Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

 • U stopt na uw 55e jaar met uw bedrijf en heeft te weinig inkomen om van te leven.
 • Dan heeft u misschien recht op een uitkering: de IOAZ.
 • U moet deze uitkering aanvragen vóórdat u stopt met uw bedrijf.
 • De uitkering start op de dag dat uw bedrijf is gestopt.
 • Als u samenwoont met een partner, krijgt u een gezinsuitkering.

Voor het aanvragen van de IOAZ-uitkering gelden onder andere deze regels:

 • U vraagt de uitkering aan voordat u stopt met uw bedrijf.
 • U moet stoppen met uw bedrijf en heeft te weinig inkomen om van te leven.
 • U voldoet aan de inkomensgrens van de IOAZ.
 • U bent ouder dan 55 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U krijgt de uitkering nadat u gestopt bent met uw werk als zelfstandige.
 • U werkt minimaal tien jaar als zelfstandige. Of drie jaar als zelfstandige en daarvoor zeven jaar in loondienst.

 • De IOAZ-uitkering vraagt u aan bij het Werkplein Regio Foodvalley.
 • Dit doet u vóórdat u stopt met uw bedrijf.
 • U kunt hiervoor een afspraak maken met de consulent van het loket Bijstand voor Zelfstandigen.

Wat u nodig heeft voor het gesprek:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een bewijs van uw woonsituatie: huurcontract of eigendomsbewijs
 • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden
 • Boekhouding (jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting) van de laatste drie jaar

Besluit en bezwaar

We nemen na dit gesprek binnen acht weken een besluit. Bent u het niet eens met die beslissing, dan kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.