Eigen bezit

  • Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan mogen uw bezittingen niet meer waard zijn dan een maximaal bedrag.
  • Dat bedrag is € 7.605 als u alleen woont en € 15.210 als u alleenstaande ouder bent of getrouwd/samenwonend (bedragen 2023).
  • Is de waarde van uw bezit hoger dan dit bedrag? Dan moet u alles wat u meer heeft, eerst opmaken. Daarna heeft u weer recht op een uitkering.

Voor uw eigen bezit telt bijvoorbeeld mee:

  • De waarde van uw koopwoning (na aftrek van de hypotheekschuld). Is dit bedrag lager dan € 64.100, dan komt uw bijstandsuitkering niet in gevaar.
  • Aandelen of het bezit van een huis of grond in het buitenland.
  • (Spaar)geld, een auto of een boot. Van uw auto wordt een bedrag van maximaal € 3.350 vrijgelaten. Voorbeeld: als uw auto € 5.350 waard is, wordt er € 2.000 meegeteld bij het vermogen.
  • Kostbare spullen als antiek, sieraden en dure apparatuur.

Wat telt niet mee?

  • Meubels
  • Wasmachine en koelkast
  • Televisietoestel