Meldpunt fraude Wmo en Zorg

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraude pleegt met een Wmo-voorziening of fraudeert in het declareren van zorg die niet (of gedeeltelijke niet) is ontvangen? Of levert een zorgaanbieder niet de juiste zorg? Dit kan gaan zowel over de uren, als over de kwaliteit. Meldt fraude bij het Meldpunt fraude Wmo & Zorg. Wij gaan uw melding onderzoeken en bepalen dan het eventuele vervolg. Dit kan bij voldoende bewijs leiden tot een gesprek met betrokkenen, een (inspectie)onderzoek of terugvordering.

Fraude en zorgsignalen melden

Fraude meldt u digitaal via formulier fraude Wmo en Zorg of bel naar 14 0318 en vraag naar een medewerker Wmo. Dit kan ook anoniem. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u ons geeft.

Terug naar de pagina Fraudemeldpunten.