Inkomensregelingen volwassenen

 • Is uw inkomen minder dan 130 procent van de bijstandsnorm? En heeft u weinig vermogen?
 • Dan zijn er voor u aanvullende inkomensregelingen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld actief meedoen in de samenleving. Of u krijgt eenmaal per jaar een geldbedrag, wanneer u vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau heeft.
 • Volgt u een schuldentraject (MSNP of WSNP) dan komt u in aanmerking voor de regeling Meer Volwassenen Meedoen.
 • Deze regelingen vraagt u digitaal aan op de website van Bereken uw Recht (via onderstaande knop).
 • Hulp nodig bij digitaal aanvragen? Ga naar loket DigiHulp, bij het Werkplein regio FoodValley.
Regelingen voor volwassenen aanvragen

Heeft u moeite om financieel rond te komen? Dan heeft u mogelijk recht op een eenmalige gift van maximaal € 600. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor het noodfonds? Bel ons dan gerust op nummer 14 0318.

Voor wie is het noodfonds

 • Kijk in de tabel hieronder wat de inkomensgrenzen zijn.
 • Toeslagen en kindgebonden budget tellen niet mee voor deze inkomensgrens.
 • Uw vermogen is niet meer dan anderhalf maandinkomen. Dit is inclusief toeslagen en kindgebonden budget.
 • Het noodfonds heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.
 • Ook als u werkt, mag u het noodfonds aanvragen.

Zo werkt het

 • U doet een aanvraag via de knop hieronder.
 • Voor de aanvraag heeft u verschillende documenten nodig. Bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart en bankafschriften en een specificatie van uw inkomen. In het aanvraagformulier staan alle documenten genoemd die u nodig heeft.
 • Heeft u moeite met een digitale aanvraag? Vraag dan hulp van het loket DigiHulp.
 • Na uw aanvraag nemen we contact met u op om een afspraak te maken. We kijken dan naar uw persoonlijke situatie en waar u mogelijk recht op heeft.
 • Als het nodig is, bieden we u ondersteuning of begeleiding aan om uw financiële situatie blijvend te verbeteren. Bijvoorbeeld door eerst gebruik te maken van onze inkomensregelingen of schulddienstverlening, of een energiecoach. Kijk ook op de pagina over geldzorgen.
 • De regeling is tijdelijk en aan te vragen tot en met 31 december 2023.
Vraag het Noodfonds aan
Inkomensgrenzen voor het noodfonds
Uw huishouden 18 tot AOW-leeftijd met woonkosten Vanaf AOW-leeftijd
U woont samen of bent gehuwd zonder kinderen € 3.302 € 3.503
U woont samen of bent gehuwd met kinderen € 3.302 € 3.503
U woont alleen met uw minderjarige kind(eren) € 2.312 € 2.580
U woont alleen € 2.312 € 2.580

Subsidie voor organisaties

Heeft u een initiatief om financiële problemen of andere gevolgen van armoede tegen te gaan? Vraag dan de subsidie Noodfonds bestaanszekerheid aan. Kijk voor meer informatie op de pagina over de subsidie.

Update 22 november 2023

Het landelijke wetsvoorstel Energietoeslag 2023 is aangenomen. Op dit moment zoeken we uit wanneer en hoe we de Energietoeslag kunnen uitkeren. Zodra wij dit weten, leest u dat op deze pagina. Het college van burgemeester en wethouders neemt waarschijnlijk halverwege december een besluit.

Ontving u in 2022 Energietoeslag en was u geen student? Dan heeft u eerder dit jaar al een nabetaling Energietoeslag 2022 van 500 euro op uw rekening ontvangen. Voor u geldt ook dat aan het eind van dit jaar duidelijk wordt of u Energietoeslag 2023 krijgt of kunt aanvragen.

U betaalt over de Energietoeslag geen belasting. Daarom hoeft u deze toeslag niet op te geven bij uw belastingaangifte.

Huishoudens die hun energieaansluiting delen met buren (blokaansluiting) kunnen compensatie krijgen voor de hoge prijzen van gas en elektriciteit. Op de website van de Rijksoverheid staat een formulier waarmee de compensatie aangevraagd kan worden. Dat moet de verhuurder of de vereniging van eigenaren (vve) doen. Het ontvangen bedrag kan vervolgens worden verdeeld onder de bewoners.

 • Uw inkomen is minder dan 130% van de bijstandsnorm of u volgt een schuldentraject (MSNP of WSNP).
 • Per jaar kunt u per volwassene een tegoed van € 220 krijgen om te besteden aan sport, cultuur en recreatie.
 • Dit tegoed kunt u alleen besteden via de webshop Ede doet mee!
 • Op de website van Ede doet mee staat het aanbod van meer dan 180 organisaties in de gemeente Ede.
 • U vraagt deze regeling voor 1 december aan via de website Bereken uw Recht (via bovenstaande knop).
 • Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig. Binnen 8 weken hoort u of u een tegoed krijgt.

 • Uw inkomen is lager dan 130% van het bijstandsniveau.
 • U heeft weinig eigen vermogen.
 • U kunt in dan een collectieve zorgverzekering afsluiten via Menzis: GarantVerzorgd.
 • U krijgt korting op de aanvullende verzekering en een ruime dekking met extra vergoedingen.
 • U sluit de verzekering af via Gezondverzekerd.nl. Op deze website kunt u ook de pakketten en vergoedingen bekijken.
 • Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen. Zo niet, dan kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar de collectieve verzekering.
Aanvragen collectieve zorgverzekering

Aanvragen

 • U kunt de zorgverzekering digitaal aanvragen via Gezondverzekerd.nl.
 • Hier vindt u ook informatie over de premies van de basis- en aanvullende verzekering en over de vergoedingen.
 • U kunt de verzekering afsluiten vanaf het moment dat de premies voor het nieuwe jaar bekend zijn tot en met 31 december.

Informatie over inkomen of vermogen

Vragen over de maximale hoogte van uw inkomen of vermogen kunt u stellen aan de gemeente Ede.

Voordelen

 • U betaalt minder premie voor de basis- en aanvullende zorgverzekering, omdat de gemeente Ede een deel van de premie betaalt.
 • U krijgt een ruime dekking met hogere vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen en fysiotherapie.
 • Uw kinderen zijn gratis meeverzekerd voor orthodontie voor maximaal € 2.000. De wachttijd is 1 jaar.
 • Uw eigen bijdrage voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is meeverzekerd tot maximaal € 300 per huishouden.
 • U kunt het verplichte eigen risico vooraf gespreid betalen (GarantVerzorgd 2).
 • U kunt ook het eigen risico van de zorgverzekering meeverzekeren (GarantVerzorgd 3).

 • Uw inkomen is minder dan 150% van het bijstandsniveau.
 • U heeft hoge zorgkosten.
 • Misschien kunt u dan ondersteuning krijgen: Maatwerk hoge zorgkosten.
 • Neem contact met ons op en maak een afspraak met een consulent Aanvullend Inkomen.
Afspraak maken

 • Dit is een bedrag dat u krijgt als u vijf jaar of langer een inkomen heeft op of onder de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • U mag zelf weten hoe u het bedrag besteedt.
 • U kunt deze toeslag één keer per jaar aanvragen.
 • U vraagt deze toeslag aan via Bereken uw Recht (via de knop bovenaan deze pagina).
 • U hoort binnen acht weken na uw aanvraag of u de toeslag krijgt.

In 2023 zijn de bedragen (eenmalig per jaar) voor gehuwden/samenwonenden € 626, voor alleenstaande ouders € 566 en voor alleenstaanden € 447.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de inkomenstoeslag gelden deze regels:

 • U woont in de gemeente Ede.
 • U bent 23 jaar of ouder en krijgt nog geen AOW.
 • U leeft vijf jaar of langer van een inkomen op bijstandsniveau.
 • Uw eigen bezit (vermogen) ligt onder de grens die daarvoor geldt 
 • U heeft in de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U heeft er in uw situatie alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren.
 • U heeft de afgelopen vijf jaar geen opleiding of studie gevolgd.
 • U heeft de afgelopen twee jaar in uw werktraject geen maatregel opgelegd gekregen.

Deze regels gelden ook voor uw partner, als u een partner heeft.

Aanvragen

 • U vraagt de toeslag aan via Bereken uw Recht (via de knop bovenaan deze pagina).
 • U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • U vult een vragenlijst in.
 • U ziet of u in aanmerking komt voor de toeslag.
 • Daarna kunt u de toeslag aanvragen.
 • U ontvangt ons besluit binnen 8 weken.

Via Bereken uw Recht kunt u ook meerdere regelingen tegelijk aanvragen.

 • U ontvangt studiefinanciering (WSF of WTOS) en u kunt niet werken.
 • U kunt uw studie niet combineren met betaald werk, omdat u een structurele medische (arbeids)beperking heeft. Een medische beperking kan zowel fysiek als mentaal zijn.
 • Dan kunt u naast uw studiefinanciering een toeslag krijgen.
 • U vraagt deze toeslag aan via het digitale formulier. U heeft daarvoor DigiD nodig.
 • U hoort binnen acht weken of u de toeslag krijgt. Dit kan langer duren als er een medisch onderzoek moet plaatsvinden.
 • De hoogte van de toeslag is voor (bedragen juli 2023):
  • 15-jarigen € 100,30
  • 16-jarigen € 115,34
  • 17-jarigen € 132,06
  • 18-jarigen € 167,17
  • 19-jarigen € 200,60
  • 20-jarigen € 267,47
  • 21 jaar en ouder € 334,34

 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd en deze is toegekend.
 • De actuele prijs vindt u op op onze website
 • U heeft een inkomen onder 130% van de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de kosten.
Aanvragen vergoeding parkeerkaart Meer over de gehandicaptenparkeerkaart

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.