Op zoek naar werk

 • U bent op zoek naar werk dat bij u past.
 • Dan meldt u zich eerst bij het Werkplein regio FoodValley of u belt 14 0318.
 • Zo komt u uit bij Werkkracht.
 • Het team van Werkkracht helpt u met trainingen, begeleiding en betaald werk vinden.
Direct naar Werkkracht

 • U begint met het introductieprogramma Krachtig aan de slag.
 • De introductie duurt twaalf weken: per week gaat het om drie dagdelen.
 • De eerste weken zijn vooral theorie (kennis) en in de laatste weken gaat u solliciteren.
 • U leert bijvoorbeeld wat uw kwaliteiten zijn, krijgt meer zelfkennis, leert een cv maken, solliciteren en samenwerken.
 • U doet de trainingen en workshops die bij u passen. Zodat u sterk aan het werk kunt.
 • Voor statushouders hebben we aangepaste trainingen.
 • Als het nodig is, krijgt u begeleiding op uw werk. Zodat u goed uw werk kunt doen. Ook geven we uw werkgever of leidinggevende advies.

 • Werkkracht begeleidt u naar werk, vrijwilligerswerk, opleiding, dagbesteding of werk in een veilige omgeving.
 • Soms houdt u in het begin uw bijstandsuitkering.
 • Maar het doel is dat u zo snel mogelijk zelf salaris krijgt.

Er zijn veel banen of stages mogelijk. Bijvoorbeeld in de bouw, techniek, zorg, logistiek of productie. Maar ook in het groen of in het onderwijs. Dat kan praktisch werk zijn of meer theoretisch, binnen of buiten.

Werkkracht regelt voor de gemeente Ede de uitvoering van de Participatiewet. Werkkracht werkt samen met werkzoekenden en werkgevers, met het regionale werkgeversservicepunt (WSP), met onderwijs en zorg en met de gemeente en andere partners.

Het doel is om samen iedereen die werk zoekt, zo veel mogelijk aan werk te helpen.

Als gemeente willen we graag meer mensen aan het werk helpen. Hiervoor heeft arbeidsmarktregio FoodValley ruim 1,2 miljoen euro subsidie toegezegd gekregen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie is bedoeld om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Bijvoorbeeld door (extra) in te zetten op re-integratiedienstverlening.

We verwachten dat arbeidsmarktregio FoodValley eind 2019 de ESF-subsidie definitief betaald krijgt.

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om:

 • werkgelegenheid te ondersteunen;
 • mensen aan werk te helpen;
 • te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Hiermee is het één van de belangrijkste subsidiemogelijkheden om het arbeidsmarktbeleid te verbeteren.