Herinrichting Zeeheldenbuurt

In de Zeeheldenbuurt werken we aan een duurzame, leefbare en toegankelijke openbare ruimte. Samen met bewoners en andere betrokken organisaties werken we aan een fijne buurt om te leven.

Bewoners kennen de buurt als geen ander. Daarom vroegen we u in 2020 en 2021 om aan te geven welke verbeteringen u graag ziet in uw buurt. Deze punten kwamen naar voren:

 • Maatregelen tegen gevaarlijke situaties door verkeer dat hardt rijdt;
 • Inrichting buurt: betere stoepen, meer parkeerplaatsen en klinkers in plaats van asfalt;
 • Aanleg glasvezelnetwerk en laadpalen voor elektrische auto’s;
 • Vervangen, snoeien en toevoegen van bomen en ander groen;
 • Verbeteren van het riool om water- en stankoverlast in sommige straten te verminderen.

Verder spelen de thema’s Energietransitie en Steenbreek een belangrijke rol bij de herinrichting van de wijk.

We hebben alle opmerkingen van bewoners en betrokken organisaties gebundeld in visiekaarten (zie onder ‘Documenten’). Deze kaarten vormen samen met de uitgangspunten en ambities van de gemeente de startnotitie. De startnotitie is een document waarin wordt beschreven wat het project is en welke werkzaamheden straks worden uitgevoerd. Dit document is de basis voor het ontwerpproces.

We kunnen niet alle wensen en verbeteringen uitvoeren. Soms omdat het praktisch niet past (zowel meer groen als meer parkeerplekken als bredere stoepen in één straat wordt lastig omdat de ruimte daarvoor te beperkt is), maar ook omdat de gemeente een beperkt budget heeft. In de startnotitie hebben we een aantal opties voorgesteld aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een keuze gemaakt en budget beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen we alle werkzaamheden uitvoeren zoals voorgesteld.

Wanneer we met de ontwerpen op straatniveau aan de slag gaan, wordt dieper ingegaan op de wensen voor de herinrichting van uw buurt. Onder het kopje ‘Planning’ vindt u hier meer informatie over.

In de Zeeheldenbuurt richten we de openbare ruimte opnieuw in. Hiervoor voeren we de volgende werkzaamheden uit:

 • Onder het wegdek vervangen we voor een groot deel van de bestaande rioleringsbuis voor twee aparte buizen: één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Op deze manier verminderen we de afvoer van schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering. De buis voor het regenwater bevat gaatjes waardoor het regenwater terecht komt in de bodem.
 • Door de vervanging van het riool verminderen we water- en stankoverlast.
 • Wanneer we het riool vervangen, vervangen we op die plek ook de weg en de stoep.
 • Een aantal bomen vervangen we door nieuwe bomen. In het ontwerp bepalen we op welke plek vervangende bomen komen te staan. Ook vergroten we de groeiruimte van de bomen in de wijk en proberen we waar ruimte is nieuwe bomen toe te voegen.
 • In totaal knappen we zes speeltuinen op. Het gaat om de speeltuinen aan de Witte de Withstraat, Kraatsweg/Witte de Withstraat, Kraatsweg, het Slijpkruikpark en het skatepark in De Ruijterstraat en het Banckertplein.
 • We onderhouden de straatverlichting en als het nodig is vernieuwen we deze.
 • Bij de herinrichting hebben we aandacht voor parkeren en verkeersveiligheid. Zo plaatsen we drempels en we versmallen een aantal wegen.
 • We richten de buurt klimaatvriendelijk in. Dit doen we door meer groen te plaatsen. Ook zorgen we voor opvang van regenwater en vergroten we de biodiversiteit. Dat betekent dat we de buurt aantrekkelijk maken voor verschillende planten, vogels, insecten en andere dieren.

Samen met aannemer Heijmans maakt ons projectteam schetsen van een ontwerp voor de buurt. We onderzoeken daarbij hoe alle werkzaamheden in het ontwerp passen.

Landelijk is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal moeten zijn. Dat geldt dus ook voor Ede. Het betekent dat we dan alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld door wind-, zonne-energie of biomassa te gebruiken. 2050 lijkt nog ver weg, maar het kost veel tijd om de hele gemeente van het gas af te halen. Voor koken, verwarming en warm water hebben we namelijk nieuwe oplossingen nodig.

De werkzaamheden in de Zeeheldenbuurt geven ons de kans om ook te zoeken naar een alternatief voor aardgas in deze buurt. Dat doen we graag samen met u als bewoner. Het gaat tenslotte om uw woning. Wij dagen u uit om samen met uw buurtgenoten na te denken over een alternatief voor aardgas. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet voor de hele buurt, of een warmtepomp in de woning. Maar ook het aanbrengen van extra isolatie kan helpen. Meer informatie en ideeën over wonen zonder aardgas vindt u op de website Ede-Natuurlijk!

Van het aardgas af stap voor stap dichterbij

Sinds 2020 en 2021 spreken we samen met bewoners en Energie Samen Foodvalley over de energietransitie. Deze gesprekken werken we uit in een Wijkuitvoeringsplan (WUP). In dit plan staat hoe en wanneer we de wijk het beste van het aardgas kunnen afkoppelen. En hoe de wijk over kan schakelen naar andere energiebronnen.

 • Voorlopig zet de buurt in op het (beter) isoleren van woningen en op de aanschaf van hybride warmtepompen om gas te besparen.
 • Sommige woningen kunnen al helemaal van het gas af. Door deze volledig elektrische oplossing gebruiken de bewoners geen gas meer voor bijvoorbeeld verwarmen en koken.
 • We kijken op dit moment of we voor een kleine groep mensen woningen een gezamenlijk warmtevoorziening kunnen maken op het Vester College.

Wat levert het op?

We testen verschillende manieren om warmte op te wekken, op te slaan of te gebruiken. Dit doen we met voorbeeldwoningen in de buurt. Zo meten we wat de verschillende mogelijkheden opleveren en wat de kosten zijn. U kunt de berekeningen van sommige voorbeeldwoningen al bekijken op de website van Energie Samen Foodvalley.

Wilt u meedenken?

Heeft u interesse om mee te denken of te doen? Stuur een e-mail naar zhb@energiesamenfoodvalley.nl.

Ook in Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Daar kunnen we niet omheen. Extreme regenbuien zorgen soms voor veel water op straat en in de tuin. Ook ervaren we vaker periodes van hitte en droogte. Door aanpassingen, hoe klein soms ook, kunnen we er samen voor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft. Bijvoorbeeld door het vergroenen van tuinen en het opvangen van regenwater in een groene omgeving. Schoon regenwater verdwijnt zo niet in het riool, we beperken wateroverlast en de buurt is koeler op een hete zomerdag. Dit project biedt een mooie aanleiding om hierover na te denken Op de website van Ede Natuurlijk! vindt u alvast tips en informatie over water- en diervriendelijke maatregelen voor uw buurt.

Wat is de laatste stand van zaken?

Tijdens de digitale bijeenkomsten in 2020 en 2021 hebben we met diverse bewoners gesproken over acties en maatregelen voor het vergroenen van de buurt. Zo kunnen bewoners gebruik maken van gratis tuinadvies. Diverse buurtbewoners hebben zich aangemeld als tuinambassadeur en geven zo hun buurtbewoners advies over het vergroenen van hun tuin. Een aantal van hen hebben een bordje in hun tuin zodat ze herkenbaar zijn als tuinambassadeur.

Wilt u ook gratis tuinadvies? Maak dan een afspraak met een Tuinambassadeur via het afspraakformulier.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in het eerste deel van in de Zeeheldenbuurt klaar. Het gaat om de Concordialaan, Buitenzorglaan, Leendert van Zoelenlaan en Graaf Bentincklaan.

Voor de rest van de Zeeheldenbuurt starten we na deze zomer met het ontwerp. Tot en met juli 2024 zijn we samen met Heijmans bezig met de voorbereiding. Ongeveer in september 2024 starten we met het werk.

Wilt u meedenken over de herinrichting van de wijk? We kijken samen met de Vereniging Zeeheldenbuurt hoe en waarover u kunt meedenken. Woont u in de Zeeheldenbuurt? Dan krijgt u in september van de aannemer meer informatie over de planning en het meedenken.

Heeft u vragen over het project Herinrichting Zeeheldenbuurt? Stuur dan een e-mail naar zeeheldenbuurt@ede.nl.

Malkander

Heeft u vragen of wensen over dit project, maar bespreekt u die liever eerst met een onafhankelijk contactpersoon? Stuur dan een mail naar of bel met Malkander. Kijk voor meer informatie op de website van Malkander.

Het buurtcomité van de Zeeheldenbuurt is betrokken bij de communicatie over de herinrichting van de wijk. Heeft u vragen of opmerkingen aan het buurtcomité? Stuur dan e-mail naar zeeheldenbuurt@ede-west.nl.

Wilt u meer weten over het buurtcomité? Bekijk dan dit filmpje over het buurtcomité.