Westzoom

Het gebied Westzoom ligt tussen de bestaande bebouwde kom van Lunteren en de nieuw aangelegde rondweg. Het is een groot gebied tussen de Edeseweg en de Postweg. Het gebied is ingedeeld in 7 deelgebieden (Groene Hoek, Haverkamp, Hulakker, De Heuvel, ’t Hoefje, Zandscheer, De Tuinen). Hier wordt gewerkt aan nieuwe woningen. 

De deelgebieden ’t Hoefje, Zandscheer West en Haverkamp zijn inmiddels klaar. Voor het deelgebied de Hulakker is een bestemmingsplan opgesteld. De ambities voor Zandscheer Oost, De Tuinen, de Groene Hoek en De Heuvel staan in de Startnotitie Westzoom. Deze Startnotitie is in januari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

De Startnotitie is een overzicht van ambities en plannen voor Westzoom. Dat overzicht is tot stand gekomen door gesprekken met bewoners en andere betrokken partijen in het gebied.

De Startnotitie geeft handvatten aan ontwikkelende partijen voor de uitwerking van (deel)gebieden in de Westzoom. De gemeente wil partijen uitdagen om tot plannen te komen die bij de ambities uit de notitie aansluiten. En die rekening houden met de bewoners, omwonenden en belangrijke waarden in het gebied.

Deelgebied Haverkamp bestaat uit twee delen. In fase 1 van Haverkamp is een kerk met parkeergelegenheid en een gebouw voor maatschappelijke doeleinden gebouwd, Kunst na Arbeid (KNA). Daarnaast zijn in fase 1 23 woningen gebouwd.

In fase 2 zijn 60 woningen gebouwd: royale rijwoningen en hoekwoningen, appartementen en kwadrantwoningen. De Haverkamp is door Bouwbedrijf Klomp ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie op de pagina van Hulakker

Deelgebied ’t Hoefje is als eerste ontwikkeld als woningbouwlocatie. Het gebied bestaat uit een middendeel waar 35 woningen gebouwd zijn. Deze woningen zijn gebouwd via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarnaast zijn er in de buitenring, grenzend aan de tuinen van de woningen aan de Hulweg, nog 20 particuliere kavels gesitueerd en ontwikkeld. Hier zijn vrijstaande woningen en 2-onder-1 kapwoningen gebouwd.

Deelgebied Zandscheer grenst aan ’t Hoefje. Het plan bestaat uit twee fases. In de eerste fase (Zandscheer West) zijn 27 woningen en 26 appartementen door Heijmans ontwikkeld.

Fase 2 (Zandscheer Oost) is nog niet in ontwikkeling. Dit deelgebied valt onder de startnotitie Westzoom Lunteren.

Hier kunt u de volledige Startnotitie Westzoom (pdf, 4 MB) Lunteren inzien.

Hier kunt u de visiekaart van de Startnotitie Westzoom (pdf, 343 KB) Lunteren inzien. 

Hier kunt u de inspraakreactie ontwerp Startnotitie Westzoom (pdf, 251 KB) Lunteren inzien.