Inkomensregelingen volwassenen

 • Is uw inkomen minder dan 130% van de bijstandsnorm? En heeft u weinig vermogen?
 • Dan zijn er voor u aanvullende inkomensregelingen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld actief meedoen in de samenleving. Of u krijgt eenmaal per jaar een geldbedrag, wanneer u vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau heeft.
 • Deze regelingen vraagt u digitaal aan op de website van Bereken uw Recht (via onderstaande knop).
 • Hulp nodig bij digitaal aanvragen? Ga naar loket DigiHulp, bij het Werkplein regio FoodValley.
 • In 2022 hebben huishoudens met een laag inkomen recht op een eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. Ook als u een schuldentraject (WSNP of MSNP) van gemeente Ede volgt, komt u in aanmerking, ongeacht de hoogte van uw inkomen. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen. Hieronder leest u meer over deze energietoeslag. Aanvragen kan tot 31 december 2022. Heeft u eerder al een toeslag van € 800 ontvangen? Dan krijgt u automatisch nog een aanvulling van € 500 op uw rekening. Mogelijk kan de energietoeslag ook door studenten aangevraagd worden. Wat de voorwaarden zijn en hoe studenten het kunnen aanvragen is helaas nog niet bekend. We wachten daarvoor op een regeling vanuit het Rijk. Mocht er meer over bekend zijn, leest u dat op deze website.
Regelingen voor volwassenen aanvragen

Ik ontvang een bijstandsuitkering

Inwoners die op 1 maart 2022 een bijstandsuitkering van de gemeente ontvingen, krijgen vanaf half april een bedrag van € 800,- op hun rekening gestort. De energietoeslag wordt uitgekeerd per huishouden en gaat naar de persoon op wiens naam het contract staat met de energieleverancier (elektriciteit, gas of stadverwarming). Deze inwoners krijgen van de gemeente een brief over de uitkering van de energietoeslag. Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u zelf dus geen actie te ondernemen.

In juli is het bedrag verhoogd naar € 1.300. Heeft u al een energietoeslag van € 800,- ontvangen dit jaar? Dan krijgt u vanzelf een nabetaling van € 500,-. U hoeft hier niets voor te doen.

Ik ontvang geen bijstandsuitkering

Ontving u op 1 maart 2022 geen bijstandsuitkering maar is uw inkomen niet meer dan 130 procent van het sociaal minimum (zie tabel onder aan de pagina)? Of volgt u een schuldentraject (WSNP of MSNP) bij gemeente Ede? Dan kunt de energietoeslag zelf online aanvragen via de knop hieronder.

U heeft géén recht op de energietoeslag als:

 • uw inkomen hoger is dan 130% van het voor u geldende sociaal  minimum;
 • u jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; 
 • u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • u alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente;
 • u niet de hoofdbewoner van de woning bent;
 • u ergens woont waarvoor geen woonbestemming is afgegeven, zoals een vakantiewoning.

Aanvragen

Voor de aanvraag Energietoeslag heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

 • Kopie van geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning van uzelf en uw eventuele partner.
 • Bewijsstukken met de meest recente inkomensspecificatie van het (jaar)inkomen, de (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst, jaaropgaven (uitkering, salaris, pensioen) of loonspecificaties, alimentatie en overige inkomsten van u en (als u een partner heeft) van uw partner.
 • Betaalafschrift van betaling gas/stroom met daarop zichtbaar uw bankrekeningnummer OF als uw huur inclusief kosten gas/stroom is, een betaalafschrift van uw huur.
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.
Energietoeslag aanvragen

 

Wanneer krijg ik bericht na mijn aanvraag?

Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag in ieder geval binnen 13 weken te behandelen.

Controleren wij uw gegevens?

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw eventuele partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. 

Hulp nodig bij het aanvragen?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Ga dan op vrijdagochtend naar loket DigiHulp op het Werkplein, Raadhuisplein 1, Ede. Vrijwilligers helpen uw met uw aanvraag.

Netto inkomensgrenzen voor uw situatie (zonder vakantiegeld) (130% sociaal minimum)

Uw situatie 21 jaar - AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.348 € 1.498
Samenwonend of getrouwd (met of zonder kinderen) € 1.926 € 2.029

 • Uw inkomen is minder dan 130% van de bijstandsnorm.
 • Per jaar kunt u per volwassene een tegoed van € 200 krijgen om te besteden aan sport, cultuur en recreatie.
 • Dit tegoed kunt u alleen besteden via de webshop Ede doet mee!
 • Op de website van Ede doet mee staat het aanbod van meer dan 180 organisaties in de gemeente Ede.
 • U vraagt deze regeling aan via de website Bereken uw Recht (via bovenstaande knop).
 • Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig. Binnen 8 weken hoort u of u een tegoed krijgt.

 • Uw inkomen is lager dan 130% van het bijstandsniveau.
 • U heeft weinig eigen vermogen.
 • U kunt in dan een collectieve zorgverzekering afsluiten via Menzis: GarantVerzorgd.
 • U krijgt korting op de basis- en aanvullende verzekering en een ruime dekking met extra vergoedingen.
 • U sluit de verzekering af via Gezondverzekerd.nl. Op deze website kunt u ook de pakketten en vergoedingen bekijken.
 • Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen. Zo niet, dan kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar de collectieve verzekering.
Aanvragen collectieve zorgverzekering

Aanvragen

 • U kunt de zorgverzekering digitaal aanvragen via Gezondverzekerd.nl.
 • Hier vindt u ook informatie over de premies van de basis- en aanvullende verzekering en over de vergoedingen.
 • U kunt de verzekering afsluiten vanaf het moment dat de premies voor het nieuwe jaar bekend zijn tot en met 31 december.

Informatie over inkomen of vermogen

Vragen over de maximale hoogte van uw inkomen of vermogen kunt u stellen aan de gemeente Ede.

Voordelen

 • U betaalt minder premie voor de basis- en aanvullende zorgverzekering, omdat de gemeente Ede een deel van de premie betaalt.
 • U krijgt een ruime dekking met hogere vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen en fysiotherapie.
 • Uw kinderen zijn gratis meeverzekerd voor orthodontie voor maximaal € 2.000. De wachttijd is 1 jaar.
 • Uw eigen bijdrage voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is meeverzekerd tot maximaal € 300 per huishouden.
 • U kunt het verplichte eigen risico vooraf gespreid betalen (GarantVerzorgd 2).
 • U kunt ook het eigen risico van de zorgverzekering meeverzekeren (GarantVerzorgd 3).

 • Uw inkomen is minder dan 150% van het bijstandsniveau.
 • U heeft hoge zorgkosten.
 • Misschien kunt u dan ondersteuning krijgen: Maatwerk hoge zorgkosten.
 • Neem contact met ons op en maak een afspraak met een consulent Aanvullend Inkomen.
Afspraak maken

 • Dit is een bedrag dat u krijgt als u vijf jaar of langer een inkomen heeft op of onder de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • U mag zelf weten hoe u het bedrag besteedt.
 • U kunt deze toeslag één keer per jaar aanvragen.
 • U vraagt deze toeslag aan via Bereken uw Recht (via de knop bovenaan deze pagina).
 • U hoort binnen acht weken na uw aanvraag of u de toeslag krijgt.
 • In 2022 zijn de bedragen (eenmalig per jaar) voor gehuwden/samenwonenden € 606, voor alleenstaande ouders € 548 en voor alleenstaanden € 433.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de inkomenstoeslag gelden deze regels:

 • U woont in de gemeente Ede.
 • U bent 23 jaar of ouder en krijgt nog geen AOW.
 • U leeft vijf jaar of langer van een inkomen op bijstandsniveau.
 • Uw eigen bezit (vermogen) ligt onder de grens die daarvoor geldt 
 • U heeft in de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U heeft er in uw situatie alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren.
 • U heeft de afgelopen vijf jaar geen opleiding of studie gevolgd.
 • U heeft de afgelopen twee jaar in uw werktraject geen maatregel opgelegd gekregen.

Deze regels gelden ook voor uw partner, als u een partner heeft.

Aanvragen

 • U vraagt de toeslag aan via Bereken uw Recht (via de knop bovenaan deze pagina).
 • U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • U vult een vragenlijst in.
 • U ziet of u in aanmerking komt voor de toeslag.
 • Daarna kunt u de toeslag aanvragen.
 • U ontvangt ons besluit binnen 8 weken.

Via Bereken uw Recht kunt u ook meerdere regelingen tegelijk aanvragen.

 • U ontvangt studiefinanciering (WSF of WTOS) en u kunt niet werken.
 • U kunt uw studie niet combineren met betaald werk, omdat u een structurele medische (arbeids)beperking heeft. Een medische beperking kan zowel fysiek als mentaal zijn.
 • Dan kunt u naast uw studiefinanciering een toeslag krijgen.
 • U vraagt deze toeslag aan via het digitale formulier. U heeft daarvoor DigiD nodig.
 • U hoort binnen acht weken of u de toeslag krijgt. Dit kan langer duren als er een medisch onderzoek moet plaatsvinden.
 • De hoogte van de toeslag is voor:
  • 15-jarigen € 90,84
  • 16-jarigen € 104,46
  • 17-jarigen € 119,60
  • 18-jarigen € 151,40
  • 19-jarigen € 181,67
  • 20-jarigen € 242,23
  • 21 jaar en ouder € 302,79

 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd en deze is toegekend.
 • U betaalt voor de kaart € 91,85.
 • U heeft een inkomen onder 130% van de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de kosten.
Aanvragen vergoeding parkeerkaart Meer over de gehandicaptenparkeerkaart

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.