Hulp in het huishouden voor mantelzorgers

 • Bent u mantelzorger en bent u door die mantelzorgtaken overbelast? Misschien komt u in aanmerking voor hulp in het huishouden voor mantelzorgers.
 • U komt in aanmerking als u langdurig en/of intensief mantelzorger bent (u heeft 3 maanden lang en/of 8 uur per week mantelzorgtaken) én er is sprake van overbelasting bij u door de intensiviteit van uw mantelzorgtaken.
 • Per week krijgt u gratis twee uur hulp bij uw eigen huishouden, voor maximaal een jaar (bij uitzondering kan het verlengd worden met maximaal een half jaar). Daarnaast kijkt een burgercoach van Malkander met u naar de overbelaste situatie. Samen zoekt u naar passende oplossingen.
 • Wilt u weten of u in aanmerking komt voor hulp in het huishouden? Beantwoord dan de vragen in het formulier hieronder. U heeft hierbij uw DigiD nodig.
 • Op basis daarvan kijken we of een huisbezoek nodig is. Dat huisbezoek kunt u zelf inplannen aan het eind van het formulier. Tijdens het huisbezoek kijken we of u in aanmerking komt voor hulp in het huishouden voor mantelzorgers.
 • Door het personeelstekort bij de aanbieders van hulp in het huishouden kan het op dit moment langer duren voordat u hulp krijgt.
Ga naar het digitale formulier

U kunt hulp in het huishouden voor mantelzorgers op twee manieren aanvragen:

 • Klik op het formulier hierboven. U heeft uw DigiD nodig. U beantwoordt een aantal vragen. Is er een huisbezoek nodig? Dan kunt u meteen zelf digitaal een huisbezoek inplannen.
 • Lukt het niet digitaal? Bel ons dan op 14 0318. We stellen dan telefonisch een aantal vragen. Komt u in aanmerking, dan plannen we een huisbezoek door een Wmo-consulent. Het formulier sturen we u per post. De vragenlijst gaat over uw belasting als mantelzorger. Het is belangrijk dat u het formulier invult voordat het gesprek plaatstvindt.

 • Bent u mantelzorger? En bent u door het zware werk als mantelzorger overbelast? Dan is het belangrijk hierin de balans te vinden en te houden. Samen met een burgercoach gaat u kijken welke taken u kunt overdragen en hoe u ruimte voor uzelf kunt overhouden. Om hier tijd en ruimte voor te maken, krijgt u gratis huishoudelijke ondersteuning voor 2 uur per week.
 • U ontvangt (maximaal) één jaar twee uur per week hulp in het huishouden (bij uitzondering kan het verlengd worden met maximaal een half jaar). Deze ondersteuning is voor uw eigen huishouden. We hebben met verschillende organisaties een contract afgesloten voor hulp in het huishouden.

Als u hulp in het huishouden voor mantelzorgers aanvraagt, plannen wij eerst een gesprek met een van onze Wmo-consulenten. Bij voorkeur is dat bij degene voor wie u zorgt thuis. Samen met u zoeken we naar oplossingen voor de overbelasting door uw mantelzorgtaken. Ook kijken we of u in aanmerking komt voor hulp in het huishouden.

In het gesprek bespreken we:

 • Waar uw mantelzorgtaken uit bestaan
 • Wat u zelf kunt doen om overbelasting te voorkomen/te verminderen
 • Wat u samen met anderen kunt doen
 • Welke diensten en voorzieningen de gemeente u kan bieden.

Met wie?

Het mantelzorggesprek voert u met:

 • Een Wmo-consulent. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met méér dan 1 persoon.
 • Degene voor wie u zorgt.
 • U kunt zelf ook iemand vragen bij het gesprek aanwezig te zijn, zoals uw partner, een familielid, casemanager of onafhankelijke inwonersondersteuner van Stimenz.

Voorbereiden

U kunt vooraf alvast nadenken over wat u zou kunnen helpen of hoe de mantelzorg anders georganiseerd kan worden. Ook is het goed om te bedenken welke invloed uw zorgtaken hebben op uw privéleven. Het is handig als u vooraf uw uren bijhoudt en uw zorgtaken op een rijtje zet.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw melding
 • Datum van melding
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het onderzoeken van uw ondersteuningsvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen. Wij bewaren daarom uw persoonlijke en medische informatie in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw ondersteuningsvraag beoordelen. Komt u in aanmerking voor hulp in het huishouden, dan delen we uw gegevens met Malkander.

Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Daar maken we alleen een uitzondering op bij een onveilige situatie voor u of uw omgeving. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.