Bestemmingsplannen

 • In een bestemmingsplan leggen we de functie van gronden en gebouwen vast.
 • Het bestemmingsplan geeft regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden en meer.
 • De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan herzien/wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in het beleid.
 • Op de pagina Bekendmakingen en in Ede Stad ziet u welke plannen op dit moment herzien of gewijzigd worden.
 • U leest daar ook hoe u uw mening (zienswijze) op een plan kunt geven.
 • Heeft u bouwplannen? Dan passen deze misschien niet in het bestaande bestemmingsplan.
 • U kunt checken of uw (bouw)plan past binnen het geldende bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl of door informatie in te winnen bij de Balie Bouwen, Wonen en Milieu (bekijk de openingstijden).
 • Als uw (bouw)plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan kunt u vervolgens een vooronderzoek doen of er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan kan worden herzien. Het vooronderzoek gebeurt wanneer u een verzoek om een globale toets of een principeverzoek indient.
 • Bij de globale toets wordt uw plan aan het geldende beleid getoetst. Het gaat om een ambtelijke beoordeling op hoofdlijnen. U ontvangt de beoordeling binnen ongeveer zes weken per brief.
 • Het principeverzoek is een uitgebreide beoordeling van een initiatief. Naast de beleidsmatige en programmatische toets wordt gekeken naar uw bouwplan in relatie tot de wettelijke thema’s die onderzocht moeten worden (o.a. archeologie, bodem, ecologie, geluid etc.) Het is niet nodig om eerst een Globale Toets aan te vragen. U ontvangt een brief vanuit het college van burgemeester en wethouders met de haalbaarheid. De behandeling duurt ongeveer tien weken.
 • Een definitieve wijziging bestemmingsplan kunt u aanvragen via dit formulier (particulieren) of dit formulier (bedrijven/belangenbehartigers).

Aanvraag globale toets

Globale toets (particulieren) Globale toets (bedrijven)

Indienen principeverzoek

Principeverzoek (particulieren) Principeverzoek (bedrijven)

Definitieve wijziging bestemmingsplan

Definitieve wijziging (particulier) Definitieve wijziging (zakelijk)