Ombudsman

  • Bent u niet tevreden over hoe uw klacht door de gemeente Ede is afgehandeld?
  • Heeft u een klacht over de jeugdhulp die het Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociaal team biedt, namens de gemeente Ede?
  • Of is uw klacht niet binnen zes weken behandeld?
  • Dan kunt u een verzoek indienen bij de Nationale Ombudsman.