Belasting betalen

  • U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen en de aanslag forensenbelasting betalen:
    • via een automatische incasso;
    • met een eigen overschrijving.
  • De automatische incasso regelt u via de digitale belastingbalie. Hier heeft u DigiD voor nodig.
  • Overige belastingen betaalt u met een eigen overschrijving.
  • Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Lees hier hoe deze is opgebouwd en hoe u eenvoudig bezwaar maakt.
  • Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Vraag dan kwijtschelding bij ons aan.