Kazerneterreinen en de stationsomgeving

In de omgeving van Station Ede-Wageningen gebeurt de komende jaren veel: over een paar jaar staat hier een prachtig nieuw station Ede-Wageningen, zijn de wijken Enka en de kazerneterreinen klaar, is het World Food Center een icoon voor Ede en kunt u snel en veilig fietsen tussen Ede en Wageningen. Ook het Spindopplein, de Klinkenbergerweg en de Stationsweg worden veiliger en beter leefbaar.

Tijdens de werkzaamheden de komende tijd is het even door de zure appel heen bijten. We proberen zoveel mogelijk zaken te combineren, zoals bijvoorbeeld nu bij de Parklaan. Maar alles wat we doen levert tijdelijk overlast op. U zult misschien tijdelijk moeten omrijden om op de plek van bestemming te komen, u kunt geluidhinder ervaren, bouwverkeer dat door uw straat rijdt. We doen er alles aan om de overlast te beperken, maar voorkomen kunnen we het nooit.

Kijk op onderstaande websites voor meer informatie.

Direct naar kazerneterreineninede.nl Direct naar Spoorzone-ede.nl

Er komt een nieuw station Ede-Wageningen. Ook het omliggende gebied wordt aangepakt. Er komen twee nieuwe fietsenstallingen, één met ongeveer 1.800 plaatsen en een bewaakte fietsenstalling (eerste 24 uur gratis) voor 6.000 fietsen. Daarnaast komt er een nieuw bus- en taxiplein en een P+R met ruim 500 parkeerplaatsen. Verder komen er goede informatievoorzieningen, een divers aanbod van stationsvoorzieningen en comfortabele wachtruimtes. Ook werken we aan het spoor zodat NS de treinen straks nog preciezer volgens dienstverlening kan laten rijden.

Aannemerscombinatie EdesPoort, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en Van Wijnen, bouwt op dit moment het nieuwe station. Naar verwachting is het nieuwe station in 2024 klaar. De stationsomgeving is een jaar later klaar, in 2025. Meer informatie vindt u op de website www.spoorzone-ede.nl.

Tussen station Ede-Wageningen, de Parklaan en de Sysselt, op het voormalige kazerneterrein Maurits Zuid, ontwikkelen we het World Food Center (WFC). Hier komen voedsel, wonen en werken samen. Er komen woningen, een WFC Experience voor bezoekers en een Food Innovation District voor bedrijven. Samen met horeca, cultuur en gezondheidsinstellingen vormen zij een nieuw, levendig stadsgebied.

Ga naar de projectpagina van het WFC voor meer informatie.

Deze nieuwe woonwijken zijn bijna klaar. De meeste van de 1200 woningen zijn al gebouwd en bewoond. Nu is het vooral zaak om er een echte wijk van te maken en de openbare ruimte aan te pakken. Met goede verbindingen, speelplaatsen en groen. Het gedeelte dat we Maurits-Zuid noemen is gereserveerd voor het World Food Center (WFC). Hier komen behalve bedrijven en de WFC Experience ook woningen.

Meer informatie vindt u op de website www.kazerneterreineninede.nl en www.simon-stevin.nl.

In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Zeker nu er steeds meer woningen worden opgeleverd op het Enka-terrein en de kazerneterreinen en de ontwikkelingen van het World Food Center. De Parklaan gaat de A12 met de N224 verbinden. Het voorkomt verkeersproblemen in de toekomst en houdt Ede-Oost goed bereikbaar. Kijk voor meer informatie op website van de Parklaan.

Enka Noord-West is in ontwikkeling. Op het noordelijk deel, waar het woonblok tussen de Akulaan en het spoor ligt (ten westen van de Sterkerij), is de bouw afgerond. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de openbare ruimte. Denk hierbij aan het planten van bomen en het afronden van de bestrating van de weg en de stoepen.

Voor het zuidelijk deel (‘t Hartogshof) ligt een omgevingsvergunningsaanvraag, en is begin 2023 gestart met het grondverzet. Dit betekent dat er grond wordt afgevoerd om het bouwterrein op de juiste hoogte af te werken. Meer informatie over het ontwerp van ‘t Hartogshof en de verkoop van deze woningen, is beschikbaar via de website van de ontwikkelaar.

De Kop van de Parkweg ligt in de omgeving van station Ede-Wageningen. Het wordt een levendig gebied om te wonen, werken, winkelen en uit te gaan. De deelprojecten zijn in een verschillende fase.

Het gebied bestaat uit:

  • Plandeel West, met 42 appartementen. De appartementen zijn al opgeleverd (2018).
  • Plandeel Noord, met 29 appartementen en een paviljoen. De appartementen zijn al opgeleverd (2020). Het paviljoen wordt gerealiseerd in 2022/2023.
  • Plandeel Kop van de Parkweg, met 63 appartementen. De bouw is gestart in september 2021. Verwachte oplevering is in 2023.
  • Perceel Oude Bennekomseweg, met beoogde bestemming voor wonen. De wens is om hier een vrijstaande woning, een 2 onder 1 kap of een 3 onder 1 kap te realiseren, passend bij de lintbewoning aan de Oude Bennekomseweg en Oranjelaan. Afhankelijk van ontwikkelmogelijkheden in de markt wordt dit perceel de komende jaren aangepakt.
  • Plandeel de NS-strook met parkeerplaatsen, een fietspad en een nieuwe weg vanaf de Spindop richting het benzinestation. Dit gebied is al opgeleverd (2021).
  • Herinrichting Parkweg. Er komt nieuwe riolering en bestrating en er komt een mooi nieuw plein. Het bouwrijp maken (ondergrondse infrastructuur) is al uitgevoerd (2020/2021). Het woonrijp maken (bovengrondse inrichting) wordt uitgevoerd na oplevering van het plandeel Kop van de Parkweg. Verwachting is tweede helft 2023.

Bekijk ook de informatieposter Kop van de Parkweg (pdf, 13 MB).

Tussen Ede en Wageningen werken wij aan het Pico Bello Pad. Dat is een directe asfaltverbinding met vrijwel overal voorrang voor fietsers, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor fietst u veilig, snel en comfortabel van en naar uw bestemming. Hopelijk laten hierdoor meer mensen de auto staan voor hun reizen tussen Ede en Wageningen. Het Pico Bello Pad bestaat uit verschillende onderdelen, die los van elkaar worden aangelegd.

Kijk voor meer informatie op de pagina fietsroute Ede-Wageningen

De Stationsweg verbindt station Ede-Wageningen met het centrum van Ede. De weg wordt onderdeel van de hoogwaardige fietsroute Ede-Wageningen. De weg wordt daarom ingericht als een fietsstraat, met autoverkeer in twee richtingen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Herinrichting Stationsweg.

Er rijdt veel verkeer over de Klinkenbergerweg en bewoners hebben daar last van. Daarom zijn we aan de slag gegaan om de weg rustiger te maken en overlast te verminderen. Dat doen we met verschillende maatregelen die we na onderzoek en samen met de buurt hebben uitgekozen. Zo komt er een verhoogd plateau bij Belvedere, waar ook een bushalte komt. Opstelstroken worden aangepast en er komt een rotonde bij de Ericalaan. Meer weten? Kijk op de pagina over de Klinkerbergerweg

We werken aan een veilige fietsoversteek van de Emmalaan. Dit is een onderdeel van het Pico Bello Pad tussen Ede en Wageningen; een directe asfaltverbinding met vrijwel overal voorrang voor fietsers, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer.

Fietsonderdoorgang

Er komt een fietsonderdoorgang onder de Emmalaan door. Deze onderdoorgang sluit in het noorden aan op de Oude Bennekomseweg en in het zuiden op het fietspad langs de Bennekomseweg. Bij de uitwerking van het ontwerp houden we onder andere rekening met verkeersveiligheid en andere fietsroutes rondom het station. Ook kijken we naar de omgeving en het fietscomfort. Zijn de bochten niet te scherp? Is het fietspad niet te steil? Dit zijn voorbeelden die van invloed zijn op het fietscomfort.

Stand van zaken

Tijdens de uitwerking van het ontwerp van de fietsonderdoorgang Emmalaan, is gebleken dat het geldende bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Het projectteam is gestart met de voorbereiding van deze wijziging. Hiervoor zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd, waaronder een onderzoek naar stikstofdepositie. Stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie.

Stikstof

Uit het onderzoek naar stikstofdepositie is gebleken dat het aanleggen van de fietsonderdoorgang Emmalaan stikstofuitstoot met zich meebrengt. Voor stikstofuitstoot is een landelijke norm vastgesteld. Voor alles wat boven deze norm uitkomt, is een onderbouwing nodig. De onderbouwing moet laten zien dat de stikstofdepositie geen effect heeft op Natura2000-gebied. Op basis van de onderbouwing blijkt soms dat er een vergunning van de Provincie nodig is.

Hoe nu verder?

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid rond de stikstofregelgeving, en dus ook voor het project fietsonderdoorgang Emmalaan. Tot er meer duidelijkheid is over de stikstofeisen ligt het project stil. Dit betekent dat er op korte termijn ook geen participatie-avond met omwonenden van het project zal zijn.

Wanneer en het project verdergaat, is op dit moment onduidelijk. We onderzoeken of, en zo ja welke, tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden voor de tussenliggende periode. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gedeeld. 

Het Spindopplein heeft een onderhoudsbeurt nodig en er zijn zorgen over parkeren en veiligheid. De gemeenteraad vindt de aanpak van het plein en de directe omgeving belangrijk en heeft hiervoor geld beschikbaar gemaakt. Meer weten? Kijk dan op de pagina over het Spindopplein.