Belasting betalen

  • U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen en de aanslag forensenbelasting betalen:
    • via een automatische incasso;
    • met een eigen overschrijving.
  • De automatische incasso regelt u via de digitale belastingbalie. Hier heeft u DigiD voor nodig.
  • Overige belastingen betaalt u met een eigen overschrijving.
  • Let op: het is mogelijk dat op uw gemeentelijke belastingaanslag nog geen WOZ-waarde staat. Voor een aantal objecten in Ede moeten wij nog een WOZ-waarde vaststellen.
Automatische incasso aanvragen/wijzigen