Inkomensregelingen volwassenen

 • Is uw inkomen minder dan 130 procent van de bijstandsnorm? En heeft u weinig vermogen?
 • Dan zijn er voor u aanvullende inkomensregelingen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld actief meedoen in de samenleving. Of u krijgt eenmaal per jaar een geldbedrag, wanneer u vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau heeft.
 • Volgt u een schuldentraject (MSNP of WSNP) dan komt u in aanmerking voor de regeling Meer Volwassenen Meedoen.
 • Deze regelingen vraagt u digitaal aan op de website van Bereken uw Recht (via onderstaande knop).
 • Hulp nodig bij digitaal aanvragen? Ga naar loket DigiHulp, bij het Werkplein regio FoodValley.
Regelingen bekijken en aanvragen

U kunt vanaf 15 januari 2024 de Energietoeslag 2023 aanvragen. Het gaat om een bedrag van € 850. U krijgt de Energietoeslag als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm.

Aanvraag Energietoeslag 2023
Informatie:

Let op, een aanvraag voor de Energietoeslag 2023 kan ongeveer 13 weken duren.

Heeft u al een keer Energietoeslag ontvangen?

Het kan zijn dat u de Energietoeslag van € 850 automatisch ontvangt op uw bankrekening. U krijgt dan rond 18 december 2023 een toekenningsbrief. Dit jaar ontvangt u het geld nog. Het gaat om de volgende groepen:

 • U ontvangt een uitkering vanuit de Participatiewet (bijstandsuitkering).
 • U bent geen student en u hebt in februari 2023 een nabetaling van € 500 ontvangen. Uw situatie is in de tussentijd niet veranderd.

Is uw situatie veranderd na februari 2023?

Heeft u de Energietoeslag 2022 ontvangen en de nabetaling van € 500 in februari 2023? En is uw situatie na februari 2023 gewijzigd? Dan kunnen wij uw recht op de Energietoeslag 2023 niet vaststellen. U krijgt dan een brief van ons. U kunt de voorwaarden van de Energietoeslag 2023 vervolgens zelf controleren. Komt u in aanmerking? Dan kunt u vanaf 15 januari de Energietoeslag 2023 aanvragen.

Heeft u nog niet eerder Energietoeslag ontvangen?

Denkt u dat u voor de Energietoeslag 2023 in aanmerking komt? Dan kunt u de toeslag aanvragen vanaf 15 januari 2024. U vindt de informatie over het aanvragen op deze pagina. Bij vragen kunt u bellen via telefoonnummer 14 0318.

Voorwaarden

 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm.
 • Of u volgt een schuldentraject (WSNP of MNSP).
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Ede.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent hoofdbewoner van een koop- of huurwoning.

U betaalt over de Energietoeslag geen belasting. Daarom hoeft u deze toeslag niet op te geven bij uw belastingaangifte.

Landelijk Noodfonds Energie

Heeft u een hoge energierekening en een laag inkomen? Vanaf januari 2024 kunt u ook het landelijk Noodfonds Energie aanvragen. Meer informatie leest u op de website van de overheid.

 • Uw inkomen is lager dan 130% van het bijstandsniveau.
 • U heeft weinig eigen vermogen.
 • U kunt in dan een collectieve zorgverzekering afsluiten via Menzis: GarantVerzorgd.
 • U krijgt korting op de aanvullende verzekering en een ruime dekking met extra vergoedingen.
 • U sluit de verzekering af via Gezondverzekerd.nl. Op deze website kunt u ook de pakketten en vergoedingen bekijken.
 • Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen. Zo niet, dan kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar de collectieve verzekering.
Aanvragen collectieve zorgverzekering

Aanvragen

 • U kunt de zorgverzekering digitaal aanvragen via Gezondverzekerd.nl.
 • Hier vindt u ook informatie over de premies van de basis- en aanvullende verzekering en over de vergoedingen.
 • Een informatieset over de zorgverzekering vraagt u digitaal aan.
 • U kunt de verzekering afsluiten vanaf het moment dat de premies voor het nieuwe jaar bekend zijn tot en met 31 december.

Informatie over inkomen of vermogen

Vragen over de maximale hoogte van uw inkomen of vermogen kunt u stellen aan de gemeente Ede.

Voordelen

 • U betaalt minder premie voor de aanvullende zorgverzekering, omdat de gemeente Ede een deel van de premie betaalt.
 • U krijgt een ruime dekking met hogere vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen en fysiotherapie.
 • Uw kinderen zijn gratis meeverzekerd voor orthodontie voor maximaal € 2.000. De wachttijd is 1 jaar.
 • Uw eigen bijdrage voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is meeverzekerd tot maximaal € 300 per huishouden.
 • U kunt het verplichte eigen risico vooraf gespreid betalen (GarantVerzorgd 2).
 • U kunt ook het eigen risico van de zorgverzekering meeverzekeren (GarantVerzorgd 3).

 • Dit is een bedrag dat u krijgt als u vijf jaar of langer een inkomen heeft op of onder de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • U mag zelf weten hoe u het bedrag besteedt.
 • U kunt deze toeslag één keer per jaar aanvragen.
 • U vraagt deze toeslag aan via Bereken uw Recht (via de knop bovenaan deze pagina).
 • U hoort binnen acht weken na uw aanvraag of u de toeslag krijgt.

In 2024 zijn de bedragen (eenmalig per jaar) voor gehuwden/samenwonenden € 665, voor alleenstaande ouders € 601 en voor alleenstaanden € 475.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de inkomenstoeslag gelden deze regels:

 • U woont in de gemeente Ede.
 • U bent 23 jaar of ouder en krijgt nog geen AOW.
 • U leeft vijf jaar of langer van een inkomen op bijstandsniveau.
 • Uw eigen bezit (vermogen) ligt onder de grens die daarvoor geldt.
 • U heeft in de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U heeft er in uw situatie alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren.
 • U heeft de afgelopen vijf jaar geen opleiding of studie gevolgd.
 • U heeft de afgelopen twee jaar in uw werktraject geen maatregel opgelegd gekregen.

Deze regels gelden ook voor uw partner, als u een partner heeft.

Aanvragen

 • U vraagt de toeslag aan via Bereken uw Recht (via de knop bovenaan deze pagina).
 • U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • U vult een vragenlijst in.
 • U ziet of u in aanmerking komt voor de toeslag.
 • Daarna kunt u de toeslag aanvragen.
 • U ontvangt ons besluit binnen 8 weken.

Via Bereken uw Recht kunt u ook meerdere regelingen tegelijk aanvragen.

 • Uw inkomen is minder dan 130% van de bijstandsnorm of u volgt een schuldentraject (MSNP of WSNP).
 • Per jaar kunt u per volwassene een tegoed van € 225 krijgen om te besteden aan sport, cultuur en recreatie.
 • Dit tegoed kunt u alleen besteden via de webshop Ede doet mee!
 • Op de website van Ede doet mee staat het aanbod van meer dan 180 organisaties in de gemeente Ede.
 • U vraagt deze regeling voor 1 december aan via de website Bereken uw Recht (via bovenstaande knop).
 • Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig. Binnen 8 weken hoort u of u een tegoed krijgt.

De belangrijkste voorwaarden voor een tegemoetkoming bij hoge zorgkosten zijn:

 • U moet de kosten nog maken.
 • De kosten die u moet maken, zijn niet in verhouding tot uw inkomen.
 • U heeft niet genoeg geld op uw bank- en spaarrekeningen.
 • De kosten zijn medisch noodzakelijk. Wij beoordelen de kosten onafhankelijk.
 • Er is geen passende voorziening en u kunt de rekening niet gespreid betalen.
 • U heeft geen betalingsachterstand bij uw zorgverzekering.
 • U heeft een aanvullende zorgverzekering.

Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

 • U ontvangt studiefinanciering (WSF of WTOS) en u kunt niet werken.
 • U kunt uw studie niet combineren met betaald werk, omdat u een structurele medische (arbeids)beperking heeft. Een medische beperking kan zowel fysiek als mentaal zijn.
 • Dan kunt u naast uw studiefinanciering een toeslag krijgen.
 • U vraagt deze toeslag aan via het digitale formulier. U heeft daarvoor DigiD nodig.
 • U hoort binnen acht weken of u de toeslag krijgt. Dit kan langer duren als er een medisch onderzoek moet plaatsvinden.
 • De hoogte van de toeslag is voor (bedragen januari 2024):
  • 15-jarigen € 105,84
  • 16-jarigen € 121,71
  • 17-jarigen € 139,35
  • 18-jarigen € 176,40
  • 19-jarigen € 211,67
  • 20-jarigen € 282,23
  • 21 jaar en ouder € 352,80

 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd en deze is toegekend.
 • De actuele prijs vindt u op op onze website.
 • U heeft een inkomen onder 130% van de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de kosten.
Aanvragen vergoeding parkeerkaart Meer over de gehandicaptenparkeerkaart

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.