Bijzondere bijstand (maatwerk)

 • Met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen, kunt u onverwachte kosten soms niet betalen. Vraag dan een vergoeding aan voor bijzondere bijstand (maatwerk).
 • Het gaat om noodzakelijke kosten door bijzondere omstandigheden.
 • De kosten kunt u niet ergens anders vergoed krijgen.
 • U hoort binnen acht weken na uw aanvraag of u bijzondere bijstand krijgt.

Dit zijn de voorwaarden om bijzondere bijstand te kunnen krijgen:

 • U woont in de gemeente Ede.
 • U heeft een laag inkomen en uw vermogen is niet meer dan 3.000 (voor alleenstaanden) en 6.000 (voor alleenstaande ouders en samenwonenden). Het bedrag van uw maandinkomsten telt daarbij niet mee.
 • U heeft onverwachte, noodzakelijke kosten door bijzondere, persoonlijke omstandigheden.
 • U kunt deze kosten niet betalen.
 • U krijgt geen vergoeding via andere regelingen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zelf betalen

Is uw inkomen te hoog? Dan komt u misschien toch in aanmerking voor bijzondere bijstand (maatwerk). U betaalt dan een deel van de kosten.

 • De kosten mogen nog niet gemaakt zijn. Vraag dus bijzondere bijstand (maatwerk) aan voordat u de kosten maakt.
 • Heeft u een bijstandsuitkering? Doe dan uw aanvraag via uw inkomensconsulent.
 • Geen bijstandsuitkering? Stuur dan een mail naar consulenten@ede.nl of bel om uw aanvraag te doen.
 • Wilt u een maandelijkse vergoeding van kosten aanvragen vanuit bijzondere bijstand (maatwerk)? Doe dan de aanvraag in hetzelfde jaar als het jaar waarin u de kosten maakt.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

 • Een salarisstrook of bewijs van inkomsten uit werk.
 • De factuur of rekening van de kosten.
 • Uw laatste bankafschriften.
 • Een legitimatiebewijs.

Bewindvoering en griffiekosten

 • De vergoeding voor bewindvoering of griffiekosten (van de rechtbank) vraagt u digitaal aan via Berekenuwrecht.nl.
 • U heeft hiervoor DigiD nodig.

Na het invullen van een vragenlijst ziet u meteen of u in aanmerking komt en kunt u de aanvraag indienen.

Kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

 • Kosten voor bewindvoering.
 • Extra kosten door uw ziekte of beperking. Bijvoorbeeld extra beddengoed of kleding, kosten voor een persoonlijk alarm en maaltijdvoorzieningen.
 • Kosten van rechtsbijstand. Moet u meerdere inkomensafhankelijke bijdragen in een kalenderjaar betalen? Dan mag u deze bij elkaar optellen.

Voor deze kosten krijgt u in beginsel geen vergoeding:

 • Medische kosten. Voor het betalen van bijvoorbeeld bril, tandarts of fysiotherapie, kunt u onze collectieve zorgverzekering afsluiten.
 • De aanschaf van een computer, wasmachine, koelkast of andere gebruiksgoederen.

Komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan? En heeft u er ook niet voor kunnen sparen? Neem dan contact met ons op. Misschien kunt u een lening krijgen. Bijvoorbeeld als er meerdere apparaten tegelijk defect raken zoals een wasmachine en koelkast.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in de privacyverklaring.