Inkomensregelingen volwassenen

 • Is uw inkomen minder dan 130 procent van de bijstandsnorm? En heeft u weinig vermogen?
 • Dan zijn er voor u aanvullende inkomensregelingen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld actief meedoen in de samenleving. Of u krijgt eenmaal per jaar een geldbedrag, wanneer u vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau heeft.
 • Volgt u een schuldentraject (MSNP of WSNP) dan komt u in aanmerking voor de regeling Meer Volwassenen Meedoen.
 • Deze regelingen vraagt u digitaal aan op de website van Bereken uw Recht (via onderstaande knop).
 • Hulp nodig bij digitaal aanvragen? Ga naar loket DigiHulp, bij het Werkplein regio FoodValley.
 • Ben je student en verdien je minder dan 130 procent van de bijstandsnorm? Dan kun je tot en met 28 februari energietoeslag voor studenten aanvragen over 2022.
Regelingen voor volwassenen aanvragen

Bent u student en woont u in gemeente Ede op uzelf? Dan kunt u tot en met 28 februari 2023 alsnog energietoeslag voor studenten aanvragen over 2022. Met dit bedrag willen we u als gemeente tegemoetkomen in de energiekosten. De energietoeslag voor studenten is een bedrag van € 500 per huishouden als u op één kamer woont. Heeft u als student een woning met meer kamers, dan is het een bedrag van € 1.300 per huishouden.

Voorwaarden energietoeslag studenten

U heeft recht op de energietoeslag voor studenten van gemeente Ede als u in 2022:

 • 18 jaar of ouder was;
 • in gemeente Ede woonde als uitwonend student; en
 • een opleiding of studie volgde of nog volgt waarvoor u studiefinanciering kon ontvangen;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen had. Uw inkomen is het volledige (maand)bedrag dat u bij DUO kunt lenen plus inkomsten uit werk en/of stagevergoeding. Een laag inkomen is niet hoger dan het bedrag per maand dat voor uw situatie geldt (zie schema onderaan); of
 • u volgde een schuldentraject (WSNP of MSNP) bij gemeente Ede.

Wanneer komt u niet in aanmerking?

U heeft geen recht op de energietoeslag voor studenten als:

 • uw inkomen inclusief het bedrag van de DUO-lening hoger is dan 130 procent van het geldende sociaal minimum. Voor alleenstaanden jonger dan 21 jaar is dat € 1.213, vanaf 21 jaar is dat € 1.361);
 • u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling voor beschermd wonen); of
 • u alleen op een brief adres staat ingeschreven in de gemeente;
 • u niet de hoofdbewoner bent;
 • u ergens woont wat niet bedoeld om in te wonen, bijvoorbeeld een vakantiewoning.

Aanvragen

Voor de aanvraag Energietoeslag voor studenten heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

 • Kopie van geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning van uzelf en uw eventuele partner.
 • Bewijsstukken of bankafschriften met daarbij een specificatie van het meest recente netto (maand)inkomen zoals inkomen uit werk, uitkeringsspecificatie, bewijs van alimentatie en overige inkomsten van u en (als u een partner heeft) van uw partner.
 • Kopie van bankpas of betaalafschrift met daarom uw naam en bankrekeningnummer.
 • De beschikking van DUO waaruit blijkt dat u in 2022 student bent geweest;
 • Kopie van uw huurcontract waaruit uw woonsituatie blijkt of van koopovereenkomst of eigendomsakte;
 • Bewijsstuk als u een schuldentraject volgt.
 • Bewijsstuk van stagevergoeding als u een stage doet.
Energietoeslag voor studenten aanvragen

Netto inkomensgrenzen voor uw situatie (zonder vakantiegeld) (130% sociaal minimum)

Uw situatie 18 jaar - AOW-leeftijd
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.361*
Samenwonend of getrouwd (met of zonder kinderen) € 1.944

* Voor jongeren tot 21 jaar geldt een afwijkende norm van € 1.213. Verdient u meer dan voor uw situatie geldt? Dan komt u niet in aanmerking.

Veel gestelde vragen

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt zo snel mogelijk te horen of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen we u om extra informatie. We proberen uw aanvragen binnen 13 weken te behandelen.

Controleren jullie mijn gegevens?

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere  instanties en personen informatie over u en uw eventuele partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kunnen we controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Ga dan op dinsdag- of donderdagochtend naar loket Aanvullend Inkomen op het Werkplein, Raadhuisplein 1, Ede. Consulenten helpen u met uw aanvraag.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe gemeente Ede in 2023 de Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen vorm gaat geven. U leest het hier zodra er nieuws is over de Energietoeslag 2023.

 • Uw inkomen is minder dan 130% van de bijstandsnorm of u volgt een schuldentraject (MSNP of WSNP).
 • Per jaar kunt u per volwassene een tegoed van € 220 krijgen om te besteden aan sport, cultuur en recreatie.
 • Dit tegoed kunt u alleen besteden via de webshop Ede doet mee!
 • Op de website van Ede doet mee staat het aanbod van meer dan 180 organisaties in de gemeente Ede.
 • U vraagt deze regeling aan via de website Bereken uw Recht (via bovenstaande knop).
 • Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig. Binnen 8 weken hoort u of u een tegoed krijgt.

 • Uw inkomen is lager dan 130% van het bijstandsniveau.
 • U heeft weinig eigen vermogen.
 • U kunt in dan een collectieve zorgverzekering afsluiten via Menzis: GarantVerzorgd.
 • U krijgt korting op de basis- en aanvullende verzekering en een ruime dekking met extra vergoedingen.
 • U sluit de verzekering af via Gezondverzekerd.nl. Op deze website kunt u ook de pakketten en vergoedingen bekijken.
 • Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen. Zo niet, dan kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar de collectieve verzekering.
Aanvragen collectieve zorgverzekering

Aanvragen

 • U kunt de zorgverzekering digitaal aanvragen via Gezondverzekerd.nl.
 • Hier vindt u ook informatie over de premies van de basis- en aanvullende verzekering en over de vergoedingen.
 • U kunt de verzekering afsluiten vanaf het moment dat de premies voor het nieuwe jaar bekend zijn tot en met 31 december.

Informatie over inkomen of vermogen

Vragen over de maximale hoogte van uw inkomen of vermogen kunt u stellen aan de gemeente Ede.

Voordelen

 • U betaalt minder premie voor de basis- en aanvullende zorgverzekering, omdat de gemeente Ede een deel van de premie betaalt.
 • U krijgt een ruime dekking met hogere vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen en fysiotherapie.
 • Uw kinderen zijn gratis meeverzekerd voor orthodontie voor maximaal € 2.000. De wachttijd is 1 jaar.
 • Uw eigen bijdrage voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is meeverzekerd tot maximaal € 300 per huishouden.
 • U kunt het verplichte eigen risico vooraf gespreid betalen (GarantVerzorgd 2).
 • U kunt ook het eigen risico van de zorgverzekering meeverzekeren (GarantVerzorgd 3).

 • Uw inkomen is minder dan 150% van het bijstandsniveau.
 • U heeft hoge zorgkosten.
 • Misschien kunt u dan ondersteuning krijgen: Maatwerk hoge zorgkosten.
 • Neem contact met ons op en maak een afspraak met een consulent Aanvullend Inkomen.
Afspraak maken

 • Dit is een bedrag dat u krijgt als u vijf jaar of langer een inkomen heeft op of onder de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • U mag zelf weten hoe u het bedrag besteedt.
 • U kunt deze toeslag één keer per jaar aanvragen.
 • U vraagt deze toeslag aan via Bereken uw Recht (via de knop bovenaan deze pagina).
 • U hoort binnen acht weken na uw aanvraag of u de toeslag krijgt.

In 2023 zijn de bedragen (eenmalig per jaar) voor gehuwden/samenwonenden € 626, voor alleenstaande ouders € 566 en voor alleenstaanden € 447.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de inkomenstoeslag gelden deze regels:

 • U woont in de gemeente Ede.
 • U bent 23 jaar of ouder en krijgt nog geen AOW.
 • U leeft vijf jaar of langer van een inkomen op bijstandsniveau.
 • Uw eigen bezit (vermogen) ligt onder de grens die daarvoor geldt 
 • U heeft in de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U heeft er in uw situatie alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren.
 • U heeft de afgelopen vijf jaar geen opleiding of studie gevolgd.
 • U heeft de afgelopen twee jaar in uw werktraject geen maatregel opgelegd gekregen.

Deze regels gelden ook voor uw partner, als u een partner heeft.

Aanvragen

 • U vraagt de toeslag aan via Bereken uw Recht (via de knop bovenaan deze pagina).
 • U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • U vult een vragenlijst in.
 • U ziet of u in aanmerking komt voor de toeslag.
 • Daarna kunt u de toeslag aanvragen.
 • U ontvangt ons besluit binnen 8 weken.

Via Bereken uw Recht kunt u ook meerdere regelingen tegelijk aanvragen.

 • U ontvangt studiefinanciering (WSF of WTOS) en u kunt niet werken.
 • U kunt uw studie niet combineren met betaald werk, omdat u een structurele medische (arbeids)beperking heeft. Een medische beperking kan zowel fysiek als mentaal zijn.
 • Dan kunt u naast uw studiefinanciering een toeslag krijgen.
 • U vraagt deze toeslag aan via het digitale formulier. U heeft daarvoor DigiD nodig.
 • U hoort binnen acht weken of u de toeslag krijgt. Dit kan langer duren als er een medisch onderzoek moet plaatsvinden.
 • De hoogte van de toeslag is voor (bedragen januari 2023):
  • 15-jarigen € 98,58
  • 16-jarigen € 113,36
  • 17-jarigen € 129,79
  • 18-jarigen € 164,30
  • 19-jarigen € 197,15
  • 20-jarigen € 262,87
  • 21 jaar en ouder € 328,59

 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd en deze is toegekend.
 • De actuele prijs vindt u op op onze website
 • U heeft een inkomen onder 130% van de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de kosten.
Aanvragen vergoeding parkeerkaart Meer over de gehandicaptenparkeerkaart

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.