneveld is trots op deze lokale aanpak: “De energietransitie is van ons allemaal. Niet alleen van inwoners en ondernemers, maar ook van gemeenten. Wij dragen op deze manier een een steentje bij. Voor de gemeente Barneveld geldt in het bijzonder dat ik trots ben dat onze lokale leveranciers aan ons gaan leveren. Zij krijgen op deze manier de mogelijkheid om zelf ook te blijven investeren in duurzame energie. Een win-win situatie dus.”

Een partij die energie gaat leveren aan EnergieWEB is van de Glind Handel in Barneveld. De eigenaar Marius van de Glind is blij met de samenwerking: “Door EnergieWEB heb ik een vaste afnemer voor de stroom van de zonnepanelen op het dak. Met de zekerheid van deze afnemer en de opbrengsten ga ik ook weer aan de slag om de opwek nog verder uit te breiden. Daarnaast vind ik het mooi dat de energie direct in de omgeving gebruikt wordt, zo werken we samen in de lokale energietransitie”.

Ook lokale stroom leveren?

Bent u een (aankomende) lokale opwekker van duurzame stroom en heeft u ook interesse om uw stroom lokaal in te zetten en te verkopen aan EnergieWEB, kijk voor meer informatie op de gemeenschappelijke site www.ede.nl/energieweb, waar ook een filmpje staat met meer uitleg.

Achtergrondinformatie

Uitdagingen voor de toekomst

EnergieWEB draagt bij aan de ontwikkeling van meer duurzame energie. Door een vaste prijs te bieden voor een langere periode is het voor energieopwekkers beter mogelijk om de investering voor uitbreiding van extra opwek rond te krijgen. En als het nodig blijkt zijn er vanuit EnergieWEB ook nog aanvullende subsidiemogelijkheden. Een belangrijke uitdaging is de opwek zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het gebruik, dit wordt gelijktijdigheid genoemd. De meeste opwek wordt nu middels zonnepanelen opgewekt, maar die opwek is niet continu. Zo wordt er in de winter minder en in de nacht helemaal geen stroom opgewekt. Terwijl het gebruik van de gemeenten juist op die momenten hoger is (bijvoorbeeld vanwege alle straatverlichting). Dit kan ondervangen worden door andere bronnen en door de opslag van energie, zodat deze op een later moment gebruikt kan worden. Samen met de opwekkers gaat de gemeente deze gelijktijdigheid zo groot mogelijk proberen te maken.