Meldpunt fraude Bijstandsuitkering

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering krijgt? Iemand kan onterecht een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangen wanneer die persoon verkeerde gegevens aan ons doorgeeft. U kunt dit doorgeven aan het Meldpunt fraude Bijstandsuitkering.

Fraude melden

Fraude meldt u digitaal via formulier fraude bij bijstandsuitkering of bel naar 14 0318 en vraag naar Fraudepreventie. Dit kan ook anoniem. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u ons geeft.

U kunt een informatiefolder aanvragen over fraude melden.

Het meldpunt start een onderzoek naar uw melding. Een onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het bekijken van gegevens, onderzoek op locatie of voeren van gesprekken met betrokkene(n).

Als het meldpunt genoeg bewijs vindt van fraude met een bijstandsuitkering dan neemt de gemeente gepaste maatregelen. De gemeente kan dan bijvoorbeeld de uitkering stopzetten of geld terugvorderen. We kunnen ook aangifte doen bij de politie. De politie kan daarna ook een onderzoek beginnen.

U krijgt geen reactie over het resultaat van het onderzoek in verband met de privacy van de betrokkene(n).