Afvalstoffenheffing

 • U betaalt afvalstoffenheffing als u:
  • gebruiker bent van een woning;
  • eigenaar bent van een woning of pand waarvan kamers verhuurd worden;
  • gebruiker bent van een pand waarin gewoond en gewerkt wordt. Ook als het huishoudelijk afval wordt afgevoerd met het bedrijfsafval. Het is niet toegestaan om bedrijfsafval af te voeren met uw huishoudelijk afval.
 • De afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen:
  • Een vast tarief. Dit is voor elke woning gelijk.
  • Een variabel tarief. Dit hangt af van het aantal keer dat u uw restafvalkliko aan de weg zet of restafvalzakken in de ondergrondse container doet.
 • U vindt de afvalstoffenheffing op de gecombineerde belastingaanslag.
 • U betaalt het gemakkelijkst via een automatische incasso. U regelt de incasso via de digitale belastingbalie.
Automatische incasso aanvragen

U betaalt een basistarief. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u uw restafvalkliko laat legen, of voor elke keer dat u restafval in de verzamelcontainer doet.

Tarieven 2023  
Basistarief € 196,80
Legen 140 liter restafvalkliko € 4,28
Legen 240 liter restafvalkliko € 7,34
Gebruik 30 liter opening verzamelcontainer restafval € 0,92
Gebruik 60 liter opening verzamelcontainer restafval € 1,84
Woning waarbij huismeester het afval wegbrengt € 242,76 per jaar
Afvalinzameling voor recreatieobjecten waar geen bak met registratiemogelijkheid is € 242,76 per jaar
Inleveren van pmd, oud papier, glas en gft Gratis
 • Heeft u extra kliko’s? U mag deze houden, maar betaalt ook voor het legen van een extra restafval kliko.
 • Wilt u een kliko omwisselen? Dan kost dat eenmalig € 30,00. Binnen een jaar na start huur of aankoop van de woning of het stuk grond is het omwisselen van de kliko gratis.
 • Heeft u door blijvende ziekte veel groot medisch afval? Dan kunt u daarvoor bij ons een financiële tegemoetkoming aanvragen. Klikt u op de link, dan komt u op de inlogpagina van DigiD uit. Nadat u bent ingelogd, komt u bij het aanvraagformulier. Let op: er zijn af en toe kleine storingen bij DigiD, waardoor u soms niet direct bij de inlogpagina uitkomt. Vaak helpt het om de pagina te verversen en het een tweede keer te proberen.

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen. Een vast basistarief en een variabel tarief. Het basistarief is € 196,80 en betaalt u voor 2023. Op uw belastingaanslag vindt u dit bedrag bij de code AFV. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u in 2022 een restafvalkliko liet legen. Of voor elke keer dat u in 2022 restafval in de ondergrondse container deed. Dit is het variabele tarief. Op uw belastingaanslag vindt u dit bedrag bij de code AFDI.

Voorbeeld

Stel, u heeft een restafvalkliko van 140 liter. Deze liet u in 2022 vier keer legen. Per leging betaalt u € 4,28. Dat brengt het totale variabele tarief op € 17,12 (€ 4,28 keer vier). Daarnaast betaalt u het basistarief van € 196,80 voor 2023. Op uw belastingaanslag vindt u dus een bedrag van € 17,12 en € 196,80.

In de gemeente Ede betaalt u per keer dat u restafval inlevert. Heeft u door een chronisch medische aandoening veel extra restafval? Dan kunt u bij gemeente Ede een tegemoetkoming afvalstoffenheffing aanvragen. De tegemoetkoming gaat over het terugkrijgen van een deel van de variabele afvalstoffenheffing.

Voorwaarden

 • Iemand in uw huishouden heeft een chronisch medische aandoening.
 • Door de chronisch medische aandoening heeft u extra restafval;
 • Uw huishouden produceert tenminste een jaar of langer extra restafval.
 • Het extra restafval bestaat uit incontinentiemateriaal, stomamateriaal, nierdialysemateriaal, CAPD-afval en/of hulpmiddelen voor sondevoeding.

Bedrag tegemoetkoming

Hoeveel tegemoetkoming u ontvangt, hangt af van de hoeveelheid afval die u inlevert en hoeveel afvalstoffenheffing u daardoor moet betalen. U ontvangt tegemoetkoming als u meer dan € 38,52 moet betalen voor de variabele afvalstoffenheffing.

De tegemoetkoming is maximaal € 124,78.

Bewijsstukken

Bij de aanvraag vragen wij een bewijsstuk. Uit dit bewijsstuk moet duidelijk blijken dat u, of een van de leden in uw huishouden, extra afval heeft door een chronisch medische aandoening. Zorg ervoor dat u dit document digitaal beschikbaar heeft (opgeslagen, gescand of duidelijk gefotografeerd) op de computer of tablet waarmee u deze digitale aanvraag indient.

Wetgeving

Vraag de tegemoetkoming aan (DigiD)

Luierafval kunt u gratis inleveren bij een van luierpunten in de gemeente Ede. Een overzicht van de luierpunten vindt in de afvalkalender van ACV.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw aanvraag of wijziging niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en om uw aanvraag of wijziging van een automatische incasso te verwerken.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag of wijziging van een automatische incasso. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag of wijzigingen ontvangen dit bericht en uw gegevens.