Bijstand voor zelfstandigen

  • Wanneer u na 1 oktober 2021 nog financiële ondersteuning nodig heeft voor levensonderhoud dient u een beroep te doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
  • Ondersteuning kan op twee manieren: met een tijdelijke bijstandsuitkering en/of met bedrijfskapitaal.
  • Welke ondersteuning u krijgt, hangt af van uw bedrijfs-, inkomens- en woonsituatie.
  • Bekijk een filmpje met meer uitleg over het Loket bijstand voor zelfstandigen.
  • Gemeente Ede voert deze regeling ook uit voor gemeente Wageningen.