Fraudemeldpunten

De gemeente Ede besteedt jaarlijks veel geld aan zorg voor haar inwoners. Zij krijgen hulp door bijvoorbeeld een uitkering of door extra geld voor zorg. Dit betalen we uit gemeenschapsgeld. Daarom controleren we regelmatig of inwoners nog recht hebben op een uitkering en of zij het goede bedrag krijgen. Ook toetsen wij of de kwaliteit van de geleverde zorg op orde is.

We vinden het belangrijk dat dit goed gaat. Vooral omdat dit geld bedoeld is voor ondersteuning van kwetsbare mensen. We voorkomen daarom zo veel mogelijk dat inwoners een uitkering krijgen waar zij geen recht op hebben. We willen er ook voor zorgen dat iemand de zorg krijgt die is afgesproken.

Meldpunten voor fraude

Denkt u dat er in uw omgeving geld voor zorg of een uitkering niet op de juiste manier wordt gebruikt? Of denkt u dat de geleverde zorg niet voldoet aan goede kwaliteit? Geef dit dan door. U kunt dit (anoniem) doorgeven aan onze digitale meldpunten: ‘Meldpunt fraude Wmo & Zorg’ of ‘Meldpunt fraude bijstandsuitkering’.

De Wmo-zorg kan geleverd worden in Zorg in Natura of persoonsgebonden budget (pgb). U meldt fraude- en zorgsignalen bij het Meldpunt fraude Wmo & Zorg als:

 • U vermoedt dat een inwoner of zorgverlener zich opzettelijk niet aan de voorwaarden van hulp houdt.
 • Iemand zorg ontvangt vanuit de Wmo die dit eigenlijk niet nodig heeft. Dank hierbij aan zorg zoals hulp bij het huishouden, begeleiding of een vervoersvoorziening.
 • Zorg wordt gedeclareerd vanuit de Wmo maar niet (volledig) is geleverd.
 • Het persoonsgebonden budget vanuit de Wmo niet wordt gebruikt voor zorg.
 • Zorg geleverd wordt, maar het personeel daar niet voor is opgeleid.
 • U zorgen heeft over de veiligheid van inwoners, die zorg ontvangen vanuit de Wmo.
 • U zorgen heeft over de veiligheid van inwoners die zorg ontvangen vanuit de Wmo.

Naar het Meldpunt fraude Wmo & Zorg.

U meldt fraude bij het Meldpunt fraude Bijstandsuitkering als u vermoedt dat iemand verkeerde gegevens aan ons doorgeeft waardoor die persoon een uitkering krijgt. Dit kan zijn als iemand:

 • zegt gescheiden te wonen, maar woont nog samen;
 • woont niet op het adres dat is opgegeven;
 • geeft werk niet door, of;
 • geeft de ontvangst van een erfenis of gift niet door.

Naar het Meldpunt fraude Bijstandsuitkering.

Neem contact met ons op. Of stuur een mail naar fraude@ede.nl. Onze experts kunnen u helpen bij vragen over de meldpunten, fraude of andere informatie.

Wilt u een ander soort fraude melden waarbij de gemeente Ede niet het geld geeft? De Nederlandse fraudehelpdesk kan u verder helpen. Meer informatie vindt u op hun website www.fraudehelpdesk.nl. Ook kunt u contact opnemen met de politie. Lees meer over oplichting op de website van de politie of bel met de politie op 0900-8844.