Bijstand voor zelfstandigen

 • Heeft u financiële ondersteuning nodig voor levensonderhoud? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
 • Ondersteuning kan op twee manieren: met een tijdelijke bijstandsuitkering en/of met bedrijfskapitaal.
 • Welke ondersteuning u krijgt, hangt af van uw bedrijfs-, inkomens- en woonsituatie.
 • Bekijk een filmpje met meer uitleg over het Loket bijstand voor zelfstandigen.
 • Gemeente Ede voert deze regeling ook uit voor gemeente Wageningen en Renkum.

U kunt in aanmerking komen voor bijstand als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Ede, Wageningen of Renkum.
 • U bent ouder dan 18 jaar en ontvangt nog geen AOW.
 • U bent voor uw inkomen afhankelijk van de inkomsten uit uw bedrijf of het zelfstandig uitoefenen van uw beroep.
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • U heeft alleen, of samen met degenen met wie u het bedrijf (beroep) uitoefent, de volledige zeggenschap over het bedrijf. Daarnaast draagt u ook de financiële risico’s van uw bedrijf.
 • U werkt per jaar minimaal 1.225 uur voor uw eigen bedrijf.
 • U heeft alle diploma’s en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u voldoende om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te kunnen voldoen.

Om ondersteuning aan te vragen, maakt u eerst een afspraak met de consulent van het loket Bijstand voor Zelfstandigen op het Werkplein Regio Foodvalley. Bel op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur naar 14 0318 om een afspraak te maken. Na uw aanvraag nemen we binnen dertien weken een besluit.

De consulent geeft u tijdens het gesprek meer informatie over de mogelijkheden. Ook kijkt de consulent samen met u naar uw zakelijke en privévermogen. Daarom moet uw administratie bijgewerkt en actueel zijn.

U heeft nodig bij het gesprek:

 • Een geldig legitimatiebewijs zoals paspoort of identiteitskaart.
 • Gegevens van uw woon- en gezinssituatie, bijvoorbeeld huurovereenkomst, koopakte, woonkosten.
 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, aangiftes Belastingdienst en de voorlopige cijfers van het huidige boekjaar.
 • Het inkomen van u en uw gezin naast de bedrijfsinkomsten.
 • Uw bedrijfsplan.

Besluit en bezwaar

Is uw aanvraag compleet? Dan nemen we binnen dertien weken een besluit. Als het nodig is, verlengen we deze periode met nog eens dertien weken. Bent u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.

Wij kunnen u op twee manieren ondersteunen: met een tijdelijke bijstandsuitkering en/of met bedrijfskapitaal.

Bijstandsuitkering

 • Deze inkomensondersteuning is tijdelijk.
 • De hoogte van uw uitkering is gekoppeld aan de bijstandsnorm.
 • Het gaat om een renteloze lening.
 • Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u later de renteloze lening terug of wij besluiten dat u niets hoeft terug te betalen.

Bedrijfskapitaal

 • De hoogte van het bedrijfskapitaal dat u ontvangt, wordt bepaald door de noodzaak en mogelijkheden.
 • Het gaat om een lening waarover u rente betaalt.
 • De lening lost u uiterlijk binnen 10 jaar af.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.