Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ede is het centrale punt voor alle vragen over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding. Het CJG is er voor kinderen, jongeren tot 23 jaar, ouders en verzorgers, toekomstige ouders, maar ook voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren en/of met ouders en verzorgers. Bij het CJG kunt u altijd terecht, zonder verwijzing van de gemeente of huisarts.

Direct naar de website van het CJG

U kunt bij het CJG terecht voor:

  • Informatie en advies.
  • Hulp en ondersteuning bij het opvoeden en bij vragen over relaties en scheiden.
  • Ondersteuning bij het versterken van uw netwerk.
  • Onderwijsondersteuning bij bijvoorbeeld hoogbegaafdheid.
  • Vroeghulp Ede; vroegtijdige herkenning en ondersteuning van uw kind van 0 - 7 jaar.
  • Trainingen, cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten.

U vindt de medewerkers van het CJG vooral via het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school van uw kind.

U neemt contact op met het CJG via:

  • e-mail: info@cjgede.nl;
  • het contactformulier op www.cjgede.nl;
  • telefoon: (0318) 74 57 57. Belt u op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur, dan heeft u dezelfde dag contact met een medewerker van het CJG. Belt u op een ander moment, dan neemt het CJG binnen 1 werkdag contact met u op.