Herinrichting Zeeheldenbuurt

In de Zeeheldenbuurt werken we aan een duurzame, leefbare en toegankelijke openbare ruimte.

In de Zeeheldenbuurt richten we de openbare ruimte opnieuw in. Hiervoor voeren we de volgende werkzaamheden uit:

 • Onder het wegdek vervangen we voor een groot deel van de bestaande rioleringsbuis voor twee aparte buizen: één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Op deze manier verminderen we de afvoer van schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering. De buis voor het regenwater bevat gaatjes waardoor het regenwater terecht komt in de bodem.
 • Door de vervanging van het riool verminderen we water- en stankoverlast.
 • Op de meeste plekken vervangen we de weg en de stoep.
 • Een aantal bomen vervangen we door nieuwe bomen. In het ontwerp bepalen we op welke plek vervangende bomen komen te staan. Ook vergroten we de groeiruimte van de bomen in de wijk en proberen we waar ruimte is nieuwe bomen toe te voegen.
 • In totaal knappen we vier speeltuinen op. Twee speeltuinen vormen we om tot ontmoetingsplek voor de buurt. Het gaat om de speeltuinen aan de Kraatsweg/Witte de Withstraat, Kraatsweg, het Slijpkruikpark en het skatepark in De Ruijterstraat. De speeltuinen aan de Witte de Withstraat en het Banckertplein worden ontmoetingsplekken.
 • We onderhouden de straatverlichting en als het nodig is vernieuwen we deze.
 • Bij de herinrichting hebben we aandacht voor parkeren en verkeersveiligheid. Zo plaatsen we drempels en we versmallen een aantal wegen.
 • We richten de buurt meer klimaatvriendelijk in. Dit doen we door meer groen te plaatsen. Ook zorgen we voor opvang van regenwater en vergroten we de biodiversiteit. Dat betekent dat we de buurt aantrekkelijk maken voor verschillende planten, vogels, insecten en andere dieren.

Samen met aannemer Heijmans maakt ons projectteam schetsen van een ontwerp voor de buurt. We onderzoeken daarbij hoe alle werkzaamheden in het ontwerp passen.

Bewoners kennen de buurt als geen ander. Daarom vroegen we u in 2020 en 2021 om aan te geven welke verbeteringen u graag ziet in uw buurt. Deze punten kwamen naar voren:

 • Maatregelen tegen gevaarlijke situaties door verkeer dat hardt rijdt;
 • Inrichting buurt: betere stoepen, meer parkeerplaatsen en klinkers in plaats van asfalt;
 • Aanleg glasvezelnetwerk en laadpalen voor elektrische auto’s;
 • Vervangen, snoeien en toevoegen van bomen en ander groen;
 • Verbeteren van het riool om water- en stankoverlast in sommige straten te verminderen.

Verder spelen de thema’s Energietransitie en Steenbreek een belangrijke rol bij de herinrichting van de wijk.

We hebben alle opmerkingen van bewoners en betrokken organisaties gebundeld in visiekaarten. Deze kaarten vormen samen met de uitgangspunten en ambities van de gemeente de basis voor het ontwerpproces.

We kunnen niet alle wensen en verbeteringen uitvoeren. Soms omdat het praktisch niet past (zowel meer groen als meer parkeerplekken als bredere stoepen in één straat wordt lastig omdat de ruimte daarvoor te beperkt is), maar ook omdat de gemeente een beperkt budget heeft.

Wanneer we met de ontwerpen op straatniveau aan de slag gaan, wordt dieper ingegaan op de wensen voor de herinrichting van uw buurt. Onder het kopje ‘Planning’ vindt u hier meer informatie over.

Landelijk is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal moeten zijn. Dat geldt dus ook voor Ede. We stappen over op schone energie. Daarom willen wij als gemeente Ede in 2050 aardgasvrij zijn. Maar gelukkig hoeft dat niet in één keer. Om de overstap te maken naar wonen zonder aardgas, komen er nieuwe oplossingen voor koken, verwarmen en warm water.

De komende werkzaamheden in de Zeeheldenbuurt zijn een mooie kans om ook direct op zoek te gaan naar een andere mogelijkheid voor aardgas. Dat doen we graag samen met u als bewoner. Het gaat tenslotte om uw woning.

Hoe en wanneer van het gas af?

Samen met bewoners van de Zeeheldenbuurt is gewerkt aan een Buurtuitvoeringsplan (BUP). Door de bewoners wordt dit de Routekaart genoemd. In dit plan staat hoe de wijk het beste van het aardgas afgekoppeld kan worden. Ook staat erin wat mogelijke manieren van duurzaam verwarmen zijn. De keuze voor een alternatief voor aardgas voor uw woning maakt u uiteindelijk zelf. Wij kunnen u helpen bij het maken van deze keuze.

De Routekaart wordt in het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Goed om te weten

De Gemeente Ede werkt samen met Energie Samen Foodvalley. Dit is een duurzaam burgerinitiatief dat samen met bewoners werkt aan betaalbare energie voor iedereen. Meer informatie en ideeën over wonen zonder aardgas in de Zeeheldenbuurt vindt u op de website van Energie Samen Foodvalley.

Ook in Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Daar kunnen we niet omheen. Extreme regenbuien zorgen soms voor veel water op straat en in de tuin. Ook ervaren we vaker periodes van hitte en droogte. Door aanpassingen, hoe klein soms ook, kunnen we er samen voor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft. Bijvoorbeeld door het vergroenen van tuinen en het opvangen van regenwater in een groene omgeving. Schoon regenwater verdwijnt zo niet in het riool, we beperken wateroverlast en de buurt is koeler op een hete zomerdag. Dit project biedt een mooie aanleiding om hierover na te denken Op de website van Ede Natuurlijk! vindt u alvast tips en informatie over water- en diervriendelijke maatregelen voor uw buurt.

Wat is de laatste stand van zaken?

Tijdens de digitale bijeenkomsten in 2020 en 2021 hebben we met diverse bewoners gesproken over acties en maatregelen voor het vergroenen van de buurt. Zo kunnen bewoners gebruik maken van gratis tuinadvies. Diverse buurtbewoners hebben zich aangemeld als tuinambassadeur en geven zo hun buurtbewoners advies over het vergroenen van hun tuin. Een aantal van hen hebben een bordje in hun tuin zodat ze herkenbaar zijn als tuinambassadeur.

Wilt u ook gratis tuinadvies? Maak dan een afspraak met een Tuinambassadeur via het afspraakformulier.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in het eerste deel van in de Zeeheldenbuurt klaar. Het gaat om de Concordialaan, Buitenzorglaan, Leendert van Zoelenlaan en Graaf Bentincklaan.

Voor de rest van de Zeeheldenbuurt zijn we tot en met november 2024 samen met Heijmans bezig met de voorbereiding. In januari 2025 starten we met het werk.

Heeft u vragen over het project Herinrichting Zeeheldenbuurt? Stuur dan een e-mail naar zeeheldenbuurt@ede.nl.

Het buurtcomité van de Zeeheldenbuurt is betrokken bij de communicatie over de herinrichting van de wijk. Heeft u vragen of opmerkingen aan het buurtcomité? Stuur dan e-mail naar zeeheldenbuurt@ede-west.nl.

Wilt u meer weten over het buurtcomité? Bekijk dan dit filmpje over het buurtcomité.