Eigen bezit

  • Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan mogen uw bezittingen niet meer waard zijn dan een maximaal bedrag.
  • Dat bedrag is € 6.225 als u alleen woont en € 12.450 als u alleenstaand ouder bent of getrouwd/samenwonend (bedragen januari 2020).
  • Is de waarde van uw bezit hoger dan dit bedrag? Dan moet u alles wat u meer heeft, eerst opmaken. Daarna heeft u weer recht op een uitkering.