Hondenbelasting

 • Als u één of meer honden houdt betaalt u hondenbelasting.
 • U hoeft niet de eigenaar te zijn.
 • Ook als u voor meer dan een maand een hond van een ander in huis neemt betaalt u hondenbelasting.
 • De hondenbelasting staat vermeld op de gecombineerde belastingaanslag.
 • U betaalt geen hondenbelasting voor honden:
  • die blindengeleidehond zijn;
  • die gehandicaptenhulphond zijn;
  • die verblijven in een asiel;
  • die jonger zijn dan drie maanden en nog verblijven bij de moederhond;
  • die opgeleid worden tot blindengeleidehond of gehandicaptenhulphond.
 • Meld uw hond aan binnen 14 dagen nadat de hond bij u is gekomen.
 • Meld uw hond af binnen 14 dagen nadat de hond bij u is weggegaan of overleden. Stuur altijd een bewijs hiervan mee.
 • U betaalt het gemakkelijkst via een automatische incasso in tien termijnen.
Hond(en) aan- of afmelden

Tarieven hondenbelasting 2024

Eerste hond € 41,64
Elke volgende hond € 61,68
Kennel* € 147,36

* Met kennel bedoelen wij een inrichting zoals die beschreven staat in artikel 3.7 van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen.

Vanaf maart gaat bureau Legitiem een hondencontrole uitvoeren. Zij controleren bij alle inwoners of en hoeveel honden zij hebben. Een controleur kan zich altijd legitimeren. Heeft u een hond, maar betaalt u nog geen hondenbelasting? Dan ontvangt u een brief om de hond aan te melden. Meldt u deze na de brief niet aan, dan komt hij automatisch op uw belastingaanslag te staan. Het is dan aan u om aan te tonen dat de aanslag niet klopt.

 • Stuur bij het afmelden van uw hond altijd een bewijsstuk mee. Bijvoorbeeld een rekening van de dierenarts, van het crematorium of een afstandsverklaring van het asiel.
 • Wanneer uw hond in de loop van het jaar overlijdt of u doet afstand van één of meer honden, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.
 • Als u nog niet heeft betaald, dan verlagen we uw belastingaanslag.
 • U krijgt geen ontheffing als het bedrag lager is dan € 9,-.

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag.

Heeft u wel een hond gehad, maar nu niet meer? Meld dan uw hond af.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw aan- of afmelding niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan leest u dit in de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw aan- of afmelding te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aan- of afmelding. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aan- of afmelding ontvangen uw aan- of afmelding en uw gegevens.