Vluchtelingen uit Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. In gemeente Ede worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op de Legerplaats Harskamp en bij inwoners thuis. Ook veel inwoners bieden hun hulp aan.

We vangen mensen op die gevlucht zijn uit Oekraïne. Er zijn vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit of een Oekraïense verblijfsvergunning. Zij worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen van gemeente Ede. Er zijn ook mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne die daar een studie- of werkvisum hadden of een vluchtelingenstatus hadden (derdelanders). Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne mogen ook gebruikmaken van de rechten van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De Raad van State heeft aangegeven dat zij in januari 2024 uitspraak doet over of derdelanders blijven vallen onder deze richtlijn.

Veel informatie vindt u op de verzamelsitevan onder meer VluchtelingenWerk Nederland of op onze pagina met folders gericht op Oekraïners. Informatie over opvang in gemeente Ede vindt u hieronder. Deze pagina's worden steeds aangevuld.