Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

  • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een speciaal programma op een peuteropvang of kinderdagverblijf voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Het programma is gericht op het aanmoedigen van de ontwikkeling met extra aandacht voor taal.
  • Als uw kind dit programma volgt, gaat het minimaal 16 uur per week naar een peuteropvang of een kinderdagverblijf. Dit is verdeeld over drie of vier dagen.
  • In de gemeente Ede zijn verschillende opvanglocaties waar uw kind dit programma kan volgen.
  • Uw kind heeft een VVE-indicatie nodig om mee te kunnen doen met het VVE programma. Deze krijgt u via het consultatiebureau.
  • Hoeveel de opvang kost, hangt af van uw inkomen en de prijs die de locatie vraagt.

Op de VVE-locaties leren kinderen tussen de 2 en 4 jaar door te spelen, te kijken, te praten, te luisteren, te bewegen, te denken en te doen. Uw kind doet activiteiten samen met de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen op de groep. De pedagogisch medewerkers van VVE-locaties zijn getraind om goed in te schatten welke ondersteuning uw kind nodig heeft.

  • Uw kind leert van alles over zichzelf en de wereld om hem heen.
  • Uw kind leert taal beter begrijpen en gebruiken.
  • Uw kind leert samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels.
  • Uw kind leert samenspelen met leeftijdgenootjes.

Het VVE-programma is een goede voorbereiding op de basisschool.

Thuis aan de slag met taal

Voor de taalontwikkeling van kinderen is het belangrijk om veel taal te horen en gebruiken. Kinderen leren steeds meer woorden door thuis veel met elkaar te praten, boekjes te lezen of vertellen wat je in een boek ziet. De pedagogisch medewerker kan u daar tips over geven.

 

 

Hoeveel de opvang kost hangt af van uw inkomen en de prijs die de locatie vraagt. Vaak betaalt de Belastingdienst en/of de gemeente een groot deel van de kosten. De VVE locatie kan u hier meer over vertellen en bij helpen. Vaak is de peuteropvang zelf gratis of kost deze u heel weinig.

In de gemeente Ede zijn verschillende peuter- en kinderopvanglocaties die het VVE programma aanbieden. U kunt zelf contact met hen opnemen.

Uw kind kan naar de VVE opvang als het een VVE-indicatie krijgt.  Deze krijgt u door de verpleegkundige van het consultatiebureau.  Daarna kunt u zelf contact opnemen met de opvang locatie van uw keuze. Zij helpen u verder met uw aanmelding.

Ook als uw kind geen VVE-indicatie heeft, is peuteropvang goed voor de ontwikkeling. Zonder indicatie gaat een kind acht uur per week naar de peuteropvang. U kunt dit zelf regelen met de opvanglocatie van uw keuze.