Inkomensregelingen kinderen

 • Is uw inkomen minder dan 130% van de bijstandsnorm? En wilt u dat uw kind mee kan doen aan activiteiten op school en buiten school, zoals sporten en diplomazwemmen?
 • Of een fiets en laptop krijgen als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat?
 • Vraag dan deze regelingen digitaal aan op de website van Bereken uw Recht (via onderstaande knop).
 • De inkomensregelingen voor kinderen kunt u ook aanvragen voor uw pleegkind(eren).
 • Hulp nodig bij digitaal aanvragen? Ga naar loket DigiHulp, bij het Werkplein regio FoodValley.
Aanvragen regelingen voor kinderen

Recht op kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Werkt u of volgt u een opleiding en gaat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang? Dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kunt u aanvragen via de Belastingdienst. Daarvoor heeft u DigiD nodig. Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Wijzigingen in uw situatie kunt u daar ook doorgeven.

Deelname parttime werk, inburgerings- en/of re-integratietraject gemeente

Heeft u kinderopvang nodig voor deelname aan parttime werk, een inburgerings- en/of re-integratietraject én ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan is het voor ouders mogelijk om naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, een bijdrage in de kosten van kinderopvang van de gemeente te ontvangen.  

Hoogte bijdrage

 • U krijgt een bijdrage in de kosten voor het aantal uur dat u werkt of een traject volgt.
 • We berekenen de bijdrage over het door de Belastingdienst vastgestelde maximum uurtarief.
 • Er geldt naast deze bijdrage van de gemeente ook een eigen bijdrage, omdat kinderopvangcentra vaak een uurtarief hebben boven het vastgestelde maximum.
 • De kosten boven dat maximum betaalt u zelf.

Aanvragen

Een aanvraagformulier kunt u invullen samen met uw consulent of haal het formulier op bij de balie van het Werkplein en vul het zelf in. Het ingevulde formulier levert u ook weer daar in.

Geen recht op kinderopvangtoeslag

Sociaal Medische Indicatie

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar heeft u door medische of sociale omstandigheden wel kinderopvang nodig? Dan kunt u misschien tijdelijk gebruikmaken van de regeling Sociaal Medische indicatie (SMI) U heeft daar bijvoorbeeld recht op als:

 • U of uw kind heeft een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking. Daardoor is het voor de andere kinderen in het gezin beter om naar de kinderopvang te gaan.
 • Uw gezin in een crisissituatie zit waardoor u niet in staat bent voor uw kind te zorgen.
 • Kinderopvang belangrijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind.

Hoogte bijdrage

 • De bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, het aantal kinderen, het aantal uur en het soort opvang.
 • De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de hoogte van de kinderopvangtoeslag.
 • Er geldt naast deze bijdrage van de gemeente ook een eigen bijdrage, omdat kinderopvangcentra vaak een uurtarief hebben boven het vastgestelde maximum.
 • De kosten boven dat maximum betaalt u zelf.

Aanvragen

Een bij uw gezin betrokken professional kan een aanvraag doen voor een SMI. Een aanvraagformulier kunt u ophalen bij het Loket Aanvullend Inkomen op het Werkplein. We bekijken het formulier samen met een medisch specialist.  

 • Uw kind is 5, 6, 7 of 8 jaar en wil naar zwemles om het A-diploma te halen.
 • Per kind krijgt u dan eenmalig € 707.

Voor wie

 • U komt in aanmerking voor deze regeling als uw inkomen minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Dat is € 1.586 (als alleenstaande ouder) of € 2.266 (als echtpaar). En u heeft weinig vermogen.
 • Als u gebruik maakt van de Voedselbank of schuldhulp krijgt, heeft u altijd recht op deze regeling. De hoogte van uw inkomen is dan niet van belang.
 • Heeft uw kind zwemdiploma A gehaald? Dan kan uw kind via de webshop het tegoed van Meer Kinderen Meedoen gebruiken om zwemdiploma B te halen.

Aanvragen

 • U kunt de regeling via de website Bereken uw Recht (zie knop hierboven) aanvragen.
 • Voor het aanvragen heeft u een DigiD nodig.
 • Met uw aanvraag stuurt u een inschrijfbewijs voor de zwemles van zwemdiploma A mee.
 • Binnen enkele weken hoort u of u de tegemoetkoming krijgt.

 • Voor elk kind van 4 tot en met 11 jaar krijgt u € 145 per jaar.
 • Voor een kind van 12 tot en met 17 jaar is het bedrag € 200.
 • Het geld is bedoeld voor kosten voor uw kind, zoals het kopen van (sport)kleding, een fiets, een laptop of een schoolreisje.

Voor wie

 • U komt in aanmerking voor deze regeling als uw inkomen minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Dat is € 1.586 (als alleenstaande of alleenstaande ouder) of € 2.266 (als echtpaar). En u heeft weinig vermogen.
 • Als u gebruik maakt van de Voedselbank of schuldhulp krijgt, heeft u altijd recht op deze regeling. De hoogte van uw inkomen is dan niet van belang.

Aanvragen

 • U vraagt het Kindpakket aan via de website Bereken uw Recht (gebruik bovenstaande knop).
 • Bij de aanvraag geeft u aan waaraan u het geld gaat besteden.
 • Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig.
 • Binnen enkele weken hoort u of u het bedrag krijgt.

 • Per kind (van 4 tot en met 17 jaar) kunt u elk jaar een tegoed krijgen van € 225, om bijvoorbeeld een sportclub te betalen of om naar de film te gaan.
 • Dit tegoed kunt u alleen besteden via de webshop Ede doet mee! Dit kan tot en met 31 december, daarna vervalt uw tegoed.
 • Op de website van Ede doet mee! staat het aanbod van meer dan 180 organisaties in de gemeente Ede.

Voor wie

 • U komt in aanmerking als uw inkomen minder is dan 130% van de bijstandsnorm. En u heeft weinig vermogen.
 • Als u gebruik maakt van de Voedselbank of schuldhulp krijgt, heeft u altijd recht op deze regeling. De hoogte van uw inkomen is dan niet van belang.

Aanvragen

 • U vraagt Meer Kinderen Meedoen aan vóór 1 december via de website Bereken uw Recht (gebruik de knop bovenaan de pagina).
 • Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig.
 • Binnen enkele weken hoort u of u het tegoed krijgt.

 • Uw kind gaat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs.
 • Uw kind krijgt dan een fiets en/of een laptop voor school.
 • Deze regelingen kan vanaf 1 maart voor het nieuwe schooljaar worden aangevraagd.

Voor wie

 • U komt in aanmerking voor deze regeling als uw inkomen minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Dat is € 1.586 (of alleenstaande ouder) of € 2.266 (als echtpaar). En u heeft weinig vermogen.
 • Als u gebruik maakt van de Voedselbank of schuldhulp krijgt, heeft u altijd recht op deze regeling. De hoogte van uw inkomen is dan niet van belang.
 • Stuur het bewijs van inschrijving van het voortgezet onderwijs mee met uw aanvraag.
 • Uw kind heeft geen fiets en/ of laptop.

Aanvragen

 • U kunt de regeling vanaf 1 maart via de website Bereken uw Recht (zie knop hierboven) aanvragen voor het nieuwe schooljaar, dus al voordat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Zit uw kind al in het eerste jaar? Dan kunt u nog tot 1 juni aanvragen.
 • Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig.
 • Binnen enkele weken hoort u of u de regeling krijgt.
 • U krijgt een gerecyclede fiets, de laptop krijgt u vanuit school.

 • Uw kind ontvangt studiefinanciering (WSF of WTOS) en kan niet werken.
 • Uw kind kan de studie niet combineren met betaald werk, omdat uw kind een structurele medische (arbeids)beperking heeft.
 • Dan kan uw kind naast uw studiefinanciering een toeslag krijgen.
 • U vraagt deze toeslag aan via het digitale formulier. U heeft daarvoor DigiD nodig.
 • Uw kind hoort binnen acht weken of het de toeslag krijgt. Dit kan langer duren als er een medisch onderzoek moet plaatsvinden.
 • De hoogte van de toeslag is voor (bedragen januari 2024):
  • 15-jarigen € 105,84
  • 16-jarigen € 121,71
  • 17-jarigen € 139,35
  • 18-jarigen € 176,40
  • 19-jarigen € 211,67
  • 20-jarigen € 282,23
  • 21 jaar en ouder € 352,80

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen. Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw rechten en privacy in onze privacyverklaring.