Naamskeuze kind

 • Voor uw eerste kind kunt u kiezen van welke ouder het de achternaam krijgt. Een voorwaarde hiervoor is dat tenminste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook voor een dubbele achternaam kiezen. Dit betekent dat een kind de achternaam van de vader en de moeder krijgt.
 • De naam die u voor uw eerste kind kiest geldt ook voor eventuele volgende kinderen van dezelfde ouders.
 • U legt de keuze voor de naam vast vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.
 • U en uw partner regelen de naamkeuze persoonlijk bij de gemeente. Dit kan bij elke gemeente in Nederland. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier
 • Beide ouders moeten bij de afspraak aanwezig zijn en nemen beiden een geldig identiteitsbewijs mee. Beide ouders leggen een verklaring van naamkeuze af. Het is niet mogelijk om iemand hiervoor te machtigen.
 • Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch een achternaam. Welke dit is hangt af van uw gezinssituatie. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid
 • Heeft uw kind de nationaliteit van een ander land? Dan wordt er tijdens de afspraak gekeken naar wat het namenrecht van dat land over de keuze van de naam zegt.
 • Heeft uw kind een dubbele nationaliteit? Per 1 januari 2024 kunt u kiezen tussen het namenrecht van één van de twee landen.

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de moeder. U moet dan samen naar de balie Publiekszaken komen. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. U kunt dit doen vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.

Uw kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet hij het kind erkennen. De keuze voor de achternaam van het kind gebeurt bij de erkenning. U moet hiervoor beiden bij de balie Publiekszaken langskomen. Wij adviseren u om de erkenning te regelen vóór de geboorte, maar het kan ook op een later moment na de geboorte. Doet u bij de er­ken­ning van het eer­ste kind geen naam­keu­ze? Dan krij­gen ook alle vol­gen­de kin­de­ren uit deze re­la­tie de ach­ter­naam van de moe­der.

Adopteert u een kind met een andere man? Dan kunt u de achternaam van één van u beiden kiezen. Een voorwaarde is dat het uw eerste kind is. Als het niet uw eerste kind is, krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen. De keuze voor de naam gebeurt tijdens de adoptie bij de rechter.

Als twee vrouwen (getrouwd of met een geregistreerd partnerschap) een kind krijgen, geldt het volgende:

De moeder wordt zwanger door een onbekende donor (in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting). Het kind krijgt de achternaam van de duomoeder. Maar alleen als de duomoeder automatisch juridisch ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor moet degene die het kind aangeeft bij de burgerlijke stand (meestal is dit de duomoeder), een verklaring laten zien van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. U kunt er ook voor kiezen dat het kind de achternaam van de biologische moeder krijgt. U moet hiervoor beiden bij de balie Publiekszaken langskomen.

In een andere situatie wordt de moeder zwanger door een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Het kind krijgt de achternaam van de biologische moeder. Via de keuze voor de achternaam is het mogelijk dat het kind de achternaam van de duomoeder krijgt.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de wet Invoering gecombineerde geslachtsnaam. U kunt vanaf dat moment voor uw eerste kind ook voor een dubbele achternaam kiezen. Dit betekent dat een kind de achternaam van de vader en de moeder krijgt. De informatie op deze pagina wordt aangevuld als er zaken veranderen.

Voorbeeld

Ouders De Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind samen. Zij kunnen voor hun kind kiezen voor één van de volgende achternamen:

 1. de Vries
 2. Jansen
 3. de Vries Jansen
 4. Jansen de Vries

Is uw oudste kind geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023?

Dan kunt u de achternaam van uw kind(eren) laten aanpassen naar een dubbele achternaam. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken. Beide ouders moeten daarbij aanwezig zijn. Het aanpassen van de achternaam kan tot en met 31 december 2024. Als uw oudste kind voor 2016 is geboren, kan de achternaam niet worden aangepast.

Kosten

 • Voor het oudste kind van twee ouders € 75,00;
 • Voor elk volgende kind van diezelfde ouders € 50,00.
 • Heeft u meer kinderen, dan moet u de achternaam voor alle kinderen aanpassen.
 • Na de keuze voor een dubbele achternaam zijn de huidige reisdocumenten niet meer geldig. De achternaam op het reisdocument klopt dan namelijk niet meer. U moet daarom zelf nog een nieuw paspoort of identiteitskaart voor uw kind aanvragen. U betaalt ook voor het nieuwe reisdocument.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.