Begraven en cremeren

 • U kunt een overledene laten begraven of cremeren.
 • Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente.
 • Meestal regelt de uitvaartondernemer dit voor u.
 • Bent u uitvaartondernemer en wilt u in het weekend of 's avonds een uitvaart reserveren? Onder het kopje Begrafenis vastleggen of asbus bijzetten leest u hoe u dat doet.
 • De gemeente Ede heeft meerdere begraafplaatsen.
 • Bent u op zoek naar iemands graf, maar weet nu niet waar die persoon ligt? Maak dan gebruik van onze zoekmachine.

Een begrafenis kan in de gemeente Ede plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur. Op zaterdagen is dat van 8.30 uur tot 13.00 uur. Het bijzetten van een asbus kan op afspraak van maandag tot en met vrijdag.

Begrafenis vastleggen of asbus bijzetten

Wilt u als begrafenisondernemer een begrafenis vast leggen of het bijzetten van een asbus regelen tijdens kantooruren? Dan doet u het onderstaande. Onze kantooruren zijn maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 16:30 uur en vrijdag van 8:30 tot 13:00 uur.

 • Neem telefonisch contact op met de begraafplaatsadministratie via telefoonnummer (0318) 68 02 84 .
 • Vul daarna het digitale formulier in om uw afspraak te bevestigen.

Vastleggen in de avond of in het weekend

Wilt u als begrafenisondernemer een begrafenis vastleggen in de avond of in het weekend? Dan doet u het volgende:

 • Ga naar de website van Begraaftijd. Log in met uw eigen gebruikersnaam en code. Heeft u dat niet? Maak dan gebruik van de aanmeldcode GECO2023 en het wachtwoord GECO!
 • Reserveer de datum en het tijdslot van uw keuze. De beschikbare momenten zijn met groen aangegeven.
 • Vul na de reservering het digitale formulier in om uw afspraak te bevestigen.

In Ede kunt u begraven op gemeentelijke en particuliere begraafplaatsen. Ook is er een crematorium

Gemeentelijke begraafplaatsen

Er zijn vijf gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Ede. Deze zijn iedere dag geopend tussen zonsopgang en zonsondergang.

 • Ede (Asakkerweg 6)
 • Bennekom (Kerkhoflaan 45, Alexanderweg 9a)
 • Lunteren (Kerkhoflaan 18)
 • Otterlo (Pothovenlaan 44)
 • Ederveen (De Oude Heuvel 2)

Op de begraafplaatsen in Ede en Lunteren zijn aula’s aanwezig. Deze kunt u gebruiken voor de afscheidsdienst en het condoleren.

Wilt u as verstrooien in het bos, op de hei of op een andere openbare plek? Neem dan contact met ons op.

Zoekmachine gemeentelijke begraafplaatsen

Bent u op zoek naar het graf van iemand, maar weet u niet waar die precies begraven is? Gebruik dan onze zoekmachine. U vindt hierin iedereen die begraven ligt op een van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Zo werkt de zoekmachine op de computer

 1. Bovenin ziet u een zoekbalk, op de computer staat die rechts in beeld. Vul daar de naam, geboortedatum of overlijdensdatum in. Klik op enter.
  Let op, vul data altijd in met cijfers en gebruik streepjes om dag, maand en jaar te onderscheiden. Typ dus 25-03-1996 als wilt zoeken op de datum 26 maart 1996.
 2. U ziet nu een lijst met iedereen die overeenkomt uw zoekterm. Klik op de naam van degene van wie u wilt weten waar die begraven ligt.
 3. U gaat nu direct naar de plattegrond. Zoom een beetje uit om een groter deel van de kaart te zien. U kunt de locatie ook aflezen in het witte vak. Daarin staat in welke plaats en op welke afdeling, rij en op welk nummer de persoon begraven ligt.

Particuliere begraafplaatsen en crematorium

Wij zijn niet de eigenaar van:

 • De Rooms Katholieke begraafplaats Ede
 • De Protestantse begraafplaats Wekerom
 • Het Crematorium Slingerbos in Ede

Wilt u hier begraven of cremeren, neem dan contact op met de eigenaar.

Op de begraafplaats in Ede aan de Asakkerweg bieden wij de mogelijkheid voor het begraven van foetussen.

Foetushof

Een foetus is een vroeggeboorte voor de 24e week van de zwangerschap. Het is niet verplicht om een foetus te begraven, maar het kan wel. In Ede is het mogelijk om de foetus te begraven op het foetushof. Dit hof vindt u bij de begraafplaats aan de Asakkerweg.

Niet herkenbaar

Bij begraven op de foetushof tillen we een stuk gras op. Daaronder wordt de foetus begraven. Na het begraven leggen we het stuk gras terug. Dit herstelt en na een tijdje is de begraafplek niet meer herkenbaar.

Herdenkingsvlinder

Er is een centrale herdenkingsplek op het foetushof. Rond deze plek mag u tijdelijk bloemen en herdenkingsmateriaal leggen. Ook kunt u een glazen herdenkingsvlinder aanvragen. Deze plaatsen we op de centrale gedenkplek. Op de begraafplek zelf plaatsen we geen herdenkingstekens, materialen en bloemen.

Wat u betaalt voor een graf hangt af van de keuzes die u maakt. U kunt bij ons een overzicht van de tarieven aanvragen. Kijk op de pagina Contact voor onze contactgegevens.

Een plek op een begraafplaats of een bestemming voor de as vraagt u aan bij de gemeente Ede. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor u.

U kunt kiezen voor een algemeen of een particulier graf. Op de begraafplaats in Ede is begraven op het foetushof ook mogelijk.

Algemeen graf

 • De gemeente is eigenaar van het graf.
 • Na 10 jaar kan de gemeente dit graf ruimen.
 • Tot drie overledenen in één graf.
 • Zij zijn meestal geen familie van elkaar.
 • U kunt hier geen asbussen bijzetten.
 • Grafbedekking is mogelijk (vergunning nodig, lees hierover meer op de pagina Grafsteen plaatsen).

Particulier graf

 • U heeft de rechten van het graf voor tien, twintig of dertig jaar.
 • Na deze periode kunt u in periodes van 10 jaar de grafrechten verlengen.
 • Tot drie overledenen in het graf.
 • U bepaalt wie in het graf wordt begraven.
 • U kunt ook asbussen bijzetten.
 • Grafbedekking is mogelijk (vergunning nodig, lees hierover meer op de pagina Grafsteen plaatsen).

Kiest u voor een particulier graf dan heeft u grafrechten. Na bepaalde tijd verlopen deze rechten. Tegen betaling kunt u de grafrechten verlengen.

 • U ontvangt ruim één jaar voor het verlopen van de grafrechten een brief van ons.
 • U geeft bij ons aan of u de grafrechten wilt verlengen. Dit vraagt u aan met het formulier grafrecht.
 • Verlengt u niet? Dan krijgt de gemeente de grafrechten. We verwijderen en vernietigen dan de grafsteen. Daarna ruimen we het graf en komt het opnieuw beschikbaar voor iemand anders.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.