Klacht dienstverlening

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat u ontevreden bent over het contact dat u heeft gehad met de gemeente Ede.

 • U kunt een klacht doorgeven wanneer u vindt dat u door ons niet goed behandeld bent.
 • U geeft uw klacht door via de button hieronder.
 • U kunt ook uw klacht schriftelijk doorgeven. Als u uw klacht schriftelijk indient, vermeldt u daarin:
  • Naam, adres en telefoonnummer;
  • De datum waarop u de klacht heeft geschreven;
  • De datum waarover de klacht gaat;
  • Een duidelijke omschrijving van de situatie.
  • Onderteken uw klacht en schrijf in de linkerbovenhoek van uw brief en op de envelop duidelijk het woord ‘klacht’.
Dien een klacht in (persoon) Dien een klacht in (bedrijf)

Klachten over bijvoorbeeld fietspaden, wegen, vijvers, speeltoestellen of verkeersborden, hondenpoep, onkruid, zwerfvuil, graffiti, vandalisme, losliggende stoeptegels of een kapotte straatlantaarn geeft u door via het digitale formulier Melding woon- en leefomgeving.

Of het nu gaat om leeftijdsdiscriminatie, handicap of levensovertuiging; voor al uw klachten over ongelijke behandeling kunt u zich melden.

U kunt discriminatie melden bij Discriminatie.nl. Dat kan via deze meldpagina of via telefoonnummer 0800-0880.

 • Iedereen mag een klacht indienen.
 • Wij behandelen geen klachten over andere instanties of overheidsinstellingen. Deze instanties doen dit zelf.
 • We hoeven niet alle klachten te behandelen. Dit is onder andere het geval als:
  • uw klacht al eerder behandeld is;
  • uw klacht gaat over beleid en/of regelgeving;
  • het gedrag waartegen u een klacht heeft langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  • uw klacht gaat over een gedraging waartegen een bezwaarschrift of beroepschrift kan worden ingediend.
 • Na ontvangst van uw klacht bellen we u binnen drie werkdagen. U kunt in dit gesprek uw klacht toelichten.
 • De klachtbehandelaar onderzoekt de klacht en informeert u over de uitkomst. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht?
 • Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Dient u een klacht in? Dan verwerken wij de volgende gegevens:

 • De inhoud van uw klacht
 • De datum waarop de situatie plaats vond
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het bepalen van de ernst van de klacht
 • Om uw belang bij behandeling te bepalen
 • Om contact met u op te nemen

Is de situatie langer dan een jaar geleden? Wij zijn dan niet verplicht om uw klacht te behandelen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de zaak waarbij u betrokken bent. De klachtbehandelaar en de klachtencoördinator ontvangen uw persoonsgegevens zodat zij uw klacht kunnen behandelen. Degene over wie de klacht gaat ontvangt een kopie van uw klacht. Dat zijn wij wettelijk verplicht voor de afhandeling van uw klacht.