Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

  • U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden en geboren bent vóór 1 januari 1965.
  • De IOAW-uitkering vult uw (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau.
  • Het inkomen van uw partner telt mee bij het bepalen van uw inkomen. Uw spaargeld of eigen huis tellen niet mee.