Kazerneterreinen en de stationsomgeving

In de omgeving van Station Ede-Wageningen gebeurt de komende jaren veel: er komt een nieuw station, de Parklaan wordt verder aangelegd, Het World Food Center groeit verder en op de kazerneterreinen en op Enka komen steeds meer woningen in de nieuwe wijken.

Kijk op onderstaande websites voor meer informatie.

Direct naar kazerneterreineninede.nl Direct naar Spoorzone-ede.nl

Op 6 oktober 2021 hebben wij een live ‘webcast’ (online presentatie) gegeven over de ontwikkelingen in de stationsomgeving. U kunt de uitzending terugkijken. Hieronder vindt u alle vragen met antwoorden die in de uitzending zijn gesteld. Deze hebben we opgedeeld in de onderwerpen Spoorzone, Noordplein/WFC, ENKA, Parklaan, Kop van de Parkweg, Stationsweg/Klinkenbergerweg en overig.  

Spoorzone

Vraag Antwoord
Wanneer komt het parkje op het Zuidplein (waar nu fietsen staan) en hoe zal die eruit komen te zien? Ook het omliggende gebied van het station Ede-Wageningen wordt compleet vernieuwd. Over en langs het Zuidplein lopen fiets- en voetgangersroutes. De resterende ruimte wordt groen ingericht met eiken, beuken en hagen in gras. De verwachting is dat de nieuwe omgeving kan worden ingericht in 2024. 
Gaat het station: Station Ede heten? Of blijft het eeuwig Ede Wageningen? Het blijft station Ede-Wageningen. 
Is er nagedacht over geluidsbelasting? Denk aan bussen treinen en kiss and ride? Aan de westkant van het station en tussen het viaduct Sysselt en het station wordt geluidswering aangebracht. Aan de kant van de Parkweg komt een geluidsscherm tussen de fiets- en voetgangers tunnel en het begin van de Blokkenweg.
Komt er nog steeds een fietsbrug over de klinkerbergerweg van Ffrisopark naar Noordplein? Tijdens de werkzaamheden van Spoorzone komt er een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug als vervanging van de oversteek bij het meest noordelijke perron. Binnen het project Spoorzone komt geen definitieve brug. Binnen het project Noordplein WFC zit de fietsbrug wel in het plan, maar het ontwerp en haalbaarheid moeten nog onderzocht worden. 
Komt er op de locatie van garage Kirpenstijn een appartementencomplex van 8 woonlagen? Met de startnotitie begint het formele traject om concrete plannen te maken voor Noordplein en de omliggende plekken. Hierover zijn nog geen besluiten genomen de ontwikkelaar zit nog in een verkenningsfase. 
Waar komen de fietsenstallingen? Er is bijvoorbeeld nu bijna geen plekje meer te vinden Naast de entree van het nieuwe station komen nieuwe fiets- en parkeervoorzieningen. In het stationsgebouw zelf komt een bewaakte fietsenstalling voor 5.800 fietsen (eerste 24 uur gratis). Aan de centrumkant van het station komt een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen. 
Ontwikkeling Kirpestein- Momenteel bestemmingsplan Manderweg, komt hiervoor een nieuw (deel) bestemmingsplan of wordt de hele hoek ten oosten van de kippenlijn uit de Maanderweg getild? Met de startnotitie begint het formele traject om concrete plannen te maken voor het Noordplein en de omliggende plekken. Hier wordt op termijn een nieuw bestemmingsplan / omgevingsplan voor opgesteld. 
Hoe wordt er rekening gehouden met de Keetmolen? Zodat die voort kan blijven bestaan? Er wordt rekening gehouden met de molenbiothoop en dat is als zodoende in de startnotitie verwerkt. 
Blijven de perrons bereikbaar via de oude (= straks westelijke) tunnel? Deze tunnel komt te vervallen. Naast de huidige tunnel komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Functioneel is deze tunnel alleen bedoeld om aan de andere zijde van het spoor te komen. De perrons zijn straks bereikbaar via de oostelijke tunnel. Perron 1 (meest noordelijke perron) is nog wel te voet bereikbaar vanaf het huidige Stationsplein.
Komt er nog een parkeergarage bij het station? Er komt een parkeergarage met ruim 500 plaatsen aan de zuidzijde van het nieuwe station. Vanuit de parkeergarage is de hoofdentree snel en gemakkelijk te bereiken. 
Waarom wordt er besloten om de Kerkweg eerst te sluiten en niet na de bouw van het station? Hoorde net al een verkeerstop tijdens de bouw? Vanaf december 2021 rijden er meer treinen als gevolg van Programma Hoogfrequent Spoor. Daarmee wordt de overweg onveiliger, er komen meer treinen langs en is de overweg vaker dicht. 
Is de bocht en de helling van de fietsviaduct goed toegankelijk ook voor de minder valide fietser? Het langzaamverkeersviaduct voldoet qua toegepaste hellingspercentage aan de landelijke richtlijnen.
Waar komt de nieuwe fietsenstalling en wanneer wordt die gebouwd en wanneer gaat die open? Naast de entree van het nieuwe station komen nieuwe fiets- en parkeervoorzieningen. In het stationsgebouw zelf komt een bewaakte fietsenstalling voor 5.800 fietsen (eerste 24 uur gratis). Aan de centrumkant van het station komt een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen. De grote fietsenstalling op het nieuwe stationsplein zal eind 2023 open gaan. De fietsenstalling aan de centrumzijde volgt later, waarschijnlijk medio 2024. Hier komt naar alle waarschijnlijkheid een fietsenstalling op een tijdelijke locatie, totdat de definitieve stalling opengaat.
Krijgt het station nog parkjes? Het station krijgt een groene inrichting. Het heeft een natuurlijke, Veluwse uitstraling met een kenmerkende houten overkapping en een goede aansluiting op de omgeving. Zowel het Zuidplein als het Firsopark worden groen ingericht. Het voorplein bij het stationsgebouw krijgt een groene uitstraling door het gebruik van plantvakken. 
Het geluidsscherm. Geeft die geen weerkaatsing naar de andere kant van het spoor? Nee, de schermen zijn van akoestisch absorberend materiaal: geluidsreflectie is zeer beperkt, en vindt dan plaats bij het passeren van een trein – dus wordt dan door de trein geblokkeerd. Dus aan de schermzijde wordt het geluid ‘afgevangen’ en gereduceerd, zonder dat het aan de overzijde toeneemt.
Een reiziger die op de fiets uit bijvoorbeeld Veldhuizen komt, hoe komt die het snelst op het perron? Aan de noordzijde van het station komt een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen. Deze stalling biedt bovendien direct toegang tot perron 1. In het stationsgebouw aan de zuidzijde komt een bewaakte stalling voor nog eens 6.000 fietsen (eerste 24 uur gratis stalling). Deze stalling is voor fietsers gemakkelijk te bereiken via de doorfietsroute Veenendaal – Arnhem over het Albertsviaduct.
Komt er een bouw webcam zodat wij vanuit onze luie stoel mee kunnen genieten? Ja, die komt er. We zullen de grote mijlpaalmomenten, waaronder de werkzaamheden in de zomer van 2022, live streamen via een bouwwebcam. Deze is te benaderen via de Spoorzone Ede app.
Wat gebeurt er met de oude perron tunnel? Deze tunnel wordt verwijderd na de ingebruikname van de nieuwe oostelijke perrontunnel.
Blijft er een vrij overloop over de Klinkerbergerweg, net zoals nu dat je parallel langs het spoor loopt? De oversteek van de Klinkenbergerweg komt aan de zuidzijde van de sporen te liggen.
Wat is een Railinzetplaats? Dit is een toegangspoort voor onderhoud aan de spoorweginfrastructuur
Ik zie staan dat de overweg Sysselt helemaal weggaat. Hoe kunnen de bewoders van het Enka het bos in komen? Moet dat dan via de fietsviaduct? Zij kunnen via het langzaamverkeersviaduct (tevens voor voetgangers) het bos bereiken.
Worden er ruim voldoende bomen herplant voordat de bomen voor dit plan worden gekapt? Waar gaat de herplant plaatsvinden? De herplant vindt plaats zodra de werkzaamheden zijn afgerond en er ruimte is om te herplanten, dit gebeurt zoveel mogelijk nabij de plekken waar gekapt is. 
Wordt het fietspad bij de spoorweg overgang bij de Kerkweg meteen op elkaar aangesloten? Langs het spoor. Ja, de fietspaden aan de zuidzijde van het spoor bij de spoorwegovergang Kerkweg worden op elkaar aangesloten. 
Welke alternatieve route is er voor het sluiten van de Kerkweg overweg voor wandelaars? De Somatunnel is geschikt voor voetgangers en fietsers. 
Hoe komt de reizigersingang aan de noordkant eruit te zien en waar komt die nieuwe ingang? De ingang komt aan de zijde van het Frisopark. Vanuit het Frisopark kunnen reizigers de perrontunnel bereiken te voet. 
Is al bekend wanneer het fietsviaduct geplaatst wordt? Naar verwachting gebeurt dit in de 2e helft van 2022. Via de Spoorzone Ede app vindt u de meest recente uitvoeringsplanning.
Nu staan er bouwketen op het parkeerterrein nabij het station, wat komt er op die locatie nadat de bouw van station gereed is? Met de startnotitie begint het formele traject om concrete plannen te maken voor het Noordplein en de omliggende plekken. Hier wordt op termijn een nieuw bestemmingsplan / omgevingsplan voor opgesteld. 
Is er bij het station en in de stationsomgeving ook over toegankelijkheid nagedacht? Jazeker. Zo komen er bijvoorbeeld liften naar de perrons, ook is goed nagedacht over blindegeleidelijnen. 
Komt de fietsbrug er over spoor tussen Enka en Food Valley, en wanneer? Ja, het fiets- en voetgangersviaduct komt er, naar verwachting eind 2022.
Wat doen jullie om parkeeroverlast tegen te gaan nu parkeerplaatsen zijn verdwenen en verplaatst? Er is in het verleden een alternatieve P+R gecreëerd aan de Nieuwe Kazernelaan met voldoende capaciteit.  
Welke functie heeft de stationstoren?  Het is een wachtruimte voor reizigers. Ook komt er een stationsklok op de toren.
Waarom is er voor het Noordplein gekozen als locatie voor het projectkantoor van de aannemer? De ruimte is schaars in Ede, er wordt veel gebouwd en dat vergt ruimte. Er zijn verschillende werkterreinen ter beschikking gesteld aan EdesPoort. Eén daarvan is het Noordplein. We hebben gekeken hoe we de terreinen functioneel inrichten en tegelijkertijd zo min mogelijk hinder creëren voor de omgeving. Aan de oostzijde van de Klinkenbergweg liggen de werkterreinen relatief het verst van de bebouwing. Daarom hebben we daar onze depots, opslag van materialen, voorbouwlocatie et cetera voorzien. Het Noordplein is een centraal en druk punt, waar veel reizigers op af komen en waar veel mensen omheen wonen. Daarom kiezen we ervoor het plein alleen functioneel te gebruiken als huisvesting voor kantoorpersoneel. Dit levert namelijk relatief weinig overlast op voor de omgeving. Daarnaast heeft de opdrachtgeverscombinatie hier in het verleden al op voorgesorteerd, het P+R aan de Nieuwe Kazernelaan is gerealiseerd om reizigers die met de auto komen, te voorzien van een (gratis) parkeerplaats. De laatste reden voor deze locatie is het infocentrum. We willen graag geïnteresseerden voorzien van informatie over het project. Fijn om dat op een centrale plek te doen, waar ook reizigers even binnen kunnen stappen.  
Wanneer kan ik terecht in het informatiecentrum? De verwachting is dat dit vanaf medio november kan. Openingsdata en -tijden communiceren we later deze maand nog via de Spoorzone Ede-App en de projectwebsite spoorzone-ede.nl. 
Hoe ziet dat hout er over een paar jaar uit? De houten liggers van de perronkap, stationsgebouw en luifel worden aan de buitenzijde bekleed met zink. De binnenzijde van de perronkap blijft vuren, wat in de loop van de tijd grijzer wordt.
Waar worden er geluidschermen geplaatst?  Aan de westzijde van het station en tussen het viaduct Sysselt en het station wordt geluidswering aangebracht. Aan de zijde van de Parkweg komt een geluidsscherm tussen de fiets- en voetgangers tunnel en het begin van de Blokkenweg.
Welke functie heeft de stationstoren? Wachtruimte

Noordplein/WFC

Vraag Antwoord
Kan je ook een kantoorruimte huren in de Mauritskazerne zonder voedsel bedrijf? World Food Center biedt alleen ruimte aan organisaties in de voedselsector of die daaraan direct verbonden zijn. Dus organisaties die zich bezighouden met de productie, distributie, verkoop, consumptie of onderzoek naar voedsel. Dat kunnen bedrijven zijn, maar ook brancheorganisaties of andere non-profit organisaties. Op World Food Center zal slechts beperkte productie van goederen of levensmiddelen plaatsvinden. Deze activiteiten vallen doorgaans in een zwaardere milieucategorie.
Komen er ook winkels op het World Food Center voor dagelijkse behoefde bijv bakker groenteman? Het is niet de bedoeling dat dit gebied een retailgebied wordt. Zo zullen er geen winkels of een supermarkt komen. Desondanks is het WFC is een gebied met een mix aan functies, waarbij voedsel het belangrijkste thema is. Het is daarom niet ondenkbaar dat er bedrijven zijn die als nevenfunctie producten verkopen. Het zullen dus ondergeschikte functies in het gebied zijn.
Blijft de Stingerbol behouden? Ja, de Stingerbol is een locatie voor kunst, cultuur en evenementen.
Wat gebeurt er met de stormbaan? De Stormbaan wordt hersteld, zodat het kan fungeren als omgeving voor sport en beweging.
Ik ben benieuwd wat de status is van de geplande houten gebouwen achter de Frisokazerne en het geplande restaurant in het voormalige ketelhuis. Wanneer wordt er met de bouw begonnen? Het Ketelhuis is verkocht. Ondertussen wordt voor zowel het Ketelhuis als voor de houten gebouwen gewerkt aan een definitief ontwerp. Vanuit daar zal de bouw beginnen. Start bouw wordt verwacht in 2022.
Bij de aankoop van appartementen aan de keetmolenweg zijn door de makelaars meerdere keren de appartementen verkocht met in de beschrijvingen dat er een groen park op de plaats van het oude parkeerterrein komt. Is daar valse informatie gegeven? De grond is van de gemeente en vanuit de gemeente zijn er nooit besluiten voor concrete plannen over het Noordplein genomen. Met de startnotitie begint het formele traject om concrete plannen te maken voor dit plein.

ENKA

Vraag Antwoord
Waar gaan de bezoekers van De Fietser parkeren? De bezoekers kunnen in de openbare ruimte rondom de Fietser gaan parkeren. Hier is qua berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen rekening gehouden. Op bijzonder drukke dagen kunnen de bezoekers ook terecht in de P&R van het station.
Wat komt er tussen de nieuwe appartementen + de fietser en het spoor? Dat wordt ingevuld met beplanting, groen, parkeren en speelvoorzieningen. Ook komt er een fietsverbinding tussen het station en het fietsviaduct.

Parklaan

Vraag Antwoord
Neem nieuwe busverbinding voor Ede-oost mee voordat er massaal gebouwd wordt met woningen en parklaan. Anders kan je geen bus meer laten rijden. In het ontwerp van de Parklaan wordt al rekening gehouden met het reserveren van ruimte voor nieuwe bushaltes. Zodat deze altijd (zonder dat daarvoor bomen hoeven te worden gekapt of andere objecten weggehaald hoeven worden) aangelegd gaan worden zodra er een nieuwe buslijn gepland wordt. De buslijnen worden door de Provincie Gelderland bepaald, niet door de Gemeente Ede.
Komt het theehuis er nog? Er staat een Theehuis aan de Edeseweg. Dit Theehuis is onderdeel van het rijksmonumentaal landgoed Hoekelum. Het theehuis wordt ongeveer 10 meter naar achteren verplaatst en daarna gerestaureerd. Daarmee ontstaat ruimte voor de nieuwe afslag vanaf de Edeseweg naar het landgoed.

Kop van de Parkweg

Vraag Antwoord
Gaat benzinepomp weg aan Parkweg? Nee, er zijn op dit moment geen plannen/mogelijkheden om de benzinepomp hier weg te halen.
Waarom is nu de Parkweg afgesloten voor fietsers en voetgangers? I.v.m. de veiligheid tijdens de ruwbouwfase. Er komen zometeen grote kranen te staan, waar nog vrachtwagens langs moeten met zwaar materiaal. Er blijft dan te weinig ruimte over om fietsers en voetgangers op een veilige manier tussen het benzinestation en het bouwterrein te laten gaan. De situatie blijft gemonitoord. Op het moment dat we denken dat er voldoende ruimte/veiligheid te waarborgen is, dan zal het fietspad opengesteld worden. Wij verwachten dat dit bij start afbouwfase kan.

Stationsweg/Klinkenbergerweg

Vraag Antwoord
Waarom wel reactie en overleg met Klinkenbergerweg maar Berkenlaan bewoners worden volledig genegeerd. Er is een brede uitnodiging uitgegaan naar omwonenden om deel te nemen aan de klankbordgroep bij projecten Stationsweg en Klinkenbergerweg. Voor eventuele afsluiting Berkenlaan-oostzijde worden de bewoners eerst apart geraadpleegd. Bij de aanpassing kruising Stationsweg-Berkenlaan is de wens bewoners Berkenlaan meegenomen voor meer parkeerplaatsen.
Wordt er rekening gehouden met goede waterafvoer bij hevige regenval? Er wordt afgestemd met afdeling water bij de uitwerking van ontwerpen. Waar mogelijk worden aanpassingen meegenomen. Er liggen ook opgaven voor goede waterafvoer ter hoogte van het noordplein en omgeving, hier werken verschillende projecten samen.
Hoe gaan de bussen straks rijden richting stationsweg? Over de Berkenlaan? Vooralsnog zal de Klinkenbergerweg de doorgaande route worden van de bussen, omdat zij vanaf ENKA komen en via de Albertstunnel en Raadhuisstraat (en vice versa) in een rechte strek rijden. Ter hoogte van de Ericalaan zullen de lokale bussen afbuigen richting de Stationsweg. Er bestaat een mogelijkheid dat de buurt buslijn 6 via de Stationsweg rijdt. Dit is wordt deels duidelijk als de nieuwe concessie voor busvervoer eind 2022 gereed is, en wanneer het station en stationsweg gereed zijn.
Wordt er rekening gehouden met motorrijders voor de middengeleiding op de nieuwe inrichting van de Stationsweg? Er wordt met alle typen verkeer rekening gehouden. Naast de fietsende tweewielers moeten ook motoren veilig kunnen inhalen indien nodig.
Er komen erg veel woningen bij, dus ook veel auto’s. Klinkenbergerweg is nu al file rijden. Zeker met stoplicht verderop. Hoe gaan we dit doen? De Parklaan zal veel verkeer gaan verwerken in Ede-Oost, waardoor de Klinkenbergerweg rustiger moet worden. Dit willen we stimuleren door een reeks maatregelen op de Klinkenbergerweg, zodat doorgaand verkeer en ook een deel van het bestemmingsverkeer via de Parklaan zal rijden. Voorbeelden van de maatregelen zijn het aanpassen van kruispunten, anders instellen van verkeerslichten, snelheidsremmers, minder ruimte voor auto's en betere oversteekvoorzieningen.

Er komt een nieuw station Ede-Wageningen. Ook het omliggende gebied wordt aangepakt. Er komen twee nieuwe fietsenstallingen, één met ongeveer 1.800 plaatsen en een bewaakte fietsenstalling (eerste 24 uur gratis) voor 6.000 fietsen. Daarnaast komt er een nieuw bus- en taxiplein en een P+R met ruim 500 parkeerplaatsen. Verder komen er goede informatievoorzieningen, een divers aanbod van stations voorzieningen en comfortabele wachtruimtes. Door uitbreiding van het spoor komen er meer verbindingen per uur.

Aannemerscombinatie EdesPoortbestaande uit Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en Van Wijnen gaat het nieuwe station bouwen. De komende periode bereidt de aannemerscombinatie de bouw voor. De eerste bouwactiviteiten starten dit jaar. In 2024 kan dan het nieuwe station in gebruik worden genomen, het project is dan helemaal klaar in 2025. Meer informatie vindt u op de website www.spoorzone-ede.nl.

 

Tussen station Ede-Wageningen en de Sysselt, op het voormalige kazerneterrein Maurits Zuid, ontwikkelen we het World Food Center (WFC). Hier komen voedsel, wonen en werken samen. Er komt een WFC Experience voor bezoekers en een Food Innovation District voor bedrijven. Samen met woningen, horeca, cultuur en gezondheid vormen zij een nieuw, levendig stadsgebied.

Bekijk ook de informatieposter World Food Center (pdf, 3 MB).

Ga naar de projectpagina van het WFC voor meer informatie.

Op de voormalige kazerneterreinen in Ede komt een nieuwe woonwijk. Hier worden ongeveer 1.200 woningen gebouwd. De wijk krijgt een grote verscheidenheid aan woningen. Koop, (Sociale) huur, duur en betaalbaar, van vrijstaande woningen tot (luxe) appartementen. De woningen worden ontworpen en gebouwd door verschillende ontwikkelaars. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met verschillen in hoogte en de statige bomen en lanen die er al liggen. Een deel van de eeuwenoude bomen blijft dan ook staan. Dat geldt ook voor 37 bijzondere en in veel gevallen monumentale gebouwen. Deze krijgen allemaal een nieuwe bestemming, varierend van woningen tot bedrijfsruimte en ateliers. Alles is mogelijk op de kazerneterreinen. Maurits zuid is gereserveerd voor het World Food Center (WFC). Hier komen behalve bedrijven en de WFC Experience ook woningen.

Planning

Iedere maand worden wel woningen opgeleverd. Wanneer alle woningen opgeleverd zijn kan gestart worden met het woonrijp maken van de terreinen. Dat betekent dat de openbare ruimte dan definitief wordt ingericht. Naar verwachting zijn de kazerneterreinen (behalve het gedeelte voor WFC) binnen enkele jaren helemaal klaar.

Communicatie

De kazerneterreinen hebben een eigen website: www.kazerneterreineninede.nl. Daarnaast heeft het project ook een eigen digitale nieuwsbrief en facebookpagina. Het voormalige kazerneterrein Simon Stevin heeft ook een eigen website www.simon-stevin.nl, nieuwsbrief en facebookpagina.

In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Zeker nu er steeds meer woningen worden opgeleverd op het Enka-terrein en de kazerneterreinen en de ontwikkelingen van het Wold Food Center. De Parklaan gaat de A12 met de N224 verbinden. Het voorkomt verkeersproblemen in de toekomst en houdt Ede-Oost goed bereikbaar. Kijk voor meer informatie op website van de Parklaan.

Het Enka-terrein (deel Noord-West) wordt een nieuw woon- en werkgebied. In het gebied komen woningen, kleinschalige bedrijfsruimten, horeca en parkeergelegenheid.

Stand van zaken/planning

Voor het grootste deel van het Enka-terrein heeft de gemeenteraad jaren geleden al een bestemmingsplan vastgesteld. Voor Enka Noord-West is dit nog niet gebeurd.

Op dit moment maakt de ontwikkelaar een plan voor dit gebied. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze liggen naar verwachting ter inzage medio 2020.

Bekijk ook de informatieposter Enka Noordwest (pdf, 4 MB).

De Kop van de Parkweg ligt in de omgeving van station Ede-Wageningen. Het wordt een levendig gebied om te wonen, werken, winkelen en uit te gaan. De deelprojecten zijn in een verschillende fase.

Het gebied bestaat uit:

 • Plandeel West, met 42 appartementen. De appartementen zijn al opgeleverd (2018).
 • Plandeel Noord, met 29 appartementen en een paviljoen. De appartementen zijn al opgeleverd (2020). Het paviljoen wordt gerealiseerd in 2022/2023.
 • Plandeel Kop van de Parkweg, met 63 appartementen. De bouw is gestart in september 2021. Verwachte oplevering is in 2023.
 • Perceel Oude Bennekomseweg, met beoogde bestemming voor wonen. De wens is om hier een vrijstaande woning, een 2 onder 1 kap of een 3 onder 1 kap te realiseren, passend bij de lintbewoning aan de Oude Bennekomseweg en Oranjelaan. Afhankelijk van ontwikkelmogelijkheden in de markt wordt dit perceel de komende jaren aangepakt.
 • Plandeel de NS-strook met parkeerplaatsen, een fietspad en een nieuwe weg vanaf de Spindop richting het benzinestation. Dit gebied is al opgeleverd (2021).
 • Herinrichting Parkweg. Er komt nieuwe riolering en bestrating en er komt een mooi nieuw plein. Het bouwrijp maken (ondergrondse infrastructuur) is al uitgevoerd (2020/2021). Het woonrijp maken (bovengrondse inrichting) wordt uitgevoerd na oplevering van het plandeel Kop van de Parkweg. Verwachting is tweede helft 2023.

Bekijk ook de informatieposter Kop van de Parkweg (pdf, 13 MB).

Er komt een prettige, comfortabele en veilige doorfietsverbinding tussen Ede-Centrum, via het station en Bennekom naar Wageningen-Centrum/WUR. De volgende delen worden onderscheiden:

 • Verbinding Ede-Centrum en station Ede-Wageningen (via de Stationsweg)
 • Fietstunnel onder het spoor (project Spoorzone)
 • Fietsoversteek Emmalaan
 • Project Parklaan
 • Route door Bennekom
 • Route richting Wageningen centrum/WUR

Kijk voor meer informatie op de pagina doorfietsroute Ede-Wageningen

De Stationsweg wordt onderdeel van doorfietsroute Ede-Wageningen. Daarom verwachten we in de toekomst meer fietsers. Omdat de Stationsweg in de huidige vorm niet geschikt is voor fietsers, gaan we de weg aanpassen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Herinrichting Stationsweg.

De Bewonersgroep Leefbaarheid Klinkenbergerweg en de gemeente werken samen aan een projectvoorstel om de leefbaarheid van de Klinkenbergerweg te verbeteren. In dit projectvoorstel brengen we in beeld welke problemen er zijn. Ook geven we aan welke maatregelen mogelijk zijn om de situatie te verbeteren. Samen werken we dit voorstel uit en stellen voor hoe dit betaald kan worden. Als het voorstel is uitgewerkt, leggen we dit in het najaar voor aan de gemeenteraad. Zij besluiten of de maatregelen uitgevoerd kunnen worden en of er voldoende geld beschikbaar is.

Kijk voor meer informatie op www.ede.nl/klinkenbergerweg.

We werken aan een veilige fietsoversteek van de Emmalaan op de snelle fietsroute Ede-Wageningen. Daarbij kijken we onder andere naar de verkeersveiligheid, fietsroutes, fietscomfort en leefomgeving. Met de westelijke fietstunnel onder het spoor door in het verlengde van de Stationsweg, is de oversteek van de Emmalaan vanaf het centrum van Ede gezien het volgende knelpunt op de doorfietsroute Ede-Wageningen. Daarom moet op dit punt een veilig oversteek worden gemaakt.

Stand van zaken

Omwonenden en ondernemers spraken in 2018 mee over een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. In september heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders om te kiezen voor de variant ‘Tunnel Oude Bennekomseweg (pdf, 553 KB)'. In 2020 is gestart met het vervolgtraject waarin de variant verder werd uitgewerkt en ingepast in de omgeving. Bij het uitwerken is goed gekeken naar de mogelijkheden voor groen binnen de beschikbare ruimte van de Oude Bennekomseweg. Op basis van deze uitwerking wilde de gemeente met direct omwonenden in gesprek, maar vanwege corona is dit vorig jaar uitgesteld. In 2021 wordt de participatie met de buurt weer opgepakt. Hierbij kunnen de direct omwonenden meedenken over de detailinpassing van bijvoorbeeld groen. Zij willen graag een zo groen en ruimtelijk mogelijke inpassing van de tunnel. Voor het participatietraject is een participatiekader opgesteld en vastgesteld door het college. IPV Delft heeft de opdracht gekregen om het ontwerp te maken. Zij zijn aan de slag met de uitwerking van het ontwerp.

Bekijk ook de informatieposter Oversteek Emmalaan. (pdf, 2 MB)