Begeleid of beschermd wonen

  • U heeft ernstige problemen op meerdere levensgebieden door een psychiatrische aandoening. U heeft over uw psychische klachten contact gehad met uw huisarts.
  • Ondersteuning thuis is niet voldoende. Bijvoorbeeld door vrijwilligers of mantelzorgers, een sociaal team, ambulante begeleiding, wonen met begeleiding of een GGZ-arrangement.
  • Dan komt u misschien in aanmerking voor begeleid of beschermd wonen. U woont dan begeleid in een veilige woonomgeving.