Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

 • Kunt u erg moeilijk lopen? Bent u hierdoor aangewezen op parkeerplaatsen die dichtbij uw bestemming liggen?
 • Vraag dan bij ons een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan. Deze is persoonsgebonden en landelijk geldig.
 • U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart digitaal aan via onderstaande button. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • Heeft u moeite met digitale formulieren, dan kunt u telefonisch een aanvraagformulier opvragen of bij het Werkplein regio FoodValley een aanvraag indienen. U stuurt een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een goed gelijkende pasfoto mee.
 • Binnen acht weken ontvangt u het besluit op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met acht weken worden verlengd.
Parkeerkaart aanvragen of verlengen

U kunt in aanmerking komen voor een GPK-B (bestuurderskaart) als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet. De keuringsarts beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet:

 • Uw loopprobleem is langdurig van aard. Langdurig wil zeggen dat u tenminste een half jaar een loopprobleem heeft. In geval van een eenvoudige botbreuk zal bijvoorbeeld geen parkeerkaart worden verstrekt.
 • U kunt redelijkerwijs niet meer dan 100 meter te voet af leggen. Deze afstand kunt u ook niet afleggen met behulp van uw loophulpmiddelen (zoals een stok, rollator of prothese).

U kunt in aanmerking komen voor een GPK-P (passagierskaart) als u voldoet aan de twee voorwaarden van de bestuurderskaart en aan de volgende voorwaarde. De keuringsarts beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet:

 • U bent van (voor)deur tot (voor)deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder van de auto. Dit betekent dat de bestuurder van de auto voortdurend bij u moet blijven. Hij of zij kan u geen enkel moment alleen laten om de auto weg te zetten.

Wanneer uit uw gegevens (of uit medisch onderzoek) blijkt dat u permanent rolstoelgebonden bent, komt u altijd in aanmerking voor een GPK-B.

 • Een kopie van paspoort, ID-kaart of vreemdelingendocument
 • Een kleurenpasfoto niet ouder dan een half jaar. De andere eisen die aan de pasfoto worden gesteld vindt u op de website van de Rijksoverheid
 • Kopie van rijbewijs (alleen bij de eerste aanvraag)

Vergoeding gehandicaptenparkeerkaart

Als u een inkomen heeft dat minder is dan 130% van de bijstandsnorm, kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de aanvraagkosten van de kaart.

Tarieven  
Een bestuurders- en/of passagierskaart € 100,27
Een kaart voor instellingen € 100,27
* Dit zijn de kosten om de kaart aan te maken  

De voorwaarden zijn landelijk geldig. Uw gehandicaptenparkeerkaart blijft geldig wanneer u verhuist naar een andere gemeente. U hoeft uw gehandicaptenparkeerkaart dus niet in te leveren als u verhuist naar een andere gemeente.

De geldigheidsduur is afhankelijk van de medische indicatie. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.

 • Twee maanden voordat de geldigheid van uw gehandicaptenparkeerkaart verloopt, ontvangt u een brief van ons. Wilt u weer een gehandicaptenparkeerkaart? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. Het is mogelijk dat u een oproep ontvangt om bij de medisch adviseur op het spreekuur te komen.
 • Krijgt u opnieuw een gehandicaptenparkeerkaart? Dan ontvangt u de nieuwe gehandicaptenkaart uiterlijk één week voor de einddatum van uw vorige kaart. U betaalt dan opnieuw het tarief van de parkeerkaart (zie kosten).
 • Heeft u twee maanden voor de afloopdatum van uw gehandicaptenparkeerkaart nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 • U kunt kosteloos parkeren op alle invalidenparkeerplaatsen op parkeerterreinen. Als de invalidenplaatsen bezet zijn mag u ook op een andere plaats gaan staan.
 • U kunt kosteloos en onbeperkt parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders.
 • U kunt parkeren in een parkeerverbod zone, met een (blauwe) parkeerschijf. Zorg er wel voor dat de auto veilig staat.
 • U kunt kosteloos en onbeperkt parkeren in een blauwe zone. U kunt daar in een vak met een blauwe lijn gaan staan.
 • Heeft u nog een witte inrijpas? Deze heeft u niet meer nodig. U kunt deze terugsturen naar de gemeente Ede, afdeling Toezicht.

 • Op de website Ilost kunt uw nagaan of uw gehandicaptenparkeerkaart is gevonden. Is uw kaart niet gevonden? Dan kunt u een nieuwe kaart aanvragen.
 • U betaalt opnieuw de kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Wij vragen u het verlies of de diefstal schriftelijk aan ons te melden.
 • Ook ontvangen wij graag een nieuwe pasfoto, uw naam en burgerservicenummer (BSN). Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.
 • Verstuur uw melding en de pasfoto naar Gemeente Ede, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Antwoordnummer 40, 6710 VB Ede.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs
 • Uw pasfoto
 • Een kopie van uw rijbewijs

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven.