Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  • Voor kinderen vanaf 2,5 jaar met het risico op een onderwijsachterstand is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de peuteropvang (voorschools) en groep 1 en 2 van de basisschool (vroegschools).
  • Het risico op een onderwijsachterstand komt bijvoorbeeld doordat deze peuters een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben.
  • De bedoeling van voorschoolse educatie (VVE-peuteropvang) is om de achterstand vroeg tegen te gaan. Zo kan uw kind spelenderwijs de achterstand inhalen voordat hij of zij naar de basisschool gaat.
  • Ook als uw peuter geen achterstand heeft, is het mogelijk om gebruik te maken van voorschoolse educatie. Voor elke peuter is het leerzaam spelenderwijs voorbereid te raken op de basisschool.
  • De gemeente subsidieert VVE-peuteropvang. Ook betaalt u zelf een (kleine) inkomensafhankelijke bijdrage.
  • Vroegschoolse educatie is voor kleuters uit groep 1 en 2 van de basisschool. Zo haalt uw kind de achterstand in voordat het naar groep 3 gaat. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.
  • Alleen VVE-geregistreerde kindcentra in Ede mogen voorschoolse educatie aanbieden. Deze kindcentra voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. Alleen bij die  kindcentra krijgt u subsidie voor de VVE-opvang.