Subsidiebekendmakingen staatssteun

  • Burgemeester en wethouders verlenen soms subsidies die gezien worden als staatssteun. Dit mag als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Een van die mogelijkheden is het beroep op een vrijstelling. Een andere mogelijkheid is goedkeuring door de Europese Commissie.
  • Wij hebben een aantal subsidies op basis van het vrijstellingsbesluit voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Deze besluiten publiceren wij in het Gemeenteblad.
  • Andere subsidies verlenen wij op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Wij kunnen op twee manieren subsidies verlenen volgens deze verordening. Wij kunnen een beschikking vaststellen. Die geldt voor één bepaalde organisatie De tekst van de beschikkingen vindt u op deze pagina. Of we kunnen een subsidieregeling vaststellen. Die geldt voor een groep organisaties. De tekst van subsidieregelingen staat bij onze lokale wet- en regelgeving.

De volledige verleningsbeschikking (pdf, 247 KB)van Foodvalley.

De verleningsbeschikking (pdf, 218 KB) voor de ontwerpfase en de verleningsbeschikking (pdf, 301 KB) voor de realisatiefase van de WFC Experience.

De volledige verleningsbeschikking (pdf, 205 KB) van Bio Energie Vallei BV