Meldpunt fraude Wmo

  • Denkt u dat iemand in uw omgeving zich schuldig maakt aan fraude met een Wmo-voorziening?
  • Of levert een zorgaanbieder niet de juiste zorg?  
  • U kunt fraude melden over personen en organisaties.
  • Meld dit dan digitaal met het formulier fraude Wmo. Of bel naar 14 0318 en vraag naar Fraudepreventie of de Sociale Recherche. Dit kan ook anoniem.
  • Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u ons verstrekt