Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

 • U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden en geboren bent vóór 1 januari 1965.
 • De IOAW-uitkering vult uw (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau.
 • Het inkomen van uw partner telt mee bij het bepalen van uw inkomen. Uw spaargeld of eigen huis tellen niet mee.

Heeft u onvoldoende gezinsinkomen om van te leven? U kunt een IOAW-uitkering aanvragen, wanneer u voldoet aan één van deze voorwaarden:

 • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar heeft nog niet de AOW-leeftijd. En u kreeg langer dan drie maanden een WW-uitkering.
 • U heeft op of na uw 50e een WGA-uitkering gekregen (voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Deze uitkering is gestopt, omdat u bij herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering (vóór de komst van de wet Werk en inkomen).

 • De IOAW-uitkering vraagt u aan op www.werk.nl.
 • Bent u getrouwd of woont u samen, dan vragen u en uw partner de uitkering samen aan.
 • De gemeente Ede beoordeelt daarna uw aanvraag. U krijgt binnen een paar weken schriftelijk bericht van ons besluit.

Wat u nodig heeft voor de aanvraag:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Beëindigingsbeschikking van het UWV
 • Bankafschriften

Besluit en bezwaar

Bent u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u binnen zes weken na het besluit schriftelijk bezwaar maken. U stuurt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede.

 • U probeert zo snel mogelijk weer werk te vinden en u bent verplicht te solliciteren. Het UWV en de gemeente kunnen u daarbij helpen.
 • Misschien moet u eerst een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen om uw kans op werk groter te maken.
 • Als u werk krijgt aangeboden, moet u dat aanbod aannemen. Ook als dat niet aansluit bij uw opleiding of werkervaring.
 • Wanneer er iets verandert in uw persoonlijke situatie, geeft u dat aan ons door. Misschien verandert er dan namelijk ook iets voor uw uitkering.
 • Hetzelfde geldt voor uw partner.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.