Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 • Heeft u een laag inkomen of ontvangt u bijstand en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • Kwijtschelding betekent dat u de aanslagen van de gemeentelijke belastingen niet of niet helemaal hoeft te betalen.
 • U kunt kwijtschelding bij de gemeente Ede aanvragen voor:
  • onroerende zaakbelastingen eigenaar woning (OZBE);
  • rioolheffing;
  • vast tarief afvalstoffenheffing;
  • variabel deel afvalstoffenheffing - dit is maximaal € 73,40;
  • hondenbelasting voor de eerste hond.
 • Wilt u meer uitleg over kwijtschelding? Bekijk dan dit filmpje op YouTube.
Kwijtschelding aanvragen (met DigiD) Kwijtschelding aanvragen (zonder DigiD) Gegevens doorgeven (DigiD) Gegevens doorgeven (zonder DigiD)

 • U vraagt kwijtschelding aan via de digitale belastingbalie.
 • U stuurt eerst alleen de stukken mee waarom gevraagd wordt.
 • Nadat u de kwijtschelding heeft aangevraagd, ontvangt u automatisch uitstel van betaling voor het bedrag van uw aanslag.
 • Wij controleren uw verzoek automatisch.
 • Na de automatische controle ontvangt u bericht van ons.
 • Het kan zijn dat we dan extra gegevens van uw nodig hebben. Wij vragen u dan om deze naar ons toe te sturen.

Niet eens met de afwijzing?

 • Krijgt u een afwijzing en bent u het daar niet mee eens?
 • Dan kunt u binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk in beroep gaan bij het college van burgemeester en wethouders.
 • Meer informatie vindt u in de brief over de afwijzing van uw aanvraag voor kwijtschelding.

U ontvangt schriftelijk een uitspraak op uw beroep. Aan het indienen van een beroepschrift zijn geen kosten verbonden.

U kunt alleen in aanmerking komen voor kwijtschelding van uw privé-aanslagen. Dit zijn de aanslagen die te maken hebben met uw woning of met het houden van een hond.

U moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen. Neem hiervoor contact met ons op.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kijken we naar uw inkomen, vermogen en uitgaven. Deze worden vergeleken met standaardbedragen die zijn bepaald door de belastingdienst. Als na de berekening blijkt dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, krijgt u kwijtschelding.

Inkomen

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen vergelijken wij uw netto inkomen per maand met de bijstandsbedragen die voor uw type huishouden gelden. Van uw netto maandinkomen halen we onder meer de woonlasten en de maandpremie van de ziektekosten af. De uitkomst laat zien of er voldoende inkomen is om de aanslag te betalen.

Vermogen

Onder vermogen verstaan we:

 • Het bank- en/of spaartegoed op uw bankrekening(en). Als richtlijn gelden de volgende vrijstellingen:
 • De hoogte van de toeslag is voor (bedragen januari 2024):
  • Alleenstaanden: € 3.200
  • Alleenstaanden met AOW: € 3.450
  • Alleenstaande ouder: € 3.920
  • Echtparen / samenwonenden: € 4.430
  • Echtparen / samenwonenden met AOW: € 4.680
 • De voertuigen die u bezit. U mag slechts 1 auto per huishouden in bezit hebben. Deze mag niet meer waard zijn dan € 3.350. Heeft u een auto nodig omdat u gehandicapt bent, stuur dan een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart of een medische verklaring van een onafhankelijke arts mee. Kunt u uw auto niet missen door uw werk, stuur dan een verklaring mee van uw werkgever.
 • een eigen woning met overwaarde, een tweede auto, motoren, caravans, aandelen, enzovoort. Hiervoor krijgt u geen vrijstelling. De waarde wordt volledig meegenomen.

Kostendelernorm

Wij kijken ook met hoeveel personen van 27 jaar of ouder u in een huis woont. Hoe meer mensen die bij u inwonen vallen onder de kostendelersnorm, hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen.

Het maakt niet uit wat het inkomen is van de kostendelende medebewoners of welke relatie u met een medebewoner heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Als u het vorige jaar volledige kwijtschelding heeft gekregen en wij hebben uw toestemming om uw persoonlijke financiële gegevens te toetsen, dan toetsen wij uw gegevens automatisch. Door deze automatische toetsing krijgt u mogelijk direct kwijtschelding.

Voordat de aanslag gemeentelijke belasting wordt verstuurd, ontvangt u een brief waarin de uitslag van de automatische toetsing staat. Komt u niet in aanmerking voor automatische kwijtschelding, dan is het mogelijk dat u met de handmatige toetsing wel in aanmerking komt. Daarom vindt u bij de brief met de uitslag van de automatische toetsing een reactieformulier. Dit reactieformulier kunt u met de gevraagde bijlagen terugsturen.

Heeft u van ons een brief ontvangen met de vraag om uw gegevens door te geven? Geef deze dan voor via de knoppen hieronder.

Gegevens doorgeven (DigiD) Gegevens doorgeven (zonder DigiD)

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het kan zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw verzoek niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht van ons.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw verzoek te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw verzoek. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw verzoek ontvangen uw verzoek en uw gegevens.