Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  • Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen naar de (VVE-)peuteropvang of voorschool om te spelen en te leren met elkaar. Ze oefenen bijvoorbeeld met taal, samen spelen en omgaan met regels. Dit is belangrijk ter voorbereiding op de lagere school
  • U betaalt afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage en misschien heeft u recht op kinderopvangtoeslag (als beide ouders werken).
  • Heeft uw kind extra aandacht nodig voor zijn (taal)ontwikkeling? Op de  locaties van de VVE-peuteropvang werken extra opgeleide medewerkers met een speciaal voor- en vroegschools educatie (VVE)-programma.
  • Het consultatiebureau kijkt of uw kind dat nodig heeft. Als dat zo is, betaalt de gemeente 8 uur extra VVE.