Meldpunt fraude Bijstandsuitkering

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering krijgt? Iemand kan onterecht een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangen wanneer die persoon verkeerde gegevens aan ons doorgeeft. U kunt dit doorgeven aan het Meldpunt fraude Bijstandsuitkering.

Fraude melden

Fraude meldt u digitaal via formulier fraude bij bijstandsuitkering of bel naar 14 0318 en vraag naar Fraudepreventie. Dit kan ook anoniem. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u ons geeft.

Terug naar de pagina Fraudemeldpunten.