Begeleid of beschermd wonen

  • U heeft problemen op meerdere levensgebieden door een psychiatrische aandoening. U heeft over uw psychische klachten contact gehad met uw huisarts.
  • U heeft tijdelijk intensieve begeleiding nodig; bijvoorbeeld in het structureren van uw dag en ondernemen van activiteiten. Ondersteuning door mantelzorgers of vrijwilligers is niet voldoende. Ook is er meer nodig dan alleen ambulante begeleiding op vaste momenten in de week.  
  • U komt misschien in aanmerking voor tijdelijke intensieve ondersteuning. De ondersteuning kan bestaan uit begeleiding, 24-uurs bereikbaarheid of aanwezigheid van een professionele begeleider, dagbesteding, ondersteuning bij het meedoen in de samenleving en ondersteuning van uw naasten.  
  • Deze begeleiding wordt meestal geboden in een veilige woonomgeving. We maken onderscheid tussen begeleid en beschermd wonen. Bij begeleid wonen is er 24 uur per dag een begeleider bereikbaar. Bij beschermd wonen is er 24 uur per dag een begeleider aanwezig.