Begeleid of beschermd wonen

 • U heeft problemen op meerdere levensgebieden door een psychiatrische aandoening. U heeft over uw psychische klachten contact gehad met uw huisarts.
 • U heeft tijdelijk intensieve begeleiding nodig; bijvoorbeeld in het structureren van uw dag en ondernemen van activiteiten. Ondersteuning door mantelzorgers of vrijwilligers is niet voldoende. Ook is er meer nodig dan alleen ambulante begeleiding op vaste momenten in de week.  
 • U komt misschien in aanmerking voor tijdelijke intensieve ondersteuning. De ondersteuning kan bestaan uit begeleiding, 24-uurs bereikbaarheid of aanwezigheid van een professionele begeleider, dagbesteding, ondersteuning bij het meedoen in de samenleving en ondersteuning van uw naasten.  
 • Deze begeleiding wordt meestal geboden in een veilige woonomgeving. We maken onderscheid tussen begeleid en beschermd wonen. Bij begeleid wonen is er 24 uur per dag een begeleider bereikbaar. Bij beschermd wonen is er 24 uur per dag een begeleider aanwezig.

Begeleid wonen

 • Wanneer u in aanmerking komt voor intensieve begeleiding thuis of binnen begeleid wonen, betaalt u een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie bij eigen bijdrage.
 • De overige kosten worden betaald door de gemeente. Om u inzicht te geven in de kosten kunt u de tarieven inzien.

Beschermd wonen

 • Als u in aanmerking komt voor beschermd wonen, betaalt u een eigen bijdrage.
 • De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en samenstelling van uw huishouden
 • Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage.
 • Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden.
 • U kunt het CAK ook bellen op telefoonnummer (0800) 1925.

 • Voor het aanvragen van begeleid of beschermd wonen, belt u ons op telefoonnummer 14 0318. De consulenten Wmo zijn voor inhoudelijke vragen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Ook kunt u langskomen bij het Werkplein regio FoodValley.
 • Als er sprake lijkt te zijn van een 24-uurs zorgvraag, maken we met u een afspraak voor een informatieadviesgesprek. Als uw vraag binnen het aanbod vanuit de Wmo valt, dan volgt een persoonlijk gesprek. Hierin bekijken we wat u nodig heeft en welke oplossing het beste past. Kijk voor meer informatie daarover bij Maatwerkgesprek.

De gemeente Ede is als centrumgemeente verantwoordelijk voor het behandelen van aanvragen voor beschermd wonen in gemeente Ede zelf, maar ook in de gemeentes Renswoude en Rhenen. De andere regiogemeentes, Wageningen, Barneveld en Scherpenzeel behandelen de aanvragen voor beschermd wonen zelf.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw melding
 • Datum van melding
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het onderzoeken van uw ondersteuningsvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen. Wij bewaren daarom uw persoonlijke en medische informatie in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw ondersteuningsvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Daar maken we alleen een uitzondering op bij een onveilige situatie voor u of uw omgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.