OZB (onroerende zaak belasting)

  • U betaalt Onroerende zaakbelasting (OZB) als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of gebruiker bent van een niet-woning. Denk bijvoorbeeld aan het huren van een bedrijfsruimte.
  • Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijfspand.
  • Ook voor een pand in aanbouw betaalt u OZB.
  • Het makkelijkst betaalt u via een automatische incasso in tien termijnen.
Meteen een automatische incasso regelen

De hoogte van de OZB wordt bepaald door de waarde van de onroerende zaak (de WOZ-waarde) en de hoogte van het tarief dat van toepassing is.

voor woningen eigenarenbelasting 0,0835 % van de WOZ-waarde
voor niet-woningen eigenarenbelasting 0,2442 % van de WOZ-waarde
voor niet-woningen gebruikersbelasting 0,1948 % van de WOZ-waarde
Voorbeeld: U heeft een woning met een WOZ-waarde van € 255.000. Het OZB-tarief voor eigenaren van woningen is 0,0835 %. De aanslag bedraagt dan € 255.000 x 0,0835% = € 212,92

  • De situatie op 1 januari bepaalt of u dat jaar OZB betaalt.
  • Veranderingen in de loop van het jaar hebben geen invloed op het bedrag dat u betaalt. Ook als u de onroerende zaak verkoopt, betaalt u de volledige OZB dat jaar.
  • Koopt u een onroerende zaak na 1 januari? Dan hoeft u in dat jaar hierover geen OZB te betalen.
  • Meestal wordt bij de overdracht van de onroerende zaak het eigenaarsdeel van de OZB verrekend tussen de koper en verkoper.
  • De gebruikersbelasting wordt niet verrekend.