Afval

 • In Ede zamelen we plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval), oud papier en karton, gft+e en restafval van huishoudens apart in.
 • Voor restafval betaalt u per keer dat u de kliko aan de weg zet of een zak in de ondergrondse kliko gooit.
 • De afvalkalender vindt u via de website van ACV.
 • Daar vindt u ook meer over informatie over afval scheiden.
 • Grof huisvuil en tuinafval brengt u naar het afvalbrengstation. Hiervoor heeft u een reservering nodig. U kunt een datum en tijd reserveren via de website van ACV of de ACV-app.
Ga naar de Afvalkalender Reserveer voor het afvalbrengstation

Ieder huishouden heeft een afvalpas. Hierop staan ieder kalender jaar zes gratis punten. Met deze punten heeft u zes keer gratis toegang tot het brengplatform op het afvalbrengstation. Op de website van ACV vindt u meer informatie over welk afval u punten kost.

Neem altijd uw afvalpas mee bij:

 • Het wegbrengen van grof huishoudelijk afval bij het afvalbrengstation;
 • Het wegbrengen van tuinafval bij het afvalbrengstation.
 • Het storten van restafval in (ondergrondse) verzamelcontainers.

Pmd-zakken

Woont u in hoogbouw, dan gebruikt u oranje pmd-zakken voor het inzamelen van uw pmd-afval. Deze zakken haalt u bij

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), bewonerscommissies en grofvuilcommissies kunnen voor hun mede-eigenaars/medebewoners pmd-zakken bestellen bij ACV.

Groente-, fruit- en etensresten inzamelen  (gf+e)

Het is mogelijk om gf+e-afval gescheiden in te zamelen als in u hoogbouw woont. Zo kunt u alleen of samen met een aantal medebewoners een gf(t)+e-zuil aanvragen. Ook is het mogelijk om samen een verzamelcontainer aan te vragen. Op de website van ACV leest u wat de voorwaarden zijn. Daar kunt u ook een zuil aanvragen.

Papier inzamelen

VvE’s en bewonerscommissies van flats of appartementen kunnen toestemming vragen om papier in te zamelen in het gebouw. Meer informatie daarover vindt u hieronder bij het kopje 'inzameling oud papier door organisaties'.

U kunt bij ACV een extra kliko aanvragen of een kliko laten omruilen. Hiervoor betaalt u € 30. Bent u net verhuisd? Dan kunt u gratis een keer uw kliko wisselen binnen 1 jaar na de verhuizing (vanaf datum koop- of huurcontract).

Luiers levert u gratis in bij verschillende luierpunten in de gemeente Ede. Zo hoeft u deze niet bij het restafval te doen. Op de afvalkalender en in de app ACV ziet u waar luierpunten zijn.

Heeft u door blijvende ziekte veel groot medisch afval? Dan kunt u daarvoor bij ons een financiële tegemoetkoming aanvragen. Klikt u op de link, dan komt u op de inlogpagina van DigiD uit. Nadat u bent ingelogd, komt u bij het aanvraagformulier. Let op: er zijn af en toe kleine storingen bij DigiD, waardoor u soms niet direct bij de inlogpagina uitkomt. Vaak helpt het om de pagina te verversen en het een tweede keer te proberen.

 • VvE’s en bewonerscommissies van flats of appartementen kunnen via een digitaal formulier toestemming vragen om oud papier in hun gebouw in te zamelen. Via dit formulier is het ook mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen. Voorwaarde hiervoor is dat zij minstens tien ton per jaar inzamelen.
 • Organisaties zoals scholen, verenigingen en stichtingen kunnen via een digitaal formulier toestemming vragen om oud papier in te zamelen. Verenigingen en stichtingen moeten minstens tien ton per jaar inzamelen. In hetzelfde formulier is het ook mogelijk om subsidie hiervoor aan te vragen. De subsidie voor 2021 is vastgesteld op € 0 per ton. Dat betekent dat we in 2021 geen subsidie geven. De reden hiervoor is dat het papier weinig geld opbrengt en het veel kost om papier in te zamelen.

Als u geen ongeadresseerde post wilt ontvangen kunt een antireclamesticker op uw brievenbus plakken. Met een NEE/NEE sticker weert u de reclamefolders, maar ook de huis-aan-huisbladen. U kunt de sticker gratis ophalen bij de balie Publiekszaken. Ook kunt u de sticker gratis bij ons aanvragen via het contactformulier. Geef ons uw adres door en wij sturen u de sticker per post.

Als bedrijf of instelling zorgt u zelf voor de inzameling van uw afval. Hiervoor sluit u een contract af bij ACV of een andere organisatie die bedrijfsaval inzamelt.

Welke gegevens vragen wij van u?

Door middel van een chip op uw kliko en/of uw afvalpas registreren wij op welke momenten en waar u een kliko laat legen of een verzamelcontainer gebruikt. Daarvoor verwerken wij adresgegevens en Burgerservicenummers (BSN).

Ontvangt u tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing voor extra afval vanwege een chronische aandoening? Dan verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer, BSN, IBAN en bewijsstukken die u indient (van apotheek, verzekeraar of een verklaring van uzelf).

ACV zamelt voor de gemeente huishoudelijk afval in. Voor deze dienstverlening verwerkt en verzamelt ACV persoonsgegevens. Meer hierover leest u op de website van ACV.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Wij verwerken de bovenstaande gegevens voor verschillende doelen:

 • afrekenen per aangeboden restafvalkliko of storting van restafval in verzamelcontainer;
 • afrekenen gebruik afvalbrengstation (nadat afvalpaspunten op zijn);
 • voorkomen van misbruik van kliko’s, rondzwervende kliko’s en verkeerd aanbieden van afval;tegemoetkoming afvalstoffenheffing voor extra afval vanwege chronische aandoening.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de doelen zoals hierboven genoemd. Uw gegevens worden gebruikt door de afdeling Belastingen, afdeling Toezicht en door de ACV.