Bijstandsuitkering

 • Heeft u (tijdelijk) onvoldoende inkomen om van te leven? U kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Een bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot u weer werk vindt.
 • U vraagt de bijstandsuitkering aan via www.werk.nl.
 • Jongeren tot 27 jaar vragen een bijstandsuitkering aan met een digitaal formulier via de knop hieronder. Daarvoor is DigiD nodig.
 • Bekijk de animaties met meer uitleg over bijstandsuitkering. 
Bijstand aanvragen via Werk.nl (DigiD) Uitkeringspecificatie aanvragen (DigiD) Bijstandsuitkering jonger dan 27 (DigiD) Wijzigingsformulier invullen (DigiD)

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Ede als deze onder andere aan deze voorwaarden voldoet:

 • U staat ingeschreven op het adres waar u woont en verblijft in de gemeente Ede.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft samen met uw eventuele partner onvoldoende geld om van te leven. Hierbij kijken we of uw inkomen lager is dan de bijstandsnorm, of u vermogen heeft (bijvoorbeeld spaargeld, auto of een huis) en of u alimentatie ontvangt.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U mag in Nederland wonen (u heeft een verblijfsgunning).
 • U spreekt voldoende Nederlands.
 • U zit niet in de gevangenis.

Als inkomen telt onder andere mee:

 • al uw inkomsten uit werk of andere uitkeringen
 • alimentatie voor u en/of uw kinderen
 • sommige kortingen van de Belastingdienst

Bekijk een filmpje met meer uitleg over bijstandsuitkering en inkomsten.

Als eigen bezit telt bijvoorbeeld mee:

 • het geld op uw bank- en spaarrekeningen
 • een erfenis of geldprijs
 • sieraden, antiek, aandelen of andere waardevolle bezittingen
 • de waarde van uw auto
 • de waarde van uw eigen huis

Bekijk een filmpje met meer uitleg over bijstandsuitkering en vermogen.

Kijk bij Bedragen voor meer informatie over de hoogte van de bijstandsuitkering. Woont u samen? Dan krijgt u misschien een lagere uitkering

Bekijk een filmpje met meer uitleg over bijstandsuitkering en uw woon- en leefsituatie

Bent u 27 jaar of ouder? Hieronder leest u hoe u bijstand aanvraagt:

 • Via www.werk.nlvraagt u digitaal een bijstandsuitkering aan. Om in te loggen, heeft u DigiD en een e-mailadres nodig.
 • Heeft u thuis geen computer of internet? Maak dan gebruik van een computer van het Werkplein Regio Foodvalley. Bij de balies van het Werkplein kunt u ook hulp krijgen bij het aanvragen van een DigiD-code of het invullen van de aanvraag op werk.nl.
 • Van uw aanvraag krijgt u een e-mailbevestiging.
 • Binnen vier werkdagen wordt u gebeld door de baliemedewerker van het Werkplein.
 • U krijgt dan een uitnodiging en datum voor een verplichte voorlichting over uw rechten en plichten en voor een gesprek met uw inkomensconsulent en trajectbegeleider van Werkkracht. Bekijk hier een animatie over dit intakegesprek
 • U hoort binnen acht weken na de aanvraag of u een bijstandsuitkering krijgt.
 • U ontvangt daarna de uitkering vanaf de dag van uw aanvraag.
 • U kunt ook een voorschot aanvragen op het eerste maandbedrag.

Jonger dan 27 jaar?

Ben je jonger dan 27 jaar, dan gelden andere regels:

 • Je vraag een bijstandsuitkering aan via een digitaal formulier. Daarvoor heb je je DigiD nodig.
 • Vanaf die dag gaat een zoektijd van vier weken in.
 • In deze vier weken doe je er alles aan om werk te vinden.
 • Binnen vier werkdagen na ontvangst van jouw formulier word je gebeld door een baliemedewerker van het Werkplein Regio Foodvalley.
 • Je krijgt dan een uitnodiging en datum voor een verplichte voorlichting over uw rechten en plichten en voor een gesprek met je  trajectbegeleider van Werkkracht.
 • Is je opleiding niet voldoende of kun je geen werk vinden, dan moet je misschien een extra diploma halen om een passende baan te vinden.
 • Heb je nog recht op studiefinanciering? Dan krijg je geen uitkering en ga je eerst (verder) studeren.
 • Na de zoektijd van vier weken kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Hiervoor wordt na de zoektijd een afspraak ingepland bij de inkomensconsulent.

Bekijk een animatie over uw rechten en plichten bij een bijstandsuitkering

De uitkering vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm.

 • De gemeente beoordeelt uw persoonlijke situatie en bepaalt het bedrag dat daarbij hoort.
 • Als u met meer volwassenen in hetzelfde huis woont, gaat uw uitkering omlaag. Dit heet de kostendelersnorm. U kunt dan namelijk samen kosten delen. Kijk voor meer informatie bij Kostendelersnorm.
 • U krijgt ook een vakantietoeslag van 5%. Die betalen wij elk jaar in juni uit. Of eerder, als uw uitkering stopt.
 • Is uw uitkering omlaag gegaan? Lees hier de mogelijke redenen.

Bekijk een filmpje met meer uitleg over bijstandsuitkering en woon- en leefsituatie.

Hieronder vindt u de bijstandsbedragen per 1 januari 2024. Dit zijn nettobedragen per maand.

Bedragen bijstand januari 2024

Leeftijd Uitkering Vakantiegeld
18 tot en met 20 jaar € 301,09 € 15,85
21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.219,64 € 64,19
vanaf AOW-leeftijd € 1.354,47 € 71,29

Getrouwd en samenwonend januari 2024

Leeftijd Uitkering Vakantiegeld
Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderen € 602,19 € 31,69
Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderen € 950,66 € 50,03
Eén partner jonger dan 21, zonder kinderen* € 1.172,26 € 61,70
Eén partner jonger dan 21, met kinderen* € 1.520,73 € 80,04
Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.742,34 € 91,70
Beide partners AOW-leeftijd € 1.835,70 € 96,62

Bij verblijf in instelling januari 2024

Gezinssituatie Uitkering Vakantiegeld
Getrouwd en samenwonend € 600,69 € 31,62
Alleenstaanden en alleenstaande ouders € 386,18 € 20,33

Dak- en thuisloos 2024

Gezinssituatie Uitkering Vakantiegeld
Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd € 871,17 € 45,85

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie geeft u aan ons door met het digitale Wijzigingsformulier. U ontvangt twee keer per jaar van ons een brief met herinnering om uw wijzigingen aan ons door te geven via www.ede.nl/wijzigingsformulier. Lukt het u niet om dit digitaal te doen? Kom dan naar loket DigiHulp. Of wij sturen u een papieren formulier.

Heeft u een bijstandsuitkering en krijgt u een gift? Geef dit ook door in het wijzigingsformulier.

 • In 2024 betalen wij uw uitkering op deze dagen.
 • Het bedrag staat meestal de volgende dag op uw rekening.
 • U krijgt de uitkering altijd achteraf. Bijvoorbeeld: de uitkering van de maand januari krijgt u begin februari.
Betaaldagen 2024
5 januari 2024 vrijdag
7 februari 2024 woensdag
7 maart 2024 donderdag
5 april 2024 vrijdag
7 mei 2024 dinsdag
7 juni 2024 vrijdag
12 juni 2024 (vakantiegeld) woensdag
5 juli 2024 vrijdag
7 augustus 2024 woensdag
6 september 2024 vrijdag
7 oktober 2024 maandag
7 november 2024 donderdag
6 december 2024 vrijdag
7 januari 2025 dinsdag

 • We onderzoeken of de informatie die u heeft opgegeven klopt.
 • Dat doen we om te kijken of u niet meer uitkering krijgt dan waar u recht op heeft.
 • Het onderzoek gebeurt op verschillende manieren.

Huisbezoek

We kunnen thuis bij u op bezoek komen. Dat kan een onverwacht bezoek zijn. Tijdens het bezoek onderzoeken we bijvoorbeeld of u met een volwassene samenwoont en samen de kosten deelt (huur, boodschappen). Dat noemen we een gezamenlijke huishouding. Weigert u een huisbezoek? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Gegevens vergelijken

Met uw burgerservicenummer (BSN) kunnen we uw gegevens vergelijken met de gegevens die andere organisaties van u hebben. Zoals de Belastingdienst of het UWV. Als die gegevens verschillen, onderzoeken we hoe dat komt. Misschien heeft u te veel uitkering gekregen, of te weinig.

Boete en terugbetalen

Blijkt uit een onderzoek dat u geen recht meer heeft op een uitkering? Of dat u te veel krijgt? Dan stoppen we uw uitkering of u krijgt minder uitkering. Het bedrag dat u te veel heeft gekregen, moet u terugbetalen. Ook zijn we verplicht om te beoordelen of u een boete krijgt.

Meldpunt Fraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving onterecht geld krijgt van gemeente Ede? Kijk dan op meldpunt fraude bijstandsuitkering.

Vraag het ons!

Heeft u vragen over de regels voor uw uitkering? Stel ze aan uw consulent.

 • U ontvangt een bijstandsuitkering en gaat binnen Nederland op vakantie. Of u verblijft ergens anders. Dan meldt u dit bij uw inkomensconsulent.
 • U ontvangt een bijstandsuitkering en gaat naar het buitenland. Dan moet u digitaal toestemming vragen.
 • U mag in totaal vier weken per jaar in het buitenland zijn.
 • Uw uitkering betalen wij deze vier weken door.
 • Bent u zonder toestemming of langer dan vier weken in het buitenland? Dan kunt u een lagere uitkering krijgen of uw uitkering verliezen.

Toestemming vragen

 • U vraagt toestemming aan bij ons met het digitale formulier Vakantiemelding bijstand. Dat kan op twee manieren: met uw DigiD of met uw burgerservicenummer. Regel dit minimaal twee weken van tevoren.
 • Krijgt u toestemming? Dan ontvangt u een toestemmingsbrief.
 • De dag voordat u naar het buitenland gaat, haalt u deze toestemmingsbrief op bij de balie van het Werkplein.
 • Krijgt u geen toestemming? Dan krijgt u van tevoren een afwijzingsbrief thuis.

Vertrekt u al binnen vijf werkdagen?

 • Bel dan de informatiebalie van het Werkplein om toestemming voor uw verblijf in het buitenland te vragen. Dat doet u via telefoonnummer 14 0318.
 • U kunt dan niet meer digitaal toestemming vragen voor uw verblijf in het buitenland.

Melden bij terugkomst

De dag nadat u terug bent uit het buitenland, meldt u zich weer bij de balie van het Werkplein. Neem uw paspoort, buitenlandse paspoort als u dat heeft en eventuele reistickets mee. Bent u samen met uw partner weg geweest? Dan komt u samen naar de balie van het Werkplein.

Soms moet u nog een document, bewijsstuk of andere gegevens naar de gemeente Ede toesturen. Dat doet u digitaal door bijlagen toe te voegen in het contactformulier. Vermeld in het formulier de naam van de afdeling en uw contactpersoon. Uw gegevens komen dan veilig en op de juiste plek aan. Ga direct naar het contactformulier.

Werkt u parttime? Misschien kunt u dan gebruikmaken van de vrijlatingsregeling. Met de vrijlatingsregeling krijgt u extra geld dat u voor zes maanden mag houden. Het bedrag is 25% van uw inkomsten, met een maximaal bedrag van € 249 per maand. De regeling geldt alleen als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de regeling. In sommige gevallen is een aangepaste verlening mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw inkomensconsulent.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest hier meer over uw privacy en rechten