Fraudemeldpunten

De gemeente Ede besteedt jaarlijks veel geld aan zorg voor haar inwoners. Zij krijgen hulp door bijvoorbeeld een uitkering of door extra geld voor zorg. Dit betalen we uit gemeenschapsgeld. Daarom controleren we regelmatig of inwoners nog recht hebben op een uitkering en of zij het goede bedrag krijgen. Ook toetsen wij of de kwaliteit van de geleverde zorg op orde is.

We vinden het belangrijk dat dit goed gaat. Vooral omdat dit geld bedoeld is voor ondersteuning van kwetsbare mensen. We voorkomen daarom zo veel mogelijk dat inwoners een uitkering krijgen waar zij geen recht op hebben. We willen er ook voor zorgen dat iemand de zorg krijgt die is afgesproken.

Meldpunten voor fraude

Denkt u dat er in uw omgeving geld voor zorg of een uitkering niet op de juiste manier wordt gebruikt? Of denkt u dat de geleverde zorg niet voldoet aan goede kwaliteit? Geef dit dan door. U kunt dit (anoniem) doorgeven aan onze digitale meldpunten: ‘Meldpunt fraude Wmo & Zorg’ of ‘Meldpunt fraude bijstandsuitkering’.