Waarom minder bijstandsuitkering

  • Het kan zijn dat het maandbedrag van uw bijstandsuitkering lager is dan daarvoor.
  • Daar is meestal een duidelijke reden voor.
  • Hieronder leest u welke redenen dat kunnen zijn.

Voorbeelden

  • U had extra inkomsten (bijvoorbeeld uit werk). Die zijn afgetrokken van uw uitkering.
  • U had maar een deel van de maand recht op een uitkering (meestal aan het begin van een uitkeringsperiode).
  • U heeft in december of januari een eindejaarsuitkering gekregen van uw werk. Die is afgetrokken van uw uitkering.
  • U deelt uw woning met een of meer volwassenen. Daar is uw uitkering op aangepast, omdat u dan kosten kunt delen (huur, boodschappen). Hoe meer volwassenen in één huis wonen, hoe lager de uitkering is per persoon. Dat heet de kostendelersnorm.
  • U spreekt niet goed Nederlands en heeft nog te weinig gedaan om de taal (beter) te leren.
  • Er is een maatregel opgelegd. U heeft zich bijvoorbeeld niet aan gemaakte afspraken gehouden (zoals acties om te kunnen re-integreren).