Afval

 • In Ede zamelen we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, drinkpakken (pmd-afval), oud papier en karton, gft+e en restafval van huishoudens apart in.
 • Voor restafval betaalt u per keer dat u de kliko aan de weg zet of een zak in de ondergrondse kliko gooit.
 • De afvalkalender vindt u via de website van ACV. Hier vindt u ook meer informatie over het scheiden van afval.
 • Grof huisvuil en tuinafval brengt u naar het afvalbrengstation. Hiervoor heeft u een reservering nodig. U kunt een datum en tijd reserveren via de website van ACV of de ACV-app.
Bekijk de Afvalkalender Reserveer voor het afvalbrengstation

Ieder huishouden heeft een afvalpas. Hierop staan ieder kalender jaar zes gratis punten. Met deze punten heeft u zes keer gratis toegang tot het brengplatform op het afvalbrengstation. Op de website van ACV vindt u meer informatie over welk afval u punten kost.

Neem altijd uw afvalpas mee bij:

 • Het wegbrengen van grof huishoudelijk afval bij het afvalbrengstation;
 • Het wegbrengen van tuinafval bij het afvalbrengstation.
 • Het storten van restafval in (ondergrondse) verzamelcontainers.

Pmd-zakken

Woont u in hoogbouw, dan gebruikt u doorzichtige (pmd-)zakken voor het inzamelen van uw pmd-afval. Pmd-zakken kunt u gratis ophalen bij:

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), bewonerscommissies en grofvuilcommissies kunnen voor hun mede-eigenaars/medebewoners pmd-zakken bestellen bij ACV.

Groente-, fruit- en etensresten inzamelen (gf+e)

Het is mogelijk om gf+e-afval gescheiden in te zamelen als u in hoogbouw woont. Zo kunt u (toegang tot) een gf+e-zuil aanvragen. Ook is het mogelijk om samen een verzamelcontainer aan te vragen. Op de website van ACV leest u wat de voorwaarden zijn. Daar kunt u ook een zuil aanvragen.

Papier inzamelen

VvE’s en bewonerscommissies van flats of appartementen kunnen toestemming vragen om papier in te zamelen in het gebouw. Meer informatie daarover vindt u hieronder bij het kopje 'inzameling oud papier door organisaties'.

U kunt bij ACV een extra kliko aanvragen of een kliko laten omruilen. Hiervoor betaalt u € 30,00. Bent u net verhuisd? Dan kunt u uw kliko gratis omruilen binnen 1 jaar na verhuizing (vanaf datum koop- of huurcontract).

Luiers levert u gratis in bij verschillende luierpunten in de gemeente Ede. Zo hoeft u deze niet bij het restafval te doen. Op de afvalkalender en in de ACV-app ziet u waar luierpunten zijn.

Heeft u door blijvende ziekte veel groot medisch afval? Dan kunt u daarvoor bij ons een financiële tegemoetkoming aanvragen. Op de pagina Afvalstoffenheffing vindt u bij het kopje 'Tegemoetkoming medisch afval' meer informatie over het aanvragen van deze tegemoetkoming.

 • VvE’s en bewonerscommissies van flats of appartementen kunnen via een digitaal formulier toestemming vragen om oud papier en karton in hun gebouw in te zamelen. Het formulier maakt gebruik van eHerkenning.
 • Organisaties zoals scholen, verenigingen en stichtingen kunnen via een digitaal formulier toestemming vragen om oud papier en karton in te zamelen. Het formulier maakt gebruik van eHerkenning. Let op: verenigingen en stichtingen komen alleen in aanmerking voor inzameling wanneer zij minstens 10 ton per jaar inzamelen.

Zamelt uw organisatie meer dan 10 ton oud papier en karton per jaar in? Dan komt u in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de subsidie hangt af van de opbrengsten van oud papier. De subsidie wordt na afloop van het jaar bepaald. ACV zorgt voor het uitbetalen van de subsidie.

Als u geen reclamefolders wilt ontvangen kunt u dit aangeven op InMijnBus U kunt hier ook uw eigen folderpakket samenstellen. Kijk voor meer informatie op de website van InMijnBus. Let op: uw keuze op InMijnBus geldt alleen voor het folderpakket van Spotta. Voor andere folders en huis-aan-huisbladen blijft de brievenbussticker nodig.

JA-NEE of NEE-NEE sticker

Geeft u niets aan op InMijnBus en heeft u al een JA-NEE-sticker of NEE-NEE-sticker op uw brievenbus? Dan blijft de sticker geldig. Met een JA-NEE-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde reclame. Met een NEE-NEE-sticker ontvangt u ook de huis-aan-huisbladen niet. U kunt de gewenste sticker gratis ophalen bij de balie Publiekszaken. Ook kunt de sticker gratis bij ons aanvragen via het contactformulier. Geef ons uw adres door en wij sturen u de gewenste sticker per post.

Als bedrijf of instelling zorgt u zelf voor de inzameling van uw afval. Hiervoor sluit u een contract af bij ACV of een andere organisatie die bedrijfsaval inzamelt.

Welke gegevens vragen wij van u?

Door middel van een chip op uw kliko en/of uw afvalpas registreren wij op welke momenten en waar u een kliko laat legen of een verzamelcontainer gebruikt. Daarvoor verwerken wij adresgegevens en Burgerservicenummers (BSN).

Ontvangt u tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing voor extra afval vanwege een chronisch medische aandoening? Dan verwerken wij uw BSN, naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres, IBAN en de bewijsstukken die u indient.

ACV zamelt voor de gemeente huishoudelijk afval in. Voor deze dienstverlening verwerkt en verzamelt ACV persoonsgegevens. Meer hierover leest u op de website van ACV.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Wij verwerken de bovenstaande gegevens voor verschillende doelen:

 • afrekenen per aangeboden restafvalkliko of storting van restafval in verzamelcontainer;
 • afrekenen gebruik afvalbrengstation (nadat afvalpaspunten op zijn);
 • voorkomen van misbruik van kliko’s, rondzwervende kliko’s en verkeerd aanbieden van afval;
 • overmaken tegemoetkoming afvalstoffenheffing voor extra afval vanwege chronisch medische aandoening.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de doelen zoals hierboven genoemd. Uw gegevens worden gebruikt door de afdeling Belastingen, afdeling Toezicht en door de ACV.