Voedselbank

  • U heeft te weinig geld om van rond te komen.
  • Dan kunt u misschien terecht bij de Voedselbank. Hier kunt u elke week een gratis voedselpakket ophalen.
  • Op de website van de Voedselbank staat hoe hoog uw inkomen mag zijn om gebruik te maken van de voedselhulp. De bedragen hangen af van uw gezinssituatie.