Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  • U stopt na uw 55e jaar met uw bedrijf en heeft te weinig inkomen om van te leven.
  • Dan heeft u misschien recht op een uitkering: de IOAZ.
  • U moet deze uitkering aanvragen voordat u stopt met uw bedrijf.
  • De uitkering start op de dag dat uw bedrijf is gestopt.
  • Als u samenwoont met een partner, krijgt u een gezinsuitkering.