Voedselbank

  • U heeft te weinig geld om van rond te komen.
  • Dan kunt u misschien terecht bij de Voedselbank. Hier kunt u elke week een gratis voedselpakket ophalen.
  • Op de website van de Voedselbank staat hoe hoog uw inkomen mag zijn om gebruik te maken van de voedselhulp. De bedragen hangen af van uw gezinssituatie.

  • U meldt zich aan bij de Voedselbank via uw eigen professionele hulpverlener. Dat kan uw consulent inkomen of schulddienstverlening zijn. Of bijvoorbeeld een hulpverlener van Siza, Leger des Heils of VluchtelingenWerk.
  • Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek.
  • Mag u gebruik maken van de voedselhulp? Dan krijgt u een pasje waarmee u elke week een voedselpakket kunt ophalen.
  • Het voedselpakket is bedoeld als aanvulling op de wekelijkse boodschappen.
  • U kunt niet langer dan drie maanden gebruik maken van de voedselhulp.
  • Tegelijk met de voedselhulp werkt u ook aan uw geldzaken, om zelf weer rond te kunnen komen. Dit doet u samen met een consulent inkomen of consulent schulddienstverlening van de gemeente Ede.