Zorgen over geld?

 • Door de hoge energierekeningen en stijgende kosten maakt u zich misschien zorgen over geld. Of u heeft moeite om rond te komen.
 • Op deze pagina vindt u een overzicht van tips (wat u zelf kunt doen) en waar u hulp kunt krijgen.
 • Ook vindt u hier regelingen waar u misschien recht op hebt.
 • Veel tips en hulp staan ook op de Sociale Kaart.
 • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Op deze pagina ziet u waar u hulp kunt krijgen bij het (digitaal) aanvragen.
 • Maakt u zich zorgen over geld? Aarzel dan niet om hulp te zoeken.

Wij bieden verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Wilt u weten waar u recht op heeft? Dat kunt u nakijken op de site Bereken uw recht.

Is uw inkomen hoger dan 130 procent van het minimum inkomen, maar maakt u zich wel zorgen over geld? Ook dan kunt u ons bellen en kijken we samen met u of er maatwerk mogelijk is.

Loket Digihulp

Heeft u hulp nodig bij het invullen van digitale formulieren? Ga dan op vrijdagochtend naar loket DigiHulp op het Werkplein, Raadhuisplein 1, Ede. Vrijwilligers helpen u met uw digitale vragen.

Lukt het u niet om naar het Werkplein te komen? Vraag dan telefonisch om een papieren aanvraagformulier van bijvoorbeeld de energietoeslag. Bel daarvoor naar 14 0318.

HipHelpt

Heeft u moeite met het digitaal regelen van zaken? Of heeft u brieven gekregen die u niet begrijpt? Kom dan naar het inloopspreekuur (van het Diaconaal Platform Ede, Posthoornstraat 8, Ede). Het spreekuur is elke dinsdag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur. Kijk ook op de website van HipHelpt.

Misschien komt u in aanmerking voor de inkomensregelingen die wij voor volwassenen hebben. Denk hierbij aan een tegoed voor sport, cultuur en recreatie, een goedkopere, collectieve zorgverzekering of de energietoeslag. Meer informatie vindt u bij Inkomensregelingen.

Er zijn ook regelingen waarmee uw kinderen mee kunnen blijven doen op school of met andere activiteiten. Uw kind kan dan bijvoorbeeld een laptop of fiets krijgen, tegoed voor sport, cultuur of recreatie of diplomazwemmen. Meer informatie vindt u bij Inkomensregelingen voor kinderen.

Ook is er een regeling voor onverwachte kosten, kijk op Bijzondere bijstand (maatwerk).

Als u geldproblemen heeft of bang bent om schulden te maken, is er ook hulp mogelijk om schulden te voorkomen. Er is bijvoorbeeld een cursus Omgaan met geld of hulp bij budgetbeheer.

Kijk voor meer informatie op Schulden voorkomen of Hulp bij schulden aanvragen.

 

U heeft een inkomen van minder dan 200 procent van de bijstandsnorm en u heeft weinig vermogen. Komt u vanwege gestegen kosten in de financiële problemen of heeft u moeite met rondkomen? Dan heeft u mogelijk recht op een financiële tegemoetkoming.

Voor wie is het noodfonds

 • Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is minder dan 200 procent van de bijstandsnorm.
 • Toeslagen en kindgebonden budget tellen niet mee voor deze inkomensgrens.
 • Uw vermogen is niet meer dan anderhalf maandinkomen. Dit is inclusief toeslagen en kindgebonden budget.
 • U kunt in 2023 een eenmalige tegemoetkoming krijgen van maximaal € 600 per huishouden.

Zo werkt het

 • U doet een aanvraag via de knop hieronder.
 • Voor de aanvraag heeft u verschillende documenten nodig. Bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart en bankafschriften en een specificatie van uw inkomen. In het aanvraagformulier staan alle documenten genoemd die u nodig heeft.
 • Na uw aanvraag nemen we contact met u op om een afspraak te maken. We kijken dan naar uw persoonlijke situatie en waar u mogelijk recht op heeft.
 • Als het nodig is, bieden we u ondersteuning of begeleiding aan om uw financiële situatie blijvend te verbeteren. Bijvoorbeeld door eerst gebruik te maken van onze inkomensregelingen of schulddienstverlening, of een energiecoach. Kijk ook op de pagina over geldzorgen.
 • De regeling is tijdelijk en aan te vragen tot en met 31 december 2023.
Vraag het Noodfonds aan
Inkomensgrenzen voor het noodfonds
Uw huishouden 18 tot AOW-leeftijd met woonkosten Vanaf AOW-leeftijd
U woont samen of bent gehuwd zonder kinderen € 3.245 € 3.434
U woont samen of bent gehuwd met kinderen € 3.245 € 3.434
U woont alleen met uw minderjarige kind(eren) € 2.272 € 2.528
U woont alleen € 2.272 € 2.528

Heeft u in 2022 energietoeslag ontvangen en bent u geen student? Dan heeft u van ons een brief gehad waarin staat dat wij binnenkort 500 euro energietoeslag op uw rekening storten. Dat gebeurt binnen twee weken na het ontvangen van de brief. U hoeft daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Bewaar dit geld goed om de jaar afrekening van de energiekosten mee te betalen. Deze 500 euro krijgt u van ons als gemeente, omdat we niet willen wachten op de landelijke energietoeslag. U betaalt over de energietoeslag geen belasting en hoeft deze toeslag daarom niet op te geven bij uw belastingaangifte. Studenten die de Energietoeslag 2022 hebben ontvangen, krijgen deze nabetaling volgens de regelgeving van de overheid niet.

Het Rijk werkt aan de regeling Energietoeslag 2023. We verwachten dat we rond de zomer weten hoe deze regeling werkt en wie ervoor in aanmerking komt. Daar leest u tegen die tijd meer over op deze website. Dan wordt ook duidelijk wanneer en hoe een vervolgbedrag van 2023 uitgekeerd wordt aan degenen die ook in 2022 energietoeslag ontvingen.

Heeft u in 2022 geen energietoeslag ontvangen, maar heeft u daar (nu) wel recht op? We verwachten dat u rond de zomer dan de regeling voor 2023 kunt aanvragen.

Tijdelijk Noodfonds Energie (landelijk)

Mensen met een hoge energierekening en een laag inkomen kunnen vanaf 7 februari ook 2023 terecht bij het landelijke Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. 

De mogelijkheden om een tegemoetkoming bij het Tijdelijk Noodfonds Energie aan te vragen zijn verruimd. Het is nu ook mogelijk het via een computer aan te vragen en ook hulpverleners kunnen de aanvraag voor u doen. U kunt de aanvraag indienen tot en met 30 april 2023.

Kijk voor meer informatie over dit landelijke fonds op noodfondsenergie.nl

Huishoudens die hun energieaansluiting delen met buren (blokaansluiting) kunnen compensatie krijgen voor de hoge prijzen van gas en elektriciteit. Op de website van de Rijksoverheid staat een formulier waarmee de compensatie aangevraagd kan worden. Dat moet de verhuurder of de vereniging van eigenaren (vve) doen. Het ontvangen bedrag kan vervolgens worden verdeeld onder de bewoners.

Eén op de negen vrouwen en meisjes leeft in armoede. Zij hebben geen geld om producten zoals tampons of maandverband te kopen. Hierdoor kunnen ze niet altijd naar school of werk. In gemeente Ede zijn verschillende Menstruatieproducten Uitgiftepunten (MUP’s).

Op zo’n punt staan kastjes met daarin allerlei producten zoals tampons, maandverband, wasbaar ondergoed en menstruatiecups. Er zijn verschillende maten en merken en het aanbod kan verschillen. Zo kunt u kiezen wat u prettig vindt. De producten zijn bedoeld voor meisjes en vrouwen die geen geld hebben om ze te kopen. Een overzicht van de MUP’s vindt u op de Sociale Kaart Ede.

Vanaf 1 januari 2023 geldt in Nederland een energieplafond. Dat betekent dat wanneer u onder een bepaald energieverbruik blijft, u een laag tarief betaalt. Verbruikt u meer energie dan het maximum? Vanaf dat punt betaalt u de prijs die in uw energiecontract staat. Voor het lage tarief hoeft u niets te doen. Meer informatie vindt u op de website van de overheid.

 • Heeft u moeite met rondkomen door een hoge energierekening? Op www.ede-natuurlijk.nl/energiebesparen vindt u allerlei tips om gratis of via goedkope aankopen om energie te besparen.
 • Huurders en eigenaren van een woning kunnen ook een gratis Energiebox ter waarde van € 229 aanvragen. De Energiebox bestaat uit een doos met energiebesparende producten, een adviesgesprek met een energiecoach en een adviesrapport. Met producten en tips kunt u meteen aan de slag om uw energieverbruik te verlagen. Meer informatie vindt u op Ede Natuurlijk.
 • U kunt ook samen met anderen de subsidie voor de aanpak van energiearmoede aanvragen. De subsidie is bedoeld voor initiatieven van instellingen en organisaties of voor bewonersinitiatieven van inwoners. U kunt subsidie aanvragen als u een plan heeft om inwoners van Ede die moeite hebben om hun energierekening te betalen te helpen met eenvoudige energiebesparende maatregelen.

 • Wij bieden op verschillende manieren hulp aan ondernemers. Kijk hier voor meer informatie over de regelingen en hoe u een gesprek aanvraagt.
 • De Kamer van Koophandel heeft veel informatieover prijsstijgingen en de gevolgen voor ondernemers. 
 • Heeft u een bedrijf dat veel energie verbruikt en zijn uw energiekosten een groot deel van uw totale kosten? Dan is er een regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) voor hulp bij de hoge energierekeningen die u moet betalen. Op de site van de rijksoverheid staat meer informatie over de TEK-regeling.
 • Voor kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties is er een tijdelijk fonds om tegemoet te komen in de gestegen energiekosten. Tot 30 april kunt u een beroep doen op dit zogenoemde Winterfonds. Bekijk de subsidiepagina voor de voorwaarden en om het Winterfonds aan te vragen. 

Er zijn verschillende plekken in de buurt waar u hulp kunt vinden, zoals onder meer:

 • Inwoners van Lunteren kunnen met een hulpvraag terecht bij de Vraagbaak in Lunteren. Vrijwilligers bieden hulp of verwijzen u door naar de juiste hulp. Kijk op de website hoe u contact kunt opnemen.
 • Financieel coaches van Opella kunnen u helpen bij geldzorgen of schulden. Kijk op de websitevoor meer informatie.
 • Via Humanitas Thuisadministratie kan een vrijwilliger u helpen uw geldzaken op orde te brengen. Kijk op de websitevoor meer informatie.
 • Houdt u weinig geld over om boodschappen te doen? Misschien komt u in aanmerking voor een voedselpakket van de voedselbank. Vul het formulier in op www.voedselbankede.nl of laat uw hulpverlener een aanvraag doen.
 • Er is ook een kledingbank in Ede. Daarvoor heeft u een verwijzing nodig van een hulpverlener of consulent.

Op de Sociale Kaart Ede vindt u nog veel meer hulp in de buurt.