Afvalstoffenheffing

 • U betaalt afvalstoffenheffing als u:
  • gebruiker bent van een woning;
  • eigenaar bent van een woning of pand waarvan kamers verhuurd worden;
  • gebruiker bent van een pand waarin gewoond en gewerkt wordt. Ook als het huishoudelijk afval wordt afgevoerd met het bedrijfsafval. Het is niet toegestaan om bedrijfsafval af te voeren met uw huishoudelijk afval.
 • De afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen:
  • Een vast basistarief. Dit is voor elke woning gelijk.
  • Een variabel tarief. Dit hangt af van het aantal keer dat u uw restafvalkliko aan de weg zet of restafvalzakken in de ondergrondse container doet.
 • U vindt de afvalstoffenheffing op de gecombineerde belastingaanslag.
 • U betaalt het gemakkelijkst via een automatische incasso. U regelt de incasso via de digitale belastingbalie.
Automatische incasso aanvragen

U betaalt een basistarief. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u uw restafvalkliko laat legen, of voor elke keer dat u restafval in de verzamelcontainer doet.

Basistarief € 224,88 per jaar
Legen 140 liter restafvalkliko € 4,28 per keer
Legen 240 liter restafvalkliko € 7,34 per keer
Gebruik 30 liter opening verzamelcontainer restafval € 0,92 per keer
Gebruik 60 liter opening verzamelcontainer restafval € 1,84 per keer
Woning waarbij huismeester het afval wegbrengt € 270,96 per jaar
Afvalinzameling voor recreatieobjecten waar geen bak met registratiemogelijkheid is € 270,96 per jaar
Inleveren van pmd, oud papier, glas en gft Gratis  
 • Heeft u extra kliko’s? U mag deze houden, maar betaalt ook voor het legen van een extra restafval kliko.
 • Wilt u een kliko omwisselen? Dan kost dat eenmalig € 30,00. Binnen een jaar na start huur of aankoop van de woning of het stuk grond is het omwisselen van de kliko gratis.
 • Heeft u door blijvende ziekte veel groot medisch afval? Dan kunt u daarvoor bij ons een financiële tegemoetkoming aanvragen. Bij het kopje 'Tegemoetkoming medisch afval' vindt u meer informatie over het aanvragen van deze tegemoetkoming.

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen. Een vast basistarief en een variabel tarief. Het basistarief is € 224,88 en betaalt u voor 2024. Op uw belastingaanslag vindt u dit bedrag bij de code AFV. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u in 2023 een restafvalkliko liet legen. Of voor elke keer dat u in 2023 restafval in de ondergrondse container deed. Dit is het variabele tarief. Op uw belastingaanslag vindt u dit bedrag bij de code AFDI.

Voorbeeld

Stel, u heeft een restafvalkliko van 140 liter. Deze liet u in 2023 vier keer legen. Per leging betaalt u € 4,28. Dat brengt het totale variabele tarief op € 17,12 (€ 4,28 keer vier). Daarnaast betaalt u het basistarief van € 224,88 voor 2024. Op uw belastingaanslag vindt u dus een bedrag van € 17,12 en € 224,88.

In de gemeente Ede betaalt u per keer dat u restafval inlevert. Heeft u door een blijvende ziekte veel extra restafval? Dan kunt u bij gemeente Ede een tegemoetkoming afvalstoffenheffing aanvragen. De tegemoetkoming gaat over het terugkrijgen van een deel van de variabele afvalstoffenheffing.

Voorwaarden

 • Iemand in uw huishouden heeft een blijvende ziekte;
 • Door de blijvende ziekte heeft u extra restafval;
 • Het extra restafval bestaat uit incontinentiemateriaal, stomamateriaal, nierdialysemateriaal, CAPD-afval en/of hulpmiddelen voor sondevoeding;
 • Uw huishouden produceert tenminste een jaar of langer extra restafval.

Bedrag tegemoetkoming

Hoeveel tegemoetkoming u ontvangt, hangt af van de hoeveelheid afval die u inlevert en hoeveel afvalstoffenheffing u daardoor moet betalen. U ontvangt tegemoetkoming als u meer dan € 38,52 moet betalen voor de variabele afvalstoffenheffing.

De tegemoetkoming is maximaal € 124,78.

Bewijsstukken

Bij de aanvraag vragen wij een bewijsstuk. Uit dit bewijsstuk moet duidelijk blijken dat u, of iemand anders in uw huishouden, extra afval heeft door een chronisch medische aandoening. Zorg ervoor dat u een recent bewijsstuk aanlevert, uit het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit kan zijn:

 • Een verklaring van een arts of een specialist;
 • Een verklaring of factuur van uw zorgverzekeraar, apotheek of leverancier van de hulpmiddelen.

Zorg ervoor dat u dit document digitaal beschikbaar heeft (opgeslagen, gescand of duidelijk gefotografeerd) op de computer of tablet waarmee u deze digitale aanvraag indient.

Aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen tot zes weken na dagtekening van de belastingaanslag. Een goedgekeurde aanvraag is drie jaar geldig. Als u daarna de tegemoetkoming weer wilt ontvangen en u komt hiervoor in aanmerking, moet u een nieuwe aanvraag doen.

Voorbeeld

De dagtekening van uw belastingaanslag is 24 februari 2024. Op deze aanslag staat het variabele deel aan afvalstoffenheffing dat u over 2023 moet betalen. U heeft tot 8 april 2024 (6 weken later dan 24 februari) om uw aanvraag voor de tegemoetkoming voor het jaar 2023 in te dienen. Als wij uw aanvraag goedkeuren, ontvangt u de tegemoetkoming voor de jaren 2023, 2024 en 2025. In 2025 of uiterlijk 6 weken na dagtekening belastingaanslag 2026, doet u opnieuw een aanvraag.

Wetgeving

Vraag de tegemoetkoming aan (DigiD)

Luierafval kunt u gratis inleveren bij een van luierpunten in de gemeente Ede. Een overzicht van de luierpunten vindt u in de afvalkalender van ACV.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ontvangt u een tegemoetkoming voor extra restafval vanwege een blijvende ziekte? Dan verwerken wij ook uw IBAN en de bewijsstukken die u indient. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw aanvraag of wijziging niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en om uw aanvraag of wijziging van een automatische incasso te verwerken.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag of wijziging van een automatische incasso. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag of wijzigingen ontvangen dit bericht en uw gegevens.