Uitgifte onroerende zaken

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen. Uit dit arrest volgt dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken (zoals verkoop en verhuur) transparant moeten handelen, zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat deze ook in aanmerking wil komen om een dergelijke overeenkomst te sluiten.

Via deze pagina maken we de dan ook voornemens van uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken bekend.

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen. Uit dit arrest volgt dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken (zoals verkoop en verhuur) transparant moeten handelen, zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat deze ook in aanmerking wil komen om een dergelijke overeenkomst te sluiten.

De gemeente Ede maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken (grond en opstallen) bekend. Het gaat hier zowel om onroerende zaken die door middel van een openbare selectieprocedure worden uitgegeven als om uitgiften waarbij deze procedure niet is gevolgd (1-op-1 uitgiften).

Monitoring moment van uitgifte verantwoordelijkheid gegadigde

Uitgifte door de gemeente van grond en opstallen wordt altijd bekendgemaakt via deze pagina. Mogelijk plaatsen we ook een advertentie in plaatselijke/landelijke bladen, op Funda en/of op de website van de verkopend makelaar.

De gemeente Ede informeert geïnteresseerden niet (meer) voorafgaand aan het moment dat er grond of opstallen van de gemeente te koop of te huur wordt aangeboden. Ook niet wanneer dit in het verleden is toegezegd.

Het is de verantwoordelijkheid van potentiële geïnteresseerde gegadigden om deze website van de gemeente Ede in de gaten te houden. Daar delen we informatie over de uitgifte van grond en opstallen.

Als de gemeente besluit tot het verkopen of in gebruik geven van grond en opstallen doorlopen we een vastgestelde procedure via een selectieprocedure. Hiermee is het proces voor iedereen transparant en kan iedereen die geïnteresseerd is in de grond en opstallen dit kenbaar maken.

Hieronder treft u een overzicht aan van de gronden en opstallen die op dit moment worden uitgegeven. Als u geïnteresseerd bent, is het goed om te weten dat de kans groot is dat er voorwaarden verbonden zijn aan de uitgifte. Wilt u hier meer over weten of uw interesse kenbaar maken? Neem dan contact op met de adviseur die genoemd staat bij de desbetreffende onroerende zaak.

1. Verkoop

2. Verhuur

Volkstuinen

Verhuur Woonwagenstandplaatsen

WFC-terrein, deelgebied I

Ateliers in gebouw 120 aan de Kazernelaan 50 in Ede

3. Pacht

4. Recht van erfpacht/opstal

5. Leegstandsbeheer

Op deze pagina informeert de gemeente de markt over voorgenomen overeenkomsten die niet na het doorlopen van een selectieprocedure tot stand komen. Hierdoor kan een potentiële gegadigde kennisnemen van een voornemen en van de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende partij aan te gaan.

1. Verkoop

2. Verhuur

3. Pacht

4. Recht van erfpacht/opstal

5. Leegstandsbeheer