Meldpunt fraude Wmo en Zorg

De Wmo-zorg kan geleverd zijn in Zorg in Natura of persoonsgebonden budget (pgb). Denkt u dat iemand in uw omgeving fraude pleegt met een Wmo-voorziening of fraudeert door het declareren van zorg die niet (of gedeeltelijk niet) is ontvangen? Of levert een (Wmo-)zorgaanbieder niet de juiste zorg? Dit kan zowel over de uren, als over de kwaliteit gaan. Meld fraude en zorgsignalen dan bij het Meldpunt fraude Wmo & Zorg. Wij bekijken uw melding en bepalen dan of we het verder onderzoeken. Dit kan bij voldoende bewijs leiden tot een gesprek met betrokkenen, een (inspectie)onderzoek of terugvordering van het geld.

Fraude en zorgsignalen melden

Fraude en zorgsignalen meldt u digitaal via formulier fraude Wmo en Zorg of bel naar 14 0318 en vraag naar een medewerker Wmo. Dit kan ook anoniem. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u ons geeft.

Terug naar de pagina Fraudemeldpunten.