Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan leggen we de functie van gronden en gebouwen vast.
  • Het bestemmingsplan geeft regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden en meer.
  • De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan herzien/wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in het beleid.
  • Op de pagina Bekendmakingen en in Ede Stad ziet u welke plannen op dit moment herzien of gewijzigd worden.
  • U leest daar ook hoe u uw mening (zienswijze) op een plan kunt geven.
  • Heeft u bouwplannen? Dan passen deze misschien niet in het bestaande bestemmingsplan.
  • U kunt dan een principeverzoek indienen voor het herzien van een bestemmingsplan (ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening) of het wijzigen van een bestemmingsplan (ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordeningen).
  • Aan de hand van uw principeverzoek ontvangt u een principebesluit. Hierin leest u of u wel of geen wijziging van het bestemmingsplan kunt aanvragen. Soms moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vindt u ook in het principebesluit.
  • Een definitieve wijziging bestemmingsplan kunt u aanvragen via dit formulier (particulieren) of dit formulier (bedrijven/belangenbehartigers).
  • Bestaande bestemmingsplannen bekijkt u op de website Ruimtelijkeplannen.nl
Bestemmingsplannen bekijken Dien een principeverzoek in Definitieve wijziging (particulier) Definitieve wijziging (zakelijk) Wijzigen bestemmingsplan (particulieren) Wijizgen bestemmingsplan (bedrijven)