Raadsvergaderingen

  • De gemeenteraad vergadert op de Politieke Dag Ede (PDE).
  • De PDE is om de twee weken op donderdag van 15.00 tot 23.00 uur in het Raadhuis Ede.
  • De PDE is openbaar te volgen vanaf de publieke tribune in de raadszaal, online en op TV.
  • De agenda en vergaderstukken van de PDE vindt u in het raadsinformatiesysteem.
  • Welke onderwerpen er binnenkort aan komen vindt u in de langetermijn-planning (LTP) (pdf, 111 KB).
  • Op de maandag voorafgaand aan de PDE houden de fracties hun fractieoverleg.
Naar agenda/uitzending van 9 december Naar de kalender van de gemeenteraad