Adresonderzoek

  • Er is twijfel over adresgegevens van personen die zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Of we ontvangen een signaal via het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
  • In dat geval kunnen wij een onderzoek naar dat adres starten.
  • Staan op uw adres personen ingeschreven die er niet meer wonen? Krijgt u post voor oude bewoners?
  • Dan kunt u ons vragen een adresonderzoek te starten.
  • Deze aanvraag kost u niets.
  • De aanvraag doet u per e-mail, per brief of aan de balie Publiekszaken.
Vraag adresonderzoek aan