Belasting betalen

 • U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen en de aanslag forensenbelasting betalen:
  • via een automatische incasso;
  • met een eigen overschrijving.
 • De automatische incasso regelt u via de digitale belastingbalie. Hier heeft u DigiD voor nodig.
 • Overige belastingen betaalt u via de digitale belastingbalie met iDeal of met een eigen overschrijving.
 • Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Lees hoe deze is opgebouwd en hoe u eenvoudig bezwaar maakt.
 • Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Vraag dan kwijtschelding bij ons aan.
 • Wilt u weten waarvoor u precies betaalt bij de aanslag gemeentelijke belastingen in februari van elk jaar? In deze animatie op YouTube leggen we het u uit.

U kunt de gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de aanslag forensenbelasting gemakkelijk betalen via een automatische incasso. U betaalt de gecombineerde aanslag in tien termijnen. De forensenbelasting betaalt u in zes termijnen. Aanslagen lager dan € 50 betaalt u in drie termijnen. De eerste termijn wordt afgeschreven aan het einde van de maand die volgt op de maand van de dagtekening. De dagtekening is de datum die op uw aanslagbiljet staat.

Geeft u de machtiging voor de automatische incasso later in het jaar, bijvoorbeeld in april? Dan betaalt u de belasting in de nog overgebleven termijnen. U betaalt dan dus niet meer in tien of zes termijnen.

Stopzetten automatische incasso

De automatische incasso loopt ieder jaar gewoon door, tenzij u deze zelf stopzet. In sommige gevallen stoppen wij de automatische incasso. Dit doen we als:

 • het twee termijnen niet lukte om geld bij u af te schrijven; of
 • als u een termijn terugboekt, dus de betaling ongedaan maakt; of
 • als er een blokkade op de bankrekening aanwezig is.

Stopt de automatische incasso, dan gelden weer de normale termijnen om te betalen. Hierover leest u meer bij het kopje 'Eigen overschrijving'. Hierdoor is het mogelijk dat u nog maar kort de tijd heeft om te betalen. Via de digitale belastingbalie kunt u de automatische incasso opnieuw aanzetten

Automatische incasso niet mogelijk

Aanslagen hoger dan € 4.540 kunt u niet met automatische incasso betalen. Deze aanslagen betaalt u met een eigen overschrijving.

Rioolheffing bedrijven, reclamebelasting, parkeerbelasting en toeristenbelasting betaalt u niet via een automatische incasso. Op het aanslagbiljet staat hoe u deze belasting kunt betalen.

Het is mogelijk om de belasting te betalen door het zelf naar ons over te maken. Dat kan op verschillende manieren:

 • In termijnen
 • In één keer

In termijnen

U kunt zelf de overschrijving in termijnen doen. U heeft dan minder termijnen dan met een automatische incasso.

 • Gecombineerde aanslag: drie termijnen
 • Forensenbelasting: drie termijnen
 • Reclamebelasting: twee termijnen
 • Rioolheffing grootverbruik: twee termijnen

U moet zelf voor de genoemde termijndata het bedrag overmaken. Deze data vindt u rechtsboven op het aanslagbiljet. Vergeet u niet het aanslagbiljetnummer te vermelden.

In één keer

U kunt de gemeentelijke belastingen ook in één keer betalen. Dit doet u via iDeal in de digitale belastingbalie. U kunt ook het hele bedrag overmaken naar de gemeente voor de laatstgenoemde betaaldatum. Vermeld bij het overmaken het aanslagbiljetnummer.

Rekeningnummer gemeente

U maakt uw gemeentelijke belastingen over naar:

 • Rekeningnummer: NL30BNGH0285042947
 • BIC: BNGHNL2G

Op uw belastingaanslag staat wanneer u de aanslag uiterlijk moet betalen. Wij versturen geen betalingsherinnering. Betaalt u de aanslag niet op tijd en heeft u geen uitstel van betaling gekregen? Dan sturen wij u een aanmaning. De kosten van een aanmaning zijn minimaal € 9. Is het bedrag op uw aanslag groter dan € 454? Dan zijn de kosten van een aanmaning € 19.

Dwangbevel

Betaalt u na de aanmaning nog niet? Dan wordt per post een dwangbevel aan u betekend. Voor het betekenen van een dwangbevel worden kosten in rekening gebracht. Uw openstaande bedrag wordt dan flink hoger. Het minimale bedrag dat u extra moet betalen is € 49. Is uw openstaande bedrag hoger dan € 90? Dan kunnen de kosten oplopen tot maximaal € 14.597.

Invorderingsmaatregelen

Als u na het dwangbevel nog niet betaalt, nemen we invorderingsmaatregelen. Eén van de invorderingsmaatregelen is een vordering op uw inkomen. Dit betekent dat een gedeelte van uw loon of uitkering rechtstreeks naar de gemeente wordt overgemaakt. Dit deel van het loon krijgt u dan niet. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken en wordt op tijd op de hoogte gesteld.

Deurwaarder

Het is ook mogelijk dat de gemeentelijke deurwaarder bij u aanbelt. U moet dan direct het bedrag betalen.

Zorg er daarom voor dat u de belastingen op tijd betaalt. Zo voorkomt u onnodige kosten.

Invorderingsrente

Los van de extra kosten die u moet betalen, kunnen wij invorderingsrente in rekening brengen. Deze rente berekenen we over de periode tussen de datum waarop u de aanslag uiterlijk had moeten betalen en de datum waarop u uiteindelijk de aanslag volledig heeft betaald.

Heeft u uitstel van betalingen of is er een afgesproken betalingsregeling? De berekening van de invorderingsrente loopt dan door.

Bent u gebeld door het nummer 0318 74 91 01? Dan bent u gebeld door de afdeling Belastingen. We bellen overdag, maar ook aan het begin van de avond en op zaterdag.

We kunnen bellen over het betalen van uw gemeentelijke belastingen. In veel gevallen belt de afdeling Belastingen van de gemeente op ter herinnering. Zo helpen wij voorkomen dat we extra kosten bij u in rekening moeten brengen.

Heeft u een laag inkomen of ontvangt u bijstand? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

Het kan zijn dat u teveel betaalde voor uw belastingaanslag. Bijvoorbeeld als u de aanslag heeft betaald en daarna verhuist. Het teveel betaalde bedrag wordt eerst verrekend met andere belastingaanslagen die u nog moet betalen.

Kunnen we het teveel betaalde bedrag niet verrekenen? Dan betalen we het bedrag terug op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig is. Wilt u een ander bankrekeningnummer voor de terugbetaling doorgeven? Dat doet u via de digitale belastingbalie.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw aanvraag of wijziging niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en om uw aanvraag of wijziging van een automatische incasso te verwerken.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag of wijziging van een automatische incasso. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag of wijziging ontvangen dit bericht en uw gegevens.