Nieuwsbrief Werk & Inkomen

Heeft u een uitkering volgens de participatiewet? Dan ontvangt u één keer per jaar de Nieuwsbrief Werk & Inkomen. Ontvangt u hem niet of heeft u de laatste gemist, meld u dan aan via de button onderaan.

De laatste nieuwsbrief verscheen in juli 2020. Daarin ging het onder meer over:

  • Coronahulplijnen voor anderstaligen
  • Inkomensregelingen voor u en uw kinderen
  • Ede doet mee!
  • Collectieve zorgverzekering
  • Werkkracht
  • Schulddienstverlening
  • Taalhuis
Meld u aan voor de nieuwsbrief