Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

 • Alle kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen naar de (VVE-)peuteropvang of voorschool om te spelen en te leren met elkaar. Ze oefenen bijvoorbeeld met taal, samen spelen en omgaan met regels. Dit is belangrijk ter voorbereiding op de basisschool.
 • Heeft uw kind extra aandacht nodig voor zijn (taal)ontwikkeling? Dan kan hij of zij mogelijk gebruikmaken van extra uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het consultatiebureau bepaalt of uw kind dit nodig heeft. Dan krijgt u een VVE-indicatie.  
 • VVE-peuteropvang is maximaal 8 uur per week, bij een VVE-indicatie maximaal 16 uur per week.
 • Ede kent diverse aanbieders voor VVE-peuteropvang (zie hieronder Waar vindt u peuteropvang?). Op de locaties van de VVE-peuteropvang werken extra opgeleide medewerkers met een speciaal programma. Daardoor krijgt uw kind gerichte ondersteuning.
 • U betaalt, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage (zie hieronder bij Wat kost peuteropvang?). Er zijn twee tijdelijke maatregelen om corona-achterstanden bij kinderen weg te werken. Als deze regelingen voor u gelden, kunt u gratis gebruikmaken van een aantal uur peuteropvang.

Op de peuteropvang of voorschool spelen en leren kinderen van 2 tot 4 jaar met elkaar. Zo oefenen ze met taal, zingen, tekenen en bewegen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. Ze werken met speciale programma’s en kunnen goed inschatten wat uw kind al kan en waar uw kind extra aandacht nodig heeft. Ze stimuleren uw kind in zijn ontwikkeling en houden u daarvan op de hoogte. Het is een goede voorbereiding op de basisschool.

Wat leert uw kind spelenderwijs?

 • Dingen over zichzelf en de wereld om hem heen.
 • Taal beter begrijpen en gebruiken.
 • Samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels.
 • Samen spelen met leeftijdgenootjes.

Voor VVE-peuteropvang in gemeente Ede gaan kinderen naar een voorschool, peuteropvang of kinderdagverblijf. Op die locaties wordt gewerkt met een speciaal voor- en vroegschools educatie (VVE)-programma. VVE is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar bij wie extra aandacht nodig is voor hun (taal)ontwikkeling. Bij het spelen is er volop aandacht voor (Nederlandse) taal en andere ontwikkelingsgebieden. Per groep zijn er maximaal 16 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers die extra opgeleid zijn. VVE-opvang is voor alle kindjes belangrijk, om zich zo spelenderwijs voor te bereiden op de lagere school.

VVE met of zonder indicatie

 • Alle ouders kunnen bij de geregistreerde kindcentra VVE-opvang afnemen.
 • Kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun (taal)ontwikkeling, krijgen een VVE-indicatie van het consultatiebureau.
 • Met een VVE-indicatie kan uw kind 16 uur per week worden opgevangen, zonder indicatie kan uw kind voor 8 uur per week worden opgevangen.
 • Het consultatiebureau kan u meer uitleggen over de kosten en uren.

Peuteropvang is er voor iedere peuter. Elke peuteropvangorganisatie bepaalt zijn eigen uurtarief. U betaalt mogelijk een eigen bijdrage. Hoeveel en of u moet betalen hangt af van uw inkomen.

 • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een deel van de kosten terug via de Belastingdienst. U kunt deze toeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst.
 • Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan is een aantal uur peuteropvang tijdelijk gratis en die kan ook bij andere dan VVE-opvangorganisaties afgenomen worden.

Er zijn door corona-achterstanden twee tijdelijke extra maatregelen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit doen we om uw kind samen met u een sterke start te laten maken op de basisschool.

 • Van 1 september 2021 tot 1 september 2024: gratis VVE- peuteropvang voor peuters van ouders met een inkomen van minder dan 130% van het sociaal minimumloon bij de VVE-opvanglocaties. Daarmee kan uw kind voor 16 uur gratis worden opgevangen.
 • Van 1 september 2022 tot 1 september 2024: de bovenstaande maatregel wordt uitgebreid. Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst krijgen 8 uur gratis opvang (voor kinderen van 2-4 jaar) bij alle kinderopvanglocaties in gemeente Ede.

Bij onderstaande kindcentra kan uw peuter het VVE-programma volgen. Daar betaalt u alleen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, mochten de extra maatregelen voor gratis VVE niet op uw situatie van toepassing zijn.

Voor kinderen met VVE-indicatie: 16 uur, voor kinderen zonder VVE-indicatie 8 uur.